tirsdag 31. mai 2011

Arbeid i Norge

Vi er nå i Norge! Fram til 19. juni arbeider vi som "informatører" i NMS og besøker menigheter og misjonsforeninger for å fortelle om misjonsarbeidet i Mali. Det meste av det vi gjør, skjer på Østlandet, men i perioden 5.-10. juni er Helge på Sunnmøre og besøker foreninger der.

Det blir med andre ord ikke så mye nytt på bloggen vår en periode framover. Men 15. august er vi tilbake i Mali, og da vil det komme nytt stoff på bloggen!

torsdag 12. mai 2011

Etnomusikk

Hver torsdag ettermiddag underviser sør-sørmisjonær Daniel Dama fra Benin i etnomusikk ved et teologisk fakultet i Bamako. FATMES er fakultetets navn, en forkortelse av Faculté de Théologie et de Missiologie Evangélique au Sahel. NMS har vært med å støtte oppbyggingen av dette fakultet både med invistering i nybygg og til drift.

Det er 10 ulike misjonsorganisasjoner og 4 lokale kirker som står bak FATMES, deriblant NMS og i tillegg den misjonsorganisasjonen NMS er en del av i Mali. Daniel Dama er utlånt derfra i 25% stilling til å undervise i etnomusikk. Rett mann på rett plass, fikk jeg bekreftet da jeg (Else) var med i hans klasse sist torsdag.

Tema denne ettermiddagen var kor og hvilken rolle de har i gudstjenesten. Det var nåværende og kommende prester som ble undervist. Det var derfor naturlig å snakke om hvilken rolle korene har i gudstjenesten og sammenhengen mellom koret og presten som leder gudstjenesten. Daniel Dama kom også med råd om hvordan prestene kan bevisstgjøre menighetsmedlemmene om betydningen av alles medvirkning i det musikalske i gudstjenesten.

Det hørte selvfølgelig også noe praktisk utøvelse til timene i etnomusikk. Studentene fikk utdelt hvert sitt instrument og en ble utfordret til å fortelle en historie som da de andre skulle akkompagnere. Dette var et praktisk eksempel på hvordan presten kunne bruke musikk inn i en undervisningssituasjon.

Hjemmeoppgaven til neste gang var å lage et gudstjenesteprogram med et spesielt fokus på musikken og sangen inn i den kontekstuelle sammenheng den enkelte student er en del av. Og det er det som er bakgrunnen og ideen bak dette studiet, at prester og lekfolk i kirkene skal bli bevisst på den konteksten og kulturen de er en del av og med frimodighet og stolthet bruke dette inn i gudstjenestefeiringen.

Daniel Dama underviser

Studentene i full sving

lørdag 7. mai 2011

Fra utearbeider til hjemmearbeider

Else har allerede forlatt Mali. Hun er for tiden i Kamerun og skal ha møter med Den Evangelisk-Lutherske kirken der angående samarbeid om misjonsoppgavene i Mali. Hun fortsetter videre til Norge når oppdraget er utført i Kamerun.

I Norge venter oppgaver innen "hjemmearbeidet" til NMS, besøk i menigheter og deltakelse på diverse misjonssamlinger. Det gjorde vi i fjor også, og det var rett og slett kjekt.

Det er altså Helge som skriver. Og han kan fortelle at hans flybillett er slik lagt opp at han "tilfeldigvis" kommer til Paris samtidig med Else....

Til Paris kommer vi i god tid til å rekke 17. mai i Norge (slik at vi får trille barnevogn med barnebarnet på Karl Johan ....), så derfor har vi lagt inn et ekstra Paris-døgn. En liten feriedag kan gjøre godt.

Det er varmt i Mali for tiden, stua og kjøkkenet i huset vårt har aldri temperatur under 33 grader for tiden. (Det er air condition på kontoret og soverommet heldigvis!) På det meste er det 38 inne og 44 ute, men maksimumstemperaturen vil nok stige et par grader til lenger ut i måneden.

Det er lite vann i Nigerelva for tiden, men om et par uker begynner vannet å stige igjen (helt opp til kanten ....)

Stor oppgave - godt resultat

Noen oppgaver tar mer tid enn planlagt. Slik har det vært med spørreundersøkelsen i Fatoma. 4 ungdommer har vært i aktivitet for å registrere svar på PC. Databasen vi brukte, var en selvlaget tilpasning av Excel som fikk ut de svarene vi trengte.

Undersøkelsen ble gjennomført i 61 av 64 landsbyer i tre kommuner med tilsammen ca 40 000 innbyhgere. Rundt 150 frivillige foretok intervju av mødrene til ca 6300 jenter i alderen 0 – 13 år. Jentene som er registrert i undersøkelsen, utgjør ca 2/3 av alle jenter i aktuell alder i de tre kommunene.

Resultatet viser at hvis omskjæringspraksisen hadde holdt seg uendret slik den var inntil 2005 (året før prosjektet startet), må en anta at ca 640 jenter ville blitt omskåret i de tre kommunene i 2010. 2/3 av disse jentene ville vært under 1 år når inngrepet ble foretatt, de øvrige ville vært fra 1 til 4 år gamle.

Nå ble det imidlertid ikke slik i 2010, heldigvis. Undersøkelsen viser at kun 23 jenter ble omskåret i fjor!

En må riktignok ta høyde for en viss usikkerhet med hensyn til disse tallene. Ikke alle steder gjorde de lokale intervjuerne jobben sin på korrekt måte, og ikke alle steder samarbeidet lokalbefolkningen slik de burde. Men feilene som er avdekt, er forholdsvis små og berører neppe det vesentligste, nemlig at undersøkelsen dokumenterer det befolkningen har observert de siste årene: Det som tidligere var store, offentlige omskjæringsseremonier, er gjort til tabu i løpet av 4 år.

Dere kan lese mer om undersøkelse på NMS sin nettside og i Misjonstidende senere.

Oumarou Maiga er koordinator for kampen mot omskjæring i Fatoma. Her er han på intervjurunde.