tirsdag 18. mai 2010

17.mai og farvel

Det er to nordmenn i Sevare, og den ene hadde bakt banankake og pyntet den med norske flagg. Kaken ble spist under "10-kaffen" på kontoret her. Og det var igrunnen hele 17.mai-feiringen i Sevare i år. Ikke mye å rope hurra for.

Større var nok feiringen i Douentza, hvor det er flere nordmenn og norsk skole.

Når dette skrives, ligger det fire kofferter nesten ferdigpakkede i huset vårt. I morgen tidlig reiser vi med bil til Bamako, og torsdag går flyet til Norge.
Nå er det fem uker med arbeid for NMS i Norge og omtrent like lenge med ferie som venter oss. I begynnelsen av august er vi tilbake i Mali. Og da håper vi bananplanten vår er blitt stor!


17. mai i Sevare


Bananplanten vår.

torsdag 13. mai 2010

Kirketomter

Styret for vår lokale organisasjon vedtok nylig at fulani-menigheten i Douentza skulle få overta en sentralt beliggende tomt med et hus på som hittil har vært brukt til å innlosjere misjonærfamilier. Den siste var familien Idris. Under er stråtak på denne tomten holder menigheten sine gudstjenester nå. Når menigheten har samlet inn nok penger til å dekke en avtalt egenandel, vil vår organisasjon i samarbeid med menigheten forsøke å få bygget en kirke her.

Bak stråveggen samles menigheten til gudstjeneste.Også menigheten i Sévaré trenger et sted å ha gudstjenester, men her er man ikke kommet så langt som i Douentza. Organisasjonen vår har sagt ja til å kjøpe kirketomt, og ledelsen har tre potensielle tomter i kikkerten. Det forhandles for tiden om pris. Alle tre tomtene ligger sentralt i Sevare.

onsdag 5. mai 2010

Trim i 45 graders varme

Det er begrenset med trim når gradestokken stort sett hele døgnet befinner seg mellom tretti og fem og førti grader.
Vi har derfor gått til anskaffelse av en trimsykkel!! -og den benyttes i et rom med air condition. Slett ikke verst!Ingen kommentar....

tirsdag 4. mai 2010

Radio

Sist uke var et team fra vårt radiostudio i Sévaré på besøk ved fire radiostasjoner. Tidligere hadde det vært på besøk ved fem andre radiostasjoner i Mopti fylke. Denne gangen gikk turen sørover først til to private radiostasjoner i Koutalia som ukentlig sender programmer produsert ved vårt radiostudio og videre til radiostasjoner i San og Djenné.

Radioteknikeren vår forteller at hensikten med besøkene er flere: Oppmuntring og støtte til de som jobber ved radiostasjonene, kartlegging av reaksjoner lytterne kommer med av positiv og negativ karakter og distribuering av kassetter og brosjyrer på fulani.

En radiostasjon de besøkte, kunne melde at de får henvendelse fra mange lyttere som ønsker kopi av de sendte programmene! En annen meldte at de får tilbakemeldinger om at radioprogrammene har så god kvalitet! En tredje radiostasjon befinner seg i et område hvor i all hovedsak det bor muslimer. Denne radiostasjonen har en kristen direktør som er meget tydelig på at radioen er for alle, også for kristne. Han har nemlig blitt møtt med negative reaksjoner når de har sendt programmer fra vårt radiostudio, samtidig opplever han at muslimske fulanier kommer til radiostasjonen i det skjulte for å spørre om noe de ikke helt har forstått i et radioprogram.

Radioteknikeren vår har et ønske om at barna skal få sine egne kristne program og det ønsket får han snart oppfylt. En helt ny radiostasjon i Mopti har gitt tilbud om gratis sendetid. Planen er klar for bruken av sendetiden: Et direktesendt program for og med barn hvor barn fra menighetene i Sévaré synger, vitner og blir intervjuet!


PDRM

PDRM (Projet de Developpement de la Région de Mopti) er vårt NORAD-støttede utviklingsarbeid i Nord-Mali. NMS sin andel av prosjektmidlene samles inn gjennom giverprosjekt nr 622487 "Landsbygdutvikling inkludert kamp mot omskjæring av kvinner Mali".

I prosjektperioden 2009-2013 er arbeidet todelt med hvert sitt hovedmål: I Konna kommune nord for Sévaré har kampen mot kvinnelig omskjæring hovedfokus, mens arbeidet i områdene øst for Douentza handler om bevaring av naturressursene.

Vi sitter begge i styret for prosjektet sammen med representanter for de ansatte i prosjektet og medlemmer av landsbyutviklingskomiteer i de områdene hvor prosjektet jobber. Forrige uke var vi på omvisning for å se hvordan det går med arbeidet. Og vi kan med en gang si: Det går strålende!

Først besøkte vi landsbyen Takoutala sør i Konna kommune. Her har man kommet i gang med to såkalte ”støttetiltak”. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til at praksisen med kvinnelig omskjæring avvikles, men man kan ikke samarbeide med befolkningen om utvikling uten å lytte til og forsøke å hjelpe befolkningen med det de opplever som prioriterte behov. I denne landsbyen ønsket de å få i gang leseopplæring på fulani for voksne og hjelp til å komme i gang med en kornbank. Kornbanken sikrer matforsyning i den vanskelige tiden i månedene før ny innhøsting kan gjøres.Deretter var vi på møte i bystyresalen i Konna. Her var representanter for den kommunale kvinnekomiteen til stede og fortalte om sine erfaringer. I selve byen Konna har man allerede etablert en forståelse for at skikken med kvinnelig omskjæring medfører store negative konsekvenser for kvinnene, og i følge de frammøtte skjer det ikke lenger at unge jenter omskjæres her. Men i landsbyene utenfor bykjernen er situasjonen en helt annen. Der har man ikke nådd så langt ennå.

Hyggelig var det også å høre at den gruppen av komitemedlemmer som hadde vært på studietur til Fatoma for å lære av det vellykkede prosjektet der, var kommet svært inspirerte tilbake. Nå er man innstilt på å arbeide etter samme linjer som i Fatoma for å få avviklet omskjæringspraksisen så raskt som mulig!Vi reiste videre til landsbyen Sonkara vest for Konna hvor befolkningen har blitt enige om at deres største problem er matsikkerhet. Derfor støtter prosjektet opparbeidingen av en stor grønnsakshage (90 x 50 meter) hvor kvinnene i landsbyen kan dyrke tomat, salat, kål og andre grønnsaker. Hagen vil bli innegjerdet på grunn av dyrene som beiter, og midt i hagen graves det to brønner. Landsbyens store fordel er at det kun er 3-4 meter ned til vann i tørketiden. Så det lar seg gjøre å vanne grønnsakshagen med vann fra brønnene.Sør for Boni holder prosjektet på med å reparere en gammel, lukket brønn. Den er 90 meter dyp! Da vi kom på besøk, hadde boreteamet funnet vann og holdt på å teste vanntrykket. Når alt er ferdig vil et par tusen kveg få nok vann daglig her, hvilket betyr at dette området som ikke har naturlige vannkilder, kan brukes som beiteland. For gress er her.
I Kourminkoro har prosjektet bidratt til at en ordinær barneskole kan bli reist. Til høsten kan landsbyens barn begynne på skole. Dette er et vendepunkt da fulaniene hittil ikke har villet sende sine barn på skole. Men nå er holdningen i ferd med å snu.Brønngraving har vært en stor aktivitet i prosjektet tidligere. I Kourminkoro har de en flott brønn som vårt prosjekt står bak. Her brukes kameler for å trekke opp vann.

lørdag 1. mai 2010

Prosjektet ”Kampen mot omskjæring” fortsetter!

I perioden 19. april – 10. mai foregår en spørreundersøkelse i alle familier i de 62 landsbyene i kommunene Fatooma, Konari og Bassiro like utenfor Sévaré.

Følgende spørsmål blir stilt:
1. Hvilke inntekter har familien?
2. Hvilket forhold har dere til prosjektet ”Kampen mot omskjæring”?
3. Har jenter i familien blitt omskåret i perioden 2006-2010?
I tilfelle ja:
Hvor mange?
Hvilke konsekvenser har dette fått for jentene?
Hvorfor gjør dere det?

Det man ønsker å oppnå med spørreundersøkelsen er å få en pekepinn på om det faktisk er slutt på omskjæring av jenter i de tre kommunene eller om det foregår i det skjulte. Videre håper prosjektledelsen å få en oversikt over hva de kan hjelpe landsbyene med i den videre kampen mot omskjæring.

Prosjektleder Oumarou Maiga skal sammen med de andre prosjektansvarlige, i dagene fra 10. mai til 20. mai bearbeide svarene og for første gang disponerer prosjektet en egen datamaskin til dette bruk. Datamaskinen er subsidiert bl.a gjennom gaver som ble gitt i forbindelse med besøk av Ravinalagruppen tidligere i år. Den er gitt til bruk i det diakonale arbeidet i MELM.

For mere informasjon om prosjektet kampen mot omskjæring av kvinner, les blogginnlegg fra september 2009. Ønsker du å støtte prosjektet, les her.

Bildet viser prosjektleder i aksjon!