fredag 29. juni 2012

Eksamenshjelp til flyktninger

NMS hjelper flyktninger i Mali. Vi har ikke apparat til å drive nødhjelp og matudeling, men vi bidrar til at 400 elever på flukt fra krig og tørke får 5 uker undervisning fram til eksamen i juli måned.
NMS skal samle inn 41 000 kr for å dekke utgiftene til denne undervisningen som involverer 43 lærere i Moptiområdet. Elevene som får undervisning, skal enten avlegge grunnskoleeksamen, eksamen på allmennfaglig videregående skole (bacalaureat) eller eksamen på yrkesskole. Takket være dette undervisningstilbudet vil elevene få en rimelig sjanse til å bestå eksamen og dermed unngå å miste et helt skoleår.

Se NMS sin nettside, - hvor det er lenke til hvordan du kan gi penger til dette prosjektet!
KLIKK HER.

fredag 15. juni 2012

Møte med kvinner i Etiopia

Else har vært 4 dager i Etiopia, to dager på styremøte (se forrige artikkel) og to litt rundt omkring i Addis sammen med NMS-kollegaer. På disse to dagene rakk jeg å møte flere kvinner som gjorde inntrykk:

Cahltu Tesfa
Chaltu er leder av misjonsavdelingen som ligger innunder evangeliserings- og misjonsdepartementet i Den lutherske kirken i Etiopia, en kirke med 5,8 millioner medlemmer.  Chaltu er også kirkens representant i styret av den misjonsorganisasjonen som også NMS er en del av i Mali. Hun er en dame som brenner for sitt arbeid. Hun kunne fortelle at uken før vi var sammen i Addis, hadde hun vært på en 10-dagers misjonsturné til en rekke menigheter hvor hun hadde informert om kirkens misjonsarbeid og om misjonærene som er utsendt til Pakistan og Mali. Hun hadde dessuten utfordret til bønne- og giveransvar til nettopp disse misjonærene og hele 3.200 enkeltpersoner hadde meldt seg som faste givere!!

Chaltu er det bilde av i forbindelse med forrige artikkel.

Aster Hailemichael
Aster er daglig leder av den diakonale institusjonen «My Sisters» som er bygget opp av Marit Bakke fra Høyenhall (her hvor vi bor i Oslo). Aster viste oss rundt på senteret som ligger i bydelen Mekanissa i Addis. My Sisters har 43 fulltidsansatte fordelt på en sykestue, tre dagsenter, barnepikeutdannelse, barnehjem, sosial veiledning og ungdomsklubb. Hele 3.500 familier får årlig en eller annen type hjelp fra «My Sisters» som har et spesielt fokus på enslige mødre og deres barn.  Mitt inntrykk av denne institusjonen var at den var meget velfungerende og godt drevet. Videre la jeg på vår vandring rundt på senteret merke til de mange glade ansiktene, både fra barn, ungdom og ansatte! Det må være meningsfylt å drive et slikt senter som er til så stor hjelp for en gruppe fattige og marginaliserte mennesker i en storby som Addis!


Hanna
Hanna er sosialarbeider ved Hamlin fistulasykehus i Addis. Vi fikk en meget interessant omvisning på sykehuset hvor Hanna så levende fortalte oss om historikken bak sykehuset (se deres web-side hamlinfistula.org), programmet og behandlingen for kvinnene som kommer hit og hva selve lidelsen består av og komplikasjoner som følger av den. Også her la vi merke til ansiktsuttrykk hos både ansatte og pasienter. Ansiktsuttrykkene hos pasientene varierte fra ikke å ville møte blikket vårt til å smile åpent mot oss. Flere av kvinnene som nylig var kommet der, var helt tomme i blikket, mens de opererte som hadde opplevd å ha fått tilbake sin verdighet som kvinner, så oss direkte inn i øynene og strålte mot oss. Overalt hvor vi gikk på dette store sykehuset var det rent og pent og utendørs bugnet det av blomster, trær og busker. For en vakker omgivelse for de ca 3000 kvinnene som årlig får gratis hjelp og behandling her! NMS har et prosjekt som bidrar til at kvinner får dekket reisen til dette sykehuset. Les mer om dette prosjektet her: http://www.nms.no/etiopia/mor-barn-helse-etiopia-article120-299.htmlSonja Küspert
Sonja er NMS-misjonær fra Tyskland som bor i Addis og er proskjektrådgiver for ulike prosjekter innen kvinne - og helsearbeid i Vest-Etiopia. Ca en uke i måneden reiser hun alene på «turné» vestover fra Addis og besøker prosjektansatte, lokalkomiteer og landsbyer i 4 ulike synoder (prosti). Prosjektene omfatter alt fra landsbyutvikling, kampen mot HIV/Aids, forebyggende helsearbeid for kvinner og barn og helhetlig kirkelig arbeid dvs evangeliseringsarbeid hånd i hånd med ulike diakonale tiltak. Sonjas oppgave er å veilede og bistå prosjektansatte, men også kvalitetssikre arbeidet slik at det er i tråd med vedtatte planer. Hun har i tillegg til dette arbeidet også mange andre oppgaver som følge av at hun er NMS-ansatt, NMS-representantens ektefelle og mor til en 15-åring!  Og som utsending fra Hamarøy menighet skal hun medvirke på 150-års jubileum av Hamarøy misjonsforening St.Hans-helga – direkte fra Addis! Ingen kan si at den dama ligger på lat siden!


mandag 11. juni 2012

Ekstraordinært styremøte

I dagene etter pinse ble det avholdt ekstraordinært styremøte for den misjonsorganisasjonen NMS er en del av i Mali. Det ble avholdt i Addis Abeba i Etiopia hvor en av partnerne i misjonsorganisasjonen kommer fra. Videre var det representanter fra Kamerun, Nigeria og Norge.

Det var viktig for oss å møtes for å snakke om dagens situasjon i Mali, men også om vår felles framtid i Mali. Konklusjonene ble ikke de store og drastiske. Den politiske situasjonen i landet er for uavklart og uoversiktlig til at det kunne gjøres, men noen vedtak om endringer ble gjort. Vi var også enige om å møtes igjen i oktober til videre drøftinger. På det tidspunkt er forhåpentligvis situasjonen noe mer avklart.

Den mest radikale bestemmelsen vi gjorde, var midlertidig flytting av vårt kontor fra Sévaré til Bamako. Det er viktig for oss å ha et operativt kontor til enhver tid og i Bamako er banktjenester lettere tilgjengelig enn nordover hvor bankene stort sett har vært stengt siden slutten av mars.

Videre ble det besluttet at misjonærene foreløpig ikke reiser tilbake til Mali før tidligst i august. Familien Moise vil da midlertidig flytte til Bamako. Vi norske vil fortsette å bo der slik vi gjorde før statskuppet i mars. Vi norske har returbillett 13. august som vi håper å benytte oss av, men det forutsetter at UD endrer sine reiseråd og at våre arbeidsgivere beslutter å sende oss tilbake, en bestemmelse som vil bli tatt i slutten av juli.

På styremøtet i Addis snakket vi også om alt det gledelige som skjer i vår sammenheng i Mali for tiden. Menighetene fortsetter å møtes ukentlig til gudstjenester og til kvinnemøter. Radioprogram med andakter laget av lokale kristne og sør-sør misjonærer produseres, kopieres og sendes ut til 31 radiostasjoner over hele landet (bare to radiostasjoner hvor vi normalt sender våre program fra, er stengt pga uroen i nord). Bibeloversettelsesarbeidet fortsetter også, nå ledet fra nabolandet Burkina Faso, og i Norge holder ny (tidligere) misjonær på å forberede sin inntreden i Bibeloversettelsesarbeidet igjen!

Det utadrettede evangeliseringsarbeidet er naturlig nok noe redusert, men det gledelige er at flere av de lokale kristne regelmessig følger opp kontakter de selv har vært med misjonærer å besøke tidligere.

Når det gjelder det diakonale arbeidet, får vi rapporter fra Fatoma om at bygging av det vedtatte kvinnehuset går som planlagt, at innkjøp av korn subsidieres og at det store bistandsprosjektet er under omarbeiding både hva aktiviteter og geografisk område angår. Det diakonale arbeidet følges tett her fra Norge, om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uken.

Tilbake til møtet i Addis hvor det også var gode og konstruktive samtaler vedrørende vår framtid i Mali. Alle er vi innstilt på en snarlig gjenopptakelse av arbeidet der og bønn vil være et viktig arbeidsredskap for oss alle i tiden fremover til det er mulig.

Fra venstre bak: Chaltu Tesfa fra Etiopia, Frode Brügger Sætre (visedirektør) fra NMS, Etienne Fomgbami fra Kamerun, Terje Bjørkås fra Frikirken og Ngayap Moise (driektør)fra Kamerun.
Fra venstre foran: Åshild Jensen (ansattes representant) fra Frikirken, Else Storaas Vatne fra NMS og Stephen Baba Panya fra Nigeria.