torsdag 25. april 2013

Oppdatering om arbeidet i Mali

Det er lenge siden vi har hatt en oppdatering om misjonsarbeidet i Mali. Det er ikke fordi det ikke pågår noe der, men det er rett og slett fordi vi har så mye annet som tar tiden vår her i Norge (bare kjekke ting altså!). Fem av våre kollegaer er nå på plass igjen i hovedstaden Bamako, og i følge de rapporter vi får, har de mye meningsfylt å holde på med der selv om de for tiden har forbud mot å reise nordover hvor de har sitt egentlige arbeid.

Suzanne og Dorcas reiser på besøk til familier utenfor Bamako flere ganger i uken og har bibelundervisning med tre kvinner. Forleden hadde diakonikomiteen som Helge er leder for, skype-møte (samtale via Internett). Der diskuterte Helge, Suzanne og Dorcas bl.a ulike diakonale småprosjekt som damene i Bamako ønsker å starte opp.  Videre skal de samme to førstkommende helg være med på komitemøte for å forberede det årlige kvinnestevnet som skal finne sted i midten av mai. Til komitemøtet som skal være midtvveis mellom Sevare og Bamako, kommer også fulanidamer fra menighetene i Moptiregionen.

Fra Sevare får vi rapport om at det denne uken foregår innspilling av nye andakter på radiostudio. Det er to av de lokale fulaniene som leser inn sine forberedte andakter og en tredje som gjør opptakene, redigerer og sørger for utsendelsen til 30 radiostasjoner over hele landet. Misjonær Frode følger opp og leder dette arbeidet fra Bamako.

Bibeloversetterne har nylig hatt en teamsamling i nabolandet Burkina Faso. Det var av stor betydning å kunne møtes for første gang på lang tid. "Vår" kvinne i dette arbeidet, Anne Lise Matre, sitter ellers i Sandnes og jobber med bibeloversetterne i Sevare ved hjelp av dataprogram som gjør det mulig å jobbe via Internett med samme tekst samtidig. Fantastisk verktøy når man ikke kan møtes så ofte! Anne Lise er nå i sluttfasen med 2. Mosebok.

I samarbeid med prosjektkoordinator i Sevare sitter Helge her i Oslo og utarbeider prosjektsøknad for to nye år for det store bistandsprosjektet med NORAD-finansiering. Prosjektets hovedfokus er "Kampen mot omskjæring av kvinner" og foregår i områdene mellom Sevare og Douentza. Vi vil komme med en egen rapport om dette arbeidet i en senere artikkel.

Det er med stor glede og stolthet vi deler denne informasjonen med våre lesere! Vi sier det bare igjen og igjen: Arbeidet i Mali fortsetter, om enn noe redusert, men det fortsetter!

Fulanikvinner ved brønnen i en landsby. Fulani-damer på sykkel er ikke så vanlig, men de finnes!

fredag 5. april 2013

Våren i Norge

NMS har nå tatt avgjørelsen. Vi blir i Norge til over sommerferien.

Vurderingen er at det i og for seg er trygt nok i Bamako, men reiser til Mopti-regionen er uaktuelt. Dermed blir det en del begrensninger på hva Helge kan få utrettet i Mali.

Når det så i tillegg er bestemt at direktør Moïse Ngayap og lokalt ansatt administrasjonsleder skal ha permisjon for å jobbe med økonomistudier, blir det for Helges del totalt sett lite å vinne på å være i Mali sammenlignet med å jobbe med Malis-saker fra Norge.

I dagens situasjon er også Elses oppgaver i Mali redusert. I sum har dette bidratt til at NMS velger å holde oss i Norge til over sommeren. Mali er tross alt et land i krig, så hvorfror ta sjanser?

Planen er at det til høsten skal være 13 misjonærer i Bamako; fire fra Kamerun, to fra Etiopia, to fra Benin og fem fra Norge.

NMS har fastsatt følgende oppgaver for oss nå i Norge:
Else: Oppfølging av Mali-saker, utadrettet informasjonsarbeid i Norge og administrativt arbeid knyttet til planleggingen av NMS' generalforsamling i Oslo i 2014.
Helge: Oppfølging av bistandsprosjekter og diakonale prosjekter i Mali samt "forefallende" for NMS' hovedadministarsjon i Stavanger. Blant det "forefallende" har det bl.a vært en tur til Kamerun for å se nærmere på skoletilbudet ved en internasjonal skole der.