lørdag 28. mars 2015

Sterke vitnesbyrd

Nærmere 50 voksne fulanier og minst like mange barn og unge har denne uken vært samlet til familieleir. Tidligere har leiren foregått i romjulen, men nå altså i skolens vårferie. En skole var valgt som leirsted. Klasserommene fungerte som soverom, hvilerom og undervisningsrom. Skolegården som fotballbane og lekeplass, og til måltider og samtaler. Det var rett og slett et ypperlig sted for store og små.

Tema for årets leir var "Å vokse i den kristne tro". Tidligere misjonær og nå pensjonert prest Daniel Atouva fra Kamerun og prest Elisé Dembele fra en lokal malisk søsterkirke, var invitert til å undervise om tema. Etter hver undervisningsøkt var det åpent for spørsmål og kommentarer. Etter den siste undervisningen, var det spesielt mange som tok ordet. Det ene sterke og personlige vitnesbyrdet etter det andre ble avgitt.

Siste kvelden var det program ute på gårdsplassen. De minste barna hadde øvd inn et par sanger med bevegelse. Sanggleden var stor, ikke minst i gruppen av litt større barn. Her sang 15 barn av full hals med dansetrinn og full trøkk fra tam-tam trommer. Ungdommene hadde både sang, dans og drama.

Etter barna og ungdommene var det de voksnes tur. Det ble mer av sang og dansetrinn til rytmene fra tam-tam trommene. Kveldsprogrammet hadde også plass til dem som ville dele en hilsen. I det hele en kveld fylt av glede og et stort vitnesbyrd om takknemlighet til Gud.


Alle undervisningsøktene startet med sang ledet av lokale kristne. (Deltakerne ønsker kun anonymiserte bilder brukt på nettet.) 

fredag 13. mars 2015

Datakurs

(Version francaise ci-dessous)

Hver torsdag ettermiddag har vi datakurs for 9 unge mennesker i Bamako hvor vi bor. Dette er for det meste ungdommer vi kjenner fra vårt arbeid i Sevare og Douentza, inkludert et par av deres venner her i hovedstaden.

Vi har 9 datamaskiner som vi har fått av misjonsvenner i Norge. Stor takk til dere!

Saminou Idris, som er sønn til tidligere misjonærer fra Nigeria, underviser. Han er utdannet i faget. Temaet for undervisningen er de vanligste programmene (Word, Excel, PowerPoint) pluss bruk av Internett og generell kunnskap om datamaskinene.

Hver undervisningsøkt avsluttes med en type andakt og bønn. For tiden tar vi utgangspunkt i spørsmål som studentene har stilt angående kristen tro. De fleste av deltakerne er ikke kristne.


 
Chaque jeudi soir il y a un cours d'enseignement en informatique à Bamako. Les participants sont pour la plupart des jeunes qui nous connaissons depuis notre travail dans la région de Mopti, y compris aussi quelques-uns de leurs amis.

Nous avons 9 ordinateurs qui nous sont donnes par des amis de la mission en Norvège. Grand merci à vous !

Saminou Idris, qui est le fils des anciens missionnaires du Nigeria, enseigne. Il est bien forme dans ce domaine. Les sujets enseignes sont les logiciels les plus utilises (Word, Excel, PowerPoint), mais aussi l'Internet et une connaissance en générale sur les ordinateurs. 

Chaque session d'enseignement se termine par une méditation et une prière. Actuellement nous travaillons avec des questions que les étudiants ont posées sur la foi chrétienne. La plupart des participants ne sont pas des chrétiens.