torsdag 19. januar 2012

Nytt om situasjonen

Det er nå besluttet at vi blir boende i hovedstaden dette semesteret. Her har vi funnet et koselig hus å leie og som vi håper kan bli til glede ikke bare for oss, men også for våre kollegaer og andre som kommer på besøk.


Her i Bamako bor og jobber noen av våre misjonærkollegaer fra Benin og Norge, og vi er allerede inkludert i deres fellesskap. I går kveld inviterte områdeansvarlig Anne-Lise (misjonær fra Frikirken) til semesteroppstart med deilig fårikålmiddag og hyggelig samvær. Når situasjonen nå har blitt slik som den er blitt, kjenner vi alle på verdien av å være sammen.

Selv om vi denne våren ikke kommer til å være midt i misjonsarbeidet til daglig, vil vi følge det tett gjennom mail, telefonsamtaler og ved sporadiske besøk. Vi vil fortløpende legge ut artikler på bloggen vår slik at dere som følger oss, blir oppdatert på arbeidet, men naturlig nok ikke på våre bevegelser.

lørdag 14. januar 2012

Arbeidet i Mali fortsetter som før


Det er nå gått 7 uker siden de norske misjonærene forlot Sévaré. De fleste av oss reiste forholdsvis raskt til Norge, mens vi var 3 som bodde og arbeidet her en tid før vi reiste hjem på juleferie. Nå er vi samme tre tilbake i Mali, men vi har ennå ikke reist tilbake til hjemmene våre. Hva vi gjør videre, vil bli bestemt i løpet av neste uke.

Mens vi var i Norge og nå etter at vi kom ut igjen, har vi hatt regelmessig og til tider mye kontakt med våre afrikanske misjonærkollegaer og lokale maliske kollegaer og venner. Det som går igjen, er at de savner oss, og det er jo godt! –men det som også går igjen, er at misjonsarbeidet og de fleste aktivitetene fortsetter som før! Før jul fikk vi for eksempel melding om at en leseopplæringsklasse var startet opp i en landsby nær Sévaré. Lærer her er en av de lokale, unge kristne fulaniene.

Videre har vi fått melding om flotte julefeiringer både i Sévaré og Douentza med spesielt mange barn og unge tilstede. Det samme med romjulas store fulanisamling (Kawrital) hvor 107 deltagere var samlet. Der var det også spesielt mange barn og unge med, noe som er lovende med tanke på etablering av en framtidig fulanikirke.

Produksjonen av radioprogram og bibeloversettelsesarbeidet går også videre, utført av lokale ansatte og fulgt opp av misjonærer både fra fjern og nær. Og på planen til noen av våre misjonærkollegaer i neste uke, står undervisning av de fulaniene som har gått på bibelskole. De har alle en eller annen lederposisjon i fulanimenighetene og har uttrykt et behov for undervisning på et dypere plan enn den som gis til menighetens øvrige medlemmer.

Misjonsarbeidet i Moptiregionen går altså videre selv om vi norske ikke er til stede. Situasjonen er ikke ideell, og det er ikke ønskelig at den skal vare så mye lengre, men når det er blitt slik som det er blitt, må vi konstatere at meldingene vi får, gir grunn til glede og takknemlighet!

Evaluering

En gruppe på 3 gjennomførte i desember en såkalt midtveisevaluering av det store bistandsprosjektet vårt. Leder for gruppen var en dame fra Kamerun, sosiolog av utdanning. Med seg hadde hun en jordbruksingeniør fra Sevare og en kvinnelig lege fra Bamako, begge fulanier. Alle tre har bred erfaring fra ulike utviklingsprosjekter.

Nå er den foreløpige utgaven av evalueringsrapporten lagt fram. Vi klipper ut et par "smakebiter" fra den engelske oppsummeringen. Uttalelsene fra evalueringsgruppen viser at prosjektet virkelig er på rett vei:

In general, the evaluation team arrived in the findings that there is:
- A consistency between scheduling and planning of activities;
- A concordance between the actions of the program and the need of the target group;
- An effective involvement of partners: Populations, communes and administration;
 -An impact of the project on the populations, the program has created a strong mobilization of actors (women, youth, traditional leaders, leaders of community social structures) for the support of development activities

Det står naturligvis mye mer i rapporten. Vi må vel kunne si at generelt får prosjektet en god vurdering, men det påpekes også mangler og svakheter. Og bra er det, for det er jo litt av vitsen med en midtveisevaluering. Poenget er jo å få gjort korrigeringer slik at resultatet blir enda bedre!

Når den endelige rapporten legges fram, skal den behandles i ulike fora både her i Mali og i Norge. Den blir et nyttig redskap i arbeidet videre!

Å gi befolkningen rent vann har vært en prioritert oppgave siden det første NORAD-støttede prosjektet vårt startet på nitti-tallet. Nå er hovedfokuset vårt i dette området forvaltningen av beiteområdene.

Ved å etablere vanningsanlegg for kveg kan store gresssletter tas i bruk som beiteområde i tørketiden. En komite av kvegeiere sørger for at anlegget vedlikeholdes. Bruken av beiteområdene er regulert gjennom avtaler.

I Konna kommune har prosjektet greit å skape et stort, folkelig engasjement for å avvikle den svært skadelige tradisjonen med omskjæring av unge jenter.

Som såkalt ledsagende aktivitet i anti-omskjæringsprosjektet etableres det grønnsakshager  i enkelte landsbyer i samarbeid med befolkningen.

Fjelltur i Bamako

Den nordligste (og eldste) delen av Bamako ligger mellom elva Niger og Mandefjellene. Det er vel ikke egentlig fjell i vanlig, norsk forstand, men et fint turområde, er det.

Forrige helg tok vi i bruk Oslos turområder, i snøvær. Denne helga utforsket vi turområdene til en annen hovedstad, Bamako. Og her var det ikke snø, hvis noen lurte på den saken.

Statuen på bildet ble satt opp i 2001. Vi kjenner ikke historien bak, men håper å finne noe informasjon om statuen ett eller annet sted. Flott var det i alle fall. Og litt merkelig.


tirsdag 10. januar 2012

Tilbake til Bamako

Onsdag 11. januar reiser vi tilbake til Bamako.

Nå har vi hatt en fin juleferie sammen med familie og venner, og vi er klare for å ta fatt på oppgavene i Mali. Vi bli boende i Bamako en tid framover, og arbeidsoppgavene våre vil bli tilpasset dette.