onsdag 25. august 2010

Landsbybesøk

Arbeidshverdagen til misjonærene her i Mali er varierte. Å dra på landsbybesøk til fulanere er det flere som har som sin faste arbeidsoppgave innen det utadrettete evangeliseringsarbeidet. Besøkene består i første omgang av å etablere kontakt for deretter etter en tid å lede inn på Bibelundervisning.

Sist uke fikk Else være med misjonærkollega Stina og to lokale kristne ut på et landsbybesøk til landsbyen Jobodo, ca 20 minutters kjøring nord for Douentza. Denne landsbyen (som består av et 10-talls stråhytter) har i 1-års tid fått regelmessige besøk fra fulanimenigheten i Douentza. Landbysjefen i Jobodo er positiv til denne kontakten og har selv ønsket undervisning i Bibelen. Hans kone likeså og det var hun vi fant hjemme denne formiddagen (mannen var på bytur). Det var ikke lenge vi hadde sittet i hytten hennes og pratet før hun spurte om vi ikke hadde med kassettspilleren og Bibelbildene. Det hadde vi selvfølgelig, men Stina ønsket ikke ta det som en selvfølge at hun ville ha undervisning denne gangen. Men det ønsket hun altså og det ønsket også nabokona og en masse barn. Veldig interesserte fulgte de med og kommenterte det som ble sagt av stemmen på spilleren og av Stina og det de så på bildene. Besøket i stråhytta ble avsluttet med bønn og Fader Vår. Denne formiddagen ble en hellig og oppbyggelig stund for misjonæren på besøk fra byen, men det som var det viktigste, var at det så ut til at det også var det for de andre som var til stede i stråhytta! Og Stina, hun var hjertelig velkommen tilbake med kassettspilleren og Bibelbildene.

tirsdag 17. august 2010

På veien fra Sévaré til Douentza

På plass i Mali, men tankene går til Norge

Vi har allerede vært på plass i Mali en uke. Men avreisen fra Norge denne gang var noe vanskeligere enn tidligere. 6. august ble nemlig vårt første barnebarn født, 6 uker før termin. Filip heter han og både han og foreldrene, Margrethe og Kristian, er fremdeles innlagt på Rikshospitalet hvor de blir tett fulgt opp og tatt hånd om. De håper å bli utskrevet en av de nærmeste dagene. På familiebloggen deres NesbuVatne kan vi følge med dem nesten dag for dag. Vi setter stor pris på denne muligheten.

Arbeidssituasjonen for oss er fullstendig endret siden før sommeren. Else er nå språk- og kulturstudent på full tid et halvt år og Helge er hennes vikar i 50% i tillegg til jobben som rektor ved Den norske skolen i Douentza. Det betyr rolige dager for Else og noe mere hektiske dager for Helge en periode. Det betyr også ukentlige pendlinger for Helges vedkommende mellom Sévaré og Douentza.

mandag 2. august 2010

Tilbake til Mali

Vi har vært i Norge siden slutten av mai. Mandag 9. august om kvelden lander vi på nytt på malisk jord. Det ser vi fram til!

Vi har hatt tilsammen 5 uker med arbeid for NMS i region Oslo/Borg. Det har vært kjekt arbeid! Vi har møtt hundrevis av hyggelige og ivrige misjonsvenner, noen ganger i små misjonsforeninger, andre ganger på store arrangementer som St.Hansfeiring på Mesnali leirsted ved Sarpsborg. Siste jobboppdrag hadde vi i slutten av juli da vi var på "voksen-leir" på Mesnali leirsted ved Lillehammer. Her var programmet fylt av fjellturer og kulturopplevelser som deltakelse på Peer Gynt-spelet på Gåla, i kombinasjon med bibeltimer og misjonsinnformasjon. Her ble det fornyelse både for oss misjonærer og for misjonsvenner fra ulike deler av Norge.

Våre arbeidsoppgaver i høst blir disse:
Else: Permisjon fra jobben som representant, språkstudent (fulani) på full tid fram til februar.
Helge: Vikar for Else i 50% stilling som NMS-representant hele høsten pluss 50% stilling som rektor for Den norske skolen i Douentza fram til 1. oktober. Etter 1. oktober vil Helge bli involvert i arbeidet med en ny organisering av bistandsarbeidet i vår lokale  organisasjon (NMS sin samarbeidsorganisasjon i Mali).

Statsstøtte til skolen i Douentza

Den Norske Skolen i Douentza ble godkjent med rett til tilskudd etter privatskoleloven tidligere i år, under forutsetning av at skolelokalene og lærerkompetansen ble godkjent. Nå er alt på plass, og skolen mottar statsstøtte fra og med 1. august.

Her er det all grunn til å feire, for det har vært en lang vei. Den første søknaden ble påbegynt i 2005, men den rød-grønne regjeringen som overtok styringen av landet denne høsten, strammet så hardt inn når det gjaldt friskoler, at det tok mange år før det ble mulig å få en ny skole i utlandet godkjent. Og når først lovverket på nytt åpnet for godkjenninger, var det en rekke byråkratiske hindringer som måtte passeres.

Siste hindring for å få statsstøtte var at det ble problemer med rekruttering av rektor/lærer. Det skal være to ansatte, og den ene har vært på plass lenge. Den andre stillingen har det vært vanskeligere å få fylt. Løsningen er nå at Helge går inn som rektor nå i oppstarten og fram til 1. oktober. I slutten av september kommer en såkalt senior-volontør, en ung og sprek lærer-pensjonist, og overtar rektorjobben.