fredag 7. februar 2014

Kvinner og barn rammet

Byen Konna var gjenstand for mye oppmerksomhet i januar 2013. Det var der det store slaget stod mellom opprørere som kom nordfra og maliske styrker/sivibefolkningen, og i området like sør for Konna stoppet franskmennene opprørerne. I flere måneder før dette hendte, hadde maliske soldater holdt til i området like utenfor byen. Konnas befolkning har vært gjennom store lidelser grunnet disse hendelsene.

Som i enhver krig, var det også her spesielt kvinner og barn som ble rammet. Leder av bistandsprosjektets team i Konna, Gabdo Cissé, kunne fortelle at flere unge kvinner ble voldtatt av maliske soldater, og noen av disse aborterte pga frykt da det smalt i byen. Videre forteller hun at kvinner og barn ble raskt evakuert, og mange av mennene og mange unge gutter sluttet seg til hæren. Hus ble dermed stående tomme, og flere ble rundstjålet. Skolebarna gikk naturlig nok glipp av skolegang, og kvinnene som drev med småhandel og/eller grønnsaksdyrking, mistet verdifulle inntekter. Men det verste for kvinnene, forteller Gabdo, var frykten, frykt for selv å bli drept, frykt for å miste et barn eller frykt for at deres unge sønner som kjempet i krigen, skulle bli drept..  
-Vi traff en fulanikvinne litt syd for Konna. Hun kunne fortelle at hun hadde mistet sønnen sin på den tiden. Ikke fordi han var i krigen, men fordi han var litt lys i huden og ble tatt for å være en av opprørerne.
Gabdo og hennes team ble evakuert i tide før det virkelig smalt i byen.
 
Gabdo på besøk i en av grønnsakhagene i bistandsprosjektet. Kvinnene her ble rammet av krigshandlingene i og med at de en periode ikke fikk fulgt opp grønnsakene og dermed mistet inntekt.
 

torsdag 6. februar 2014

Styremøte for bistandsprosjektet

Stemningen var god da styret for bistandsprosjektet igjen kunne avholde sitt halvårlige møte. På grunn av den politiske situasjonen og misjonærenes stadige evakueringer, har ikke vi misjonærer vært fysisk til stede i et styremøte på flere år. Gleden var derfor stor over å kunne være fulltallig igjen! Foruten gjennomgangen av en meget god årsrapport, full av gode resultater, var takknemmeligheten fra kommunerepresentantene, det vi sitter igjen med etter møtet.

De uttrykte en stor takknemmelighet til prosjektet for å bli regnet med. All aktivitet i prosjektet skjer etter en planleggingsprosess der komiteer på kommunenivå og landsbynivå styrer det hele.
Gjennom representasjonen i styret får representantene fra de 5 kommunene også informasjon om det som foregår utenfor egen kommune. 

Kommunerepresentantene ble i styremøtet utfordret til å være enda mer frimodige med å kommunisere ut til folk at nå bør det bli helt slutt på den fryktelige praksisen med å omskjære jenter. Befolkningen er nå informert om skadevirkningene, meget godt informert til og med, via møter i landsbyene, større møter på kommunenivå, radio eller skole.

- Tiden er nå kommet for å handle, legge press på de som tar avgjørelsen om å omskjære døtrene sine. Det skal vi ikke gjøre med tvang, men ved å appellere sterkt til folk, ble det sagt i møtet.

Det er spennende og lærerikt å sitte rundt dette styrebordet

Styret med ansatte i prosjektet og representanter fra 7 kommuner hvor prosjektet er til stede