torsdag 30. april 2015

Siste gang

Det er mange siste gang for oss om dagen. Det er snart bare to uker til vi reiser herfra. I dag var vi sammen med kollegaene i Team Bamako for siste gang. Teamleder Anne-Lise Baltzersen (fra Ålesund og utsendt av Frikirken) hadde invitert oss andre med på en "Ut i det blå tur". Turen gikk til en nydelig park her i Bamako. Anne-Lise hadde her forberedt en meditativ vandring med stopp underveis. Ved hver stopp leste hun tekster fra Bibelen hvor temaene tok utgangspunkt i parken rundt oss. Det ble derfor mange vers fra Salmenes bok og andre GT bøker. Vakker kombinasjon, Guds natur og Guds ord !

Teamleder Anne-Lise Baltzersen studerer et spennende tre med alle piggene ut


Team Bamako har siden i høst bestått av Samuel og Dorcas Gouda fra Benin, Anne-Lise og Torstein Baltzersen fra Frikirken i Norge og oss to, Helge og Else fra NMS

torsdag 16. april 2015

Overlapping

Else har hatt besøk av ny NMS-representant for Mali, Erik Bischler. Han overtar for henne 18. mai og skal da ha ansvar for både Kamerun og Mali. På bildet nedenfor er de sammen med Moise Ngayap, direktør for samarbeidsorganisasjonen som NMS er en del av i Mali.
En av hovedarbeidsoppgavene til representanten er å være NMS sin primærkontakt i relasjon til ulike samarbeidspartnere på felt. I Mali jobber NMS sammen med seks andre partnere om å gi verdig liv og varig håp til fulaniene.  
Hvert 2.år møtes alle partnerne til generalforsamling og det velges da et styre av fire partnere og en ansattes representant. Programleder Anne Karin Kristensen er for tiden NMS sin representant i styret som møtes to ganger pr. år. Representanten møter kun på generalforsamlingen.


Besøk på FATMES, et teologisk fakultet i Bamako som NMS har støttet i mange år.
Representanten har også oppfølgingsansvar overfor alle NMS-støttet prosjekter hos samarbeidspartner. Det vil rett og slett si at han har ansvar for å følge pengene NMS sender ut og se til at de blir brukt i henhold til vedtatte planer.

De få dagene Erik Bischler var på besøk i Mali ble derfor brukt til å besøke alle prosjektene og hilse på lokale maliere og misjonærer som jobber i tilknytning til disse. Det ble travelt, men du verden så inspirerende både for gammel og ny representant.
Oppfølging av kirkebyggprosjektet blir en av oppgavene til ny representant

Da gjenstår det bare for oss å ønske Erik lykke til med de nye arbeidsoppgavene i Mali! Vi kan love mye støtte og forbønn fra Norge.

Kirkebygget vokser

I begynnelsen av april så kirkebygget i Sevare slik ut:


Bjelker i taket og stokker som støtter opp takstøpen. Den skal tørke i 21 dager.
 

lørdag 4. april 2015

Ungdommen er med!

Ungdommene i vår kristne sammenheng her i Mali, føler seg verdsatt og regnet med.

På årets fulanileir deltok nærmere 20 ungdommer. De fulgte stort sett undervisningen for de voksne på dagtid, men var for seg selv på kvelds- og nattestid. Og de var med og preget avslutningskvelden med drama, sang, trommer og dans. De slapp til og ble gitt mye plass, og den tok de med glans! De tilførte kvelden mye glede, humor og latter, men også alvoret var med.

I løpet av leiren ble det en kveld invitert til et eget møte for de unge hvor de skulle snakke om etableringen av en ungdomsavdelingen i kirka vår (som ennå ikke er noen kirke). Der ble det bl.a understreket at misjonen og lederene i menighetene har et stort hjerte for ungdommen og ser på dem som en ressurs. Ungdommen ble utfordret til å komme med innspill til hvordan de kunne tenke seg et ungdomsarbeid. Foreløpig er det etablert en ungdomskomite bestående av et par misjonærer, menighetsledere og noen ungdommer, men på sikt ønsker ungdommen sin egen komite med representanter fra alle stedene hvor det er et kristent fulanimiljø. Ungdommen bestemte også at de ønsker å arrangere en ungdomsleir i romjula 2015. Leiren skal være for fulaniungdom først og fremst, men andre ungdommer som snakker fulani kan også komme. Og det skal være et sted hvor de kristne lett kan inviterer med seg venner. Ungdommen er opptatt av evangelisering!

Flere unge var også med da det var seminar for andaktsholdere på misjonens studio. Den nærmere 70 år gamle seminarlederen var meget begeistret! Deltakerne var kjappe i oppfattelsen og ikke redde for å stille spørsmål. Det var meget inspirerende. Dessuten gjorde de det de ble bedt om!

Siste ettermiddag skulle alle forberede en kort andakt over et gitt bibelvers og fremføre den for hverandre. De unge gjorde det med glans og tok åpent i mot tilbakemeldinger fra de andre, noe som er uvanlig i fulanikulturen. Og seminarlederen understreket verdien av deres bidrag og unge røster inn i radioarbeidet.

En av dem som deltok både på fulanileiren, på møtet om etablering av ungdomsavdeling og på radioseminaret uttrykte det slik etterpå: - Nå blir vi unge endelig regnet med. Vi trodde bare det var de eldste og lederne i menighetene som hadde noe de skulle sagt, men nå opplever vi at vi blir hørt og regnet med!(dessverre kan vi ikke legge ut noen bilder av de flotte ungdommene...)

onsdag 1. april 2015

Landsbybesøk

Her er noen bilder fra dagens landsbybesøk:

Snart er sesongen for salat og tomat forbi. Det blir for varmt .....

86 damer har hver sin parsell i grønnsakshagen i Sare Hamadi. Grønnsakene gir et veldig godt og viktig tilskudd til både kosthold og økonomi.

I styret for prosjekter sitter representanter for 5 kommuner. Her er to ordførere.

Fire misjonærer fra fire forskjellige land på rad og rekke. Fra høyre: Martine (Kamerun), Asou (Etiopia), Temi (Nigeria) og Else.

Ledere for kvinnegruppene og landsbysjefen i Konza Peul forteller at nå er det ikke lenger noen jenter som omskjæres i denne landsbyen. Hvis noen prøver å gjøre det i skjul, blir de kontaktet av et team av kontrollører fra landsbykomiteen for avvikling av praksisen med omskjæring av jenter..

I landsbyen Denga Sare er det fortsatt noen som motsetter seg å skrive under på en avtale om å slutte med omskjæring av jenter, men de aktive i arbeidet håper å få med hele landsbyen etter hvert.


Stille uke

Uka mellom palmesøndag og 1. påskedag kalles gjerne den stille uke. I Norge. Her er vårt program denne uka: (NB! Skjærtorsdag og langfredag er ikke helligdager her ...)

Mandag:  Else: Formiddag kurs for andaktsholdere radio, ettermiddag sortering og pakking av utstyr på Den norske skolen pluss besøk hos en lokal kristen dame. Helge: Formiddag ledermøte pluss div henvendelser angående utbetalinger, ettermiddag komitemøte for å utarbeide regelverk for stipendordning studenter, kveldsarbeid samtaler med misjonærer, attestering av utgifter etc.
Tirsdag: Else: Formiddag kurs for andaktsholdere radio, ettermiddag møte med direktør for den lokale misjonsorganisasjonen vi er en del av. Helge: Formiddag komite for utarbeiding av manual som beskriver hvordan damegrupper kan organisere produksjon og salg av såpe, ettermiddag møte med misjonærene som har arbeid innen diakoni ang plan for hjelpetiltak rettet mot foreldreløse, kveldsarbeid diverse e-poster å besvare.
Onsdag: Else og Helge hele dagen: Besøk i tre landsbyer sammen med styret for prosjektet PDRM (vårt NORAD-støttede utviklingsarbeid)
Torsdag: Else og Helge hele dagen: Besøk i fire landsbyer sammen med styret for prosjektet PDRM (vårt NORAD-støttede utviklingsarbeid)
Fredag: Kontorarbeid for begge: Etterarbeid etter diverse komiteer, arbeid med ny søknad for utviklingsprosjektet 2016-2020. I tillegg har Helge møte med kollega Temi ang overtakelse av ansvaret for det diakonale arbeidet.
Komitemøte innen diakoniarbeidet. Helge i midten sammen med 5 misjonærkolleger fra 4 forskjellige land: Kamerun, Etiopia, Nigeria og Benin.