lørdag 15. september 2012

Utreise utsatt

Vi har fått ny informasjon om situasjonen i Mali, og NMS har valgt å utsette utreisen vår. Ny utreisedato er satt til fredag 28.09.

Det er ikke annet å si enn at vi er svært leie oss for at det ikke kan bli utreise som planlagt på mandag.


mandag 10. september 2012

Tilbake til Mali

Etter grundige vurderinger og samtaler bl.a innad i NMS, ble det sist uke tatt en beslutning om at vi reiser tilbake til Mali 17. september. Det kjennes godt, men samtidig er det med en viss spenning vi nå forbereder oss på utreisen.

Situasjonen i Mali er fortsatt den at hele den nordlige delen av landet er okkupert av islamister. Sør i landet er det rolig og stabilt. Den delen av Mali som ikke er okkupert, styres nå av en regjering sammensatt med representanter for hele bredden av politiske partier og andre samfunnsgrupperinger. Det gir håp om stabilitet i styringen av landet. Men i Nord er situasjonen helt uholdbar, og de fleste regner med at det før eller siden blir en militær aksjon mot islamistene.

Både vi norske misjonærene og våre afrikanske kollegaer som vender tilbake til Mali i løpet av den nærmeste tiden, skal alle bo i hovedstaden. De fleste av oss vil ha de samme arbeidsoppgavene som tidligere. Det er nå i ferd med å etableres et nytt midlertidig kontor for vår samarbeidsorganisasjon i hovedstaden. Det trengs også flere bolighus, og det arbeides med å få dette på plass. 
Meldingen om at vi reiser tilbake, tas imot med stor glede av våre venner og kollegaer i Mali. Vi ser også frem til å møte dem. Det er viktig for oss å vende tilbake til folket og landet som har lidd og fremdeles lider under vanskelige forhold.