tirsdag 28. mai 2013

Forlengelse av bistandsprosjekt

Vårt prosjekt med NORAD-støtte har nå levert søknad til NMS om to års forlengelse av prosjektet. Det betyr prosjektarbeid ut året 2015. Veien videre etter 2015 er ennå ikke planlagt.

Prosjektet vårt måtte legge om i 2011 pga invasjonen av nordområdene. Den halvdelen av prosjektet som jobbet med forvaltning av beiteområder i Seeno-distriktet nord-øst for Douentza ble lagt ned og alle prosjektarbeiderne ble overført til den del av prosjektarbeidet som lå utenfor det okkuperte området.

Med økt bemanning og økte ressurser ble det en intensivering av den delen av prosjektarbeid som hadde kampen mot omskjæring av unge jenter som målsetting. 16 nye landsbyer i området mellom Sevare og Konna ble innlemmet i prosjektet.

I 2014 og 2015 vil prosjektet arbeide videre i de 30 landsbyene hvor man nå i 2013 er i gang. Innsatsen reduseres der endringene i befolkningens holdninger og handlinger er inne i et godt spor. Ressursene overføres gradvis til nye landsbyer, og i 2014 vil til sammen 46 landsbyer være inkludert i arbeidet som har som mål å få helt slutt på praksisen med å omskjære unge jenter.

Den innsendte søknaden skal behandles av NMS, som helt sikkert har innspill til forbedring av prosjektarbeidet. Men at NMS vil blankt avslå søknaden, det tviler vi på. Såpass med signaler har vi allerede fått ....

Else besøker en landsby hvor damene møtes regelmessig for å lære om skadevirkningene av omskjæring av jenter samtidig som de samarbeider om visse inntektsbringende aktiviteter. Arkivbilde fra november 2011.

 


onsdag 15. mai 2013

Norge engasjerer seg for Mali

Les følgende artikler:

Heikki Holmås i VG 14. mai 2013
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utvmin_taler/2013/kronikk_mali.html?id=726974

Pressemelding fra Utenriksdepartementet 14. mai 2013 i forbindelse med bistandsministerens deltagelse på giverkonferansen i Bruxelles i dag:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2013/pm_mali.html?id=726991

Endelig engasjerer Norge seg for Mali!