torsdag 21. mai 2015

Takk for oss

Når dette skrives, er vi ikke lenger i Mali. Vi har rett og slett avsluttet tjenesten. Nå er det ferie og avspaseringsuker, og til høsten blir det arbeid i Norge. Else starter opp som ny regionleder for NMS Øst. Helge skal i ett år ha såkalt norgestjeneste i NMS, altså reise rundt med PowerPoint-presentasjoner og kollektbøsse og besøke misjonsforeninger, menigheter, misjonsstevner etc.

Å avslutte krever sitt, både fysisk (pakking, rydding ...) og psykisk (å ta avskjed er ingen enkel sak ...). Heldigvis begynte vi tidlig. Vi fikk først noen gode dager med stabsmøte i Segou sammen med misjonærkollegene. Deretter hadde vi noen dager i Sevare hvor vi deltok på gudstjeneste og fikk tatt avskjed der. Staben i bistandsprosjektet organiserte en liten avskjedsseremoni for oss begge, og ellers besøkte vi mange og fikk sagt "au revoir".

Både misjonærkolleger, menigheten, prosjektarbeiderne og mange andre hadde gaver til oss. Så da vi kom til Bamako, måtte vi ut på byen og kjøpe ny koffert. Og da kofferten var pakket, var vi så heldige at en tidligere kollega fra Kamerun-tiden var på tur til Mali med lite bagasje. Så han tok med kofferten direkte til Norge.

Selv har vi nemlig ikke tenkt å reise korteste vei nordover. Akkurat nå når dette skrives, er vi i Nairobi. Her har vi feriert i fire dager. I morgen (fredag 22. mai) reiser vi videre til Madagaskar. Der venter Magnus og Nora (sønn og svigerdatter) på oss. De er volontør-lærere der dette året. Det skal bli kjekt å treffe dem og se "Solskinnsøya" på ordentlig!

Så dermed er vi kommet til veis ende med denne bloggen. Mali-tjenesten er slutt, og med den er også bloggen kommet til avslutningskapitlet.

Takk for oss!

Nei, det er ikke giraffer i Mali. Men i Kenya derimot...

Det er vakkert med grønne enger og beitende, ville dyr. Afrika har mer å by på enn tørre sletter.
Kjekt å få med seg dette også før vi avslutter misjonærtjenesten etter til sammen 14 år i Afrika. 

Ny diakoni-leder

18. mai fikk vår lokale misjonsorganisasjon i Mali ny leder i avdeling for diakoni og bistand. Hun heter Eunice Temilola Adewumi og er misjonær utsendt av en stor baptist-kirke i Nigeria. Temi, som hun gjerne kalles, er utdannet lærer,  som den forrige lederen av avdelingen (Helge). I tillegg er Temi også utdannet pastor.

Eunice Temilola og hennes mann John Oluwafemi har vært misjonærer blant fulanier i Nord-Nigeria tidligere. John Oluwafemi er utdannet veterinær og pastor.

Temi  (til høyre) er ny leder for diakoniarbeidet.

Rapport fra radioarbeidet

Siste dag på jobb i Sevare hadde Else samtale med radioteknikeren på misjonens radiostudio i Sevare. Hun har dette året hatt oppfølgingsansvar av radioarbeidet som inngår i NMS-prosjektet "Gi evangeliet videre".

Han kunne rapportere om at det er gjort opptak av over 40 andakter hittil i år. Disse skal nå redigereres, og det skal legges til musikk før de er klare til å sendes ut til 46 radiostasjoner over hele landet. Radioteknikeren var veldig fornøyd med det de fire andaktsholderne hadde levert og gledet seg til å ta fatt på redigeringen!

Helseprogram inngår også i det som sendes ut. Nytt av året er at vi har fått til et samarbeid med en ansatt i landsbyutviklingsprosjektet som skal ha undervisningsprogram innen helse. Temaene er bestemt og flere program forberedt skriftlig, men det gjenstår å lese dem inn. Den ansvarlige venter nemlig tvillinger. Innspillingene er derfor utsatt til etter fødsel og svangerskapspermisjon.

Planene framover var naturligvis et viktig emne å ta opp i avslutningssamtalen. De nærmeste ukene skal alle radiostasjonene som sender våre program, kontaktes. Oppfølging for å høre hvordan det går med kringkastingen av programmene, er nødvendig. Den er også viktig dersom det er noen som har tatt kontakt etter å ha hørt radioprogrammene. Da kan nemlig "våre" folk bidra med råd og veiledning.

Det er også skrevet arbeidsavtale med en ungdom som ønsket seg sommerjobb på radiostudio. Radioteknikeren får nå en kjærkommen assistent noen måneder. Han gjør nemlig opptak ikke bare av program på språket fulani, men også på lokalspråkene boso og dogon! Så det mangler ikke på arbeid.
Innspilling av radioprogrammer på språket fulani.

Mor og 4 barn døpt

Vår nest siste søndag i Mali ble en gledens dag. Under gudstjenesten ble en mor og hennes 4 døtre døpt.

Mannen i familien ble døpt for noen år siden. Han har vært aktiv i menigheten en stund. Hans kone, som vi kjenner godt, har vært mindre aktiv, men søkende. Hun har fått opplæring i kristen tro over tid og var nå klar til å bli døpt. Da var det naturlig at de fire barna også ble døpt.

Vi er forsiktige med å gi for mange opplysninger her. Men for dem som kjenner oss godt: Det er hun mange av dere har bedt for, som nå ble døpt!!!


Hun og hennes 4 døtre ble døpt 10. mai av misjonær fra Kamerun Moise Ngayap.

Søknad om nytt prosjekt

Vår lokale organisasjon i Mali har siden 2009 hatt gående et større landsbyutviklingsprosjekt med økonomisk støtte fra Norad. De siste årene har kamp mot omskjæring av jenter vært i hovedfokus, i kombinasjon med diverse utviklingstiltak i til sammen 46 landsbyer i området mellom Sevare og Konna.

Vi søker nå om støtt til et nytt prosjekt for perioden 2016-2020. Prosjektet vil være både en forlengelse og en fornyelse av nåværende prosjekt. Vi fortsetter å jobbe i de samme 5 kommunene nord for Sevare. Målet er imidlertid nå å få i gang opplysningsarbeid om skadevirkningene av omskjæring av jenter i alle de ca 140 små og store landsbyene i de 5 kommunene.

Nåværende prosjekt har oppnådd å få de politiske lederne i kommunene til å engasjere seg i kampen mot omskjæring av jenter. Dette gjør at det nye prosjektet i mye større grad vil spille på lokale ressurser når de "unådde" landsbyene skal nås.

Vi vil fortsette med generelle utviklingstiltak i landsbyene samtidig som vi organiserer informasjonsarbeid. Det skal anlegges flere grønnsakhager og mange flere kvinnegrupper skal få hjelp til å starte inntektsbringende aktiviteter. Det blir dessuten en nysatsing på opplæring innen kompostering og bruk av nye metoder for å få hirsen til å gi avling raskere. Dette kan gi økt kornproduksjon, noe som vil være til svært god hjelp for befolkningen.


Vil disse kvinnene bestemme seg for å slutte med å la døtrene bli omskåret?
 
 

Lørdagsundervisning

Vi har mange diakonale tiltak (jfr NMS-innsamlingsprosjektet med samme navn) på gang. Ett av dem er å gi tilbud om ekstraundervisning for barna som tilhører menigheten i Sevare. Når det er mellom 50 og 100 barn i en klasse, er det ikke så rart at læreren ikke lykkes så godt med å lære dem alle å lese...

Lykkes har imidlertid de to lærerne som gir ekstraundervisning for en småskolegruppe (8-10 barn) og en ungdomsskolegruppe (4-5 barn som har matematikk) på lørdager. Far til en av guttene i gruppen (en 3.klassing) kunne fortelle at hans sønn det siste året hadde gått fra å være rangert som nummer 50 i sin klasse til nå å være på 3. plass! Rektor hadde tatt kontakt og spurt faren: Hva er det som skjer?

Nå kan man jo naturligvis spørre om hensikten med å rangere 3. klassinger på denne måten. Det er jo ikke akkurat norsk småskolepedagogikk. Men den saken får ligge. Vi har fått et konkret bevis på at vårt diakonale tiltak har svært stor verdi for de barna som er med på undervisningen.

onsdag 20. mai 2015

Leser nå på fulani

11. mai fikk 14 voksne i Douentza utdelt diplom som bevis på at de nå er i stand til å lese tilfredsstillende på sitt eget morsmål fulani. Om et par uker vil 20-25 (det endelige tallet vil avhenge av hvor mange som består eksemen) andre voksne få sin diplom i landsbyen Kerana nord-øst for Douentza.

De to leseopplæringskursene er en del av de diakonale tiltakene som vår lokale misjonsorganisasjon gjennomfører for tiden. Hvert av kursene har en varighet på 6 måneder. I løpet av denne tiden får de voksne elevene mye kunnskap om samfunnet, demokrati og menneskeretter i tillegg til treningen i å lese eget morsmål.

Ansvarlig for gjennomføringen i Douentza og Kerana er misjonær Antoine Sorobaye fra Kamerun. Den daglige kveldsundervisningen i 6.månedersperioden er det lokalt ansatte morsmålslærere som står for. Det hele kvalitetssikres av en innleid rådgiver for leseopplæring rettet mot voksne.

Direktør Moise Ngayap deler ut diplom til en deltaker.


Misjonær Assresah Mekonen deler ut en diplom.


Deltakerne med diplom.

torsdag 30. april 2015

Siste gang

Det er mange siste gang for oss om dagen. Det er snart bare to uker til vi reiser herfra. I dag var vi sammen med kollegaene i Team Bamako for siste gang. Teamleder Anne-Lise Baltzersen (fra Ålesund og utsendt av Frikirken) hadde invitert oss andre med på en "Ut i det blå tur". Turen gikk til en nydelig park her i Bamako. Anne-Lise hadde her forberedt en meditativ vandring med stopp underveis. Ved hver stopp leste hun tekster fra Bibelen hvor temaene tok utgangspunkt i parken rundt oss. Det ble derfor mange vers fra Salmenes bok og andre GT bøker. Vakker kombinasjon, Guds natur og Guds ord !

Teamleder Anne-Lise Baltzersen studerer et spennende tre med alle piggene ut


Team Bamako har siden i høst bestått av Samuel og Dorcas Gouda fra Benin, Anne-Lise og Torstein Baltzersen fra Frikirken i Norge og oss to, Helge og Else fra NMS

torsdag 16. april 2015

Overlapping

Else har hatt besøk av ny NMS-representant for Mali, Erik Bischler. Han overtar for henne 18. mai og skal da ha ansvar for både Kamerun og Mali. På bildet nedenfor er de sammen med Moise Ngayap, direktør for samarbeidsorganisasjonen som NMS er en del av i Mali.
En av hovedarbeidsoppgavene til representanten er å være NMS sin primærkontakt i relasjon til ulike samarbeidspartnere på felt. I Mali jobber NMS sammen med seks andre partnere om å gi verdig liv og varig håp til fulaniene.  
Hvert 2.år møtes alle partnerne til generalforsamling og det velges da et styre av fire partnere og en ansattes representant. Programleder Anne Karin Kristensen er for tiden NMS sin representant i styret som møtes to ganger pr. år. Representanten møter kun på generalforsamlingen.


Besøk på FATMES, et teologisk fakultet i Bamako som NMS har støttet i mange år.
Representanten har også oppfølgingsansvar overfor alle NMS-støttet prosjekter hos samarbeidspartner. Det vil rett og slett si at han har ansvar for å følge pengene NMS sender ut og se til at de blir brukt i henhold til vedtatte planer.

De få dagene Erik Bischler var på besøk i Mali ble derfor brukt til å besøke alle prosjektene og hilse på lokale maliere og misjonærer som jobber i tilknytning til disse. Det ble travelt, men du verden så inspirerende både for gammel og ny representant.
Oppfølging av kirkebyggprosjektet blir en av oppgavene til ny representant

Da gjenstår det bare for oss å ønske Erik lykke til med de nye arbeidsoppgavene i Mali! Vi kan love mye støtte og forbønn fra Norge.

Kirkebygget vokser

I begynnelsen av april så kirkebygget i Sevare slik ut:


Bjelker i taket og stokker som støtter opp takstøpen. Den skal tørke i 21 dager.
 

lørdag 4. april 2015

Ungdommen er med!

Ungdommene i vår kristne sammenheng her i Mali, føler seg verdsatt og regnet med.

På årets fulanileir deltok nærmere 20 ungdommer. De fulgte stort sett undervisningen for de voksne på dagtid, men var for seg selv på kvelds- og nattestid. Og de var med og preget avslutningskvelden med drama, sang, trommer og dans. De slapp til og ble gitt mye plass, og den tok de med glans! De tilførte kvelden mye glede, humor og latter, men også alvoret var med.

I løpet av leiren ble det en kveld invitert til et eget møte for de unge hvor de skulle snakke om etableringen av en ungdomsavdelingen i kirka vår (som ennå ikke er noen kirke). Der ble det bl.a understreket at misjonen og lederene i menighetene har et stort hjerte for ungdommen og ser på dem som en ressurs. Ungdommen ble utfordret til å komme med innspill til hvordan de kunne tenke seg et ungdomsarbeid. Foreløpig er det etablert en ungdomskomite bestående av et par misjonærer, menighetsledere og noen ungdommer, men på sikt ønsker ungdommen sin egen komite med representanter fra alle stedene hvor det er et kristent fulanimiljø. Ungdommen bestemte også at de ønsker å arrangere en ungdomsleir i romjula 2015. Leiren skal være for fulaniungdom først og fremst, men andre ungdommer som snakker fulani kan også komme. Og det skal være et sted hvor de kristne lett kan inviterer med seg venner. Ungdommen er opptatt av evangelisering!

Flere unge var også med da det var seminar for andaktsholdere på misjonens studio. Den nærmere 70 år gamle seminarlederen var meget begeistret! Deltakerne var kjappe i oppfattelsen og ikke redde for å stille spørsmål. Det var meget inspirerende. Dessuten gjorde de det de ble bedt om!

Siste ettermiddag skulle alle forberede en kort andakt over et gitt bibelvers og fremføre den for hverandre. De unge gjorde det med glans og tok åpent i mot tilbakemeldinger fra de andre, noe som er uvanlig i fulanikulturen. Og seminarlederen understreket verdien av deres bidrag og unge røster inn i radioarbeidet.

En av dem som deltok både på fulanileiren, på møtet om etablering av ungdomsavdeling og på radioseminaret uttrykte det slik etterpå: - Nå blir vi unge endelig regnet med. Vi trodde bare det var de eldste og lederne i menighetene som hadde noe de skulle sagt, men nå opplever vi at vi blir hørt og regnet med!(dessverre kan vi ikke legge ut noen bilder av de flotte ungdommene...)

onsdag 1. april 2015

Landsbybesøk

Her er noen bilder fra dagens landsbybesøk:

Snart er sesongen for salat og tomat forbi. Det blir for varmt .....

86 damer har hver sin parsell i grønnsakshagen i Sare Hamadi. Grønnsakene gir et veldig godt og viktig tilskudd til både kosthold og økonomi.

I styret for prosjekter sitter representanter for 5 kommuner. Her er to ordførere.

Fire misjonærer fra fire forskjellige land på rad og rekke. Fra høyre: Martine (Kamerun), Asou (Etiopia), Temi (Nigeria) og Else.

Ledere for kvinnegruppene og landsbysjefen i Konza Peul forteller at nå er det ikke lenger noen jenter som omskjæres i denne landsbyen. Hvis noen prøver å gjøre det i skjul, blir de kontaktet av et team av kontrollører fra landsbykomiteen for avvikling av praksisen med omskjæring av jenter..

I landsbyen Denga Sare er det fortsatt noen som motsetter seg å skrive under på en avtale om å slutte med omskjæring av jenter, men de aktive i arbeidet håper å få med hele landsbyen etter hvert.


Stille uke

Uka mellom palmesøndag og 1. påskedag kalles gjerne den stille uke. I Norge. Her er vårt program denne uka: (NB! Skjærtorsdag og langfredag er ikke helligdager her ...)

Mandag:  Else: Formiddag kurs for andaktsholdere radio, ettermiddag sortering og pakking av utstyr på Den norske skolen pluss besøk hos en lokal kristen dame. Helge: Formiddag ledermøte pluss div henvendelser angående utbetalinger, ettermiddag komitemøte for å utarbeide regelverk for stipendordning studenter, kveldsarbeid samtaler med misjonærer, attestering av utgifter etc.
Tirsdag: Else: Formiddag kurs for andaktsholdere radio, ettermiddag møte med direktør for den lokale misjonsorganisasjonen vi er en del av. Helge: Formiddag komite for utarbeiding av manual som beskriver hvordan damegrupper kan organisere produksjon og salg av såpe, ettermiddag møte med misjonærene som har arbeid innen diakoni ang plan for hjelpetiltak rettet mot foreldreløse, kveldsarbeid diverse e-poster å besvare.
Onsdag: Else og Helge hele dagen: Besøk i tre landsbyer sammen med styret for prosjektet PDRM (vårt NORAD-støttede utviklingsarbeid)
Torsdag: Else og Helge hele dagen: Besøk i fire landsbyer sammen med styret for prosjektet PDRM (vårt NORAD-støttede utviklingsarbeid)
Fredag: Kontorarbeid for begge: Etterarbeid etter diverse komiteer, arbeid med ny søknad for utviklingsprosjektet 2016-2020. I tillegg har Helge møte med kollega Temi ang overtakelse av ansvaret for det diakonale arbeidet.
Komitemøte innen diakoniarbeidet. Helge i midten sammen med 5 misjonærkolleger fra 4 forskjellige land: Kamerun, Etiopia, Nigeria og Benin.

lørdag 28. mars 2015

Sterke vitnesbyrd

Nærmere 50 voksne fulanier og minst like mange barn og unge har denne uken vært samlet til familieleir. Tidligere har leiren foregått i romjulen, men nå altså i skolens vårferie. En skole var valgt som leirsted. Klasserommene fungerte som soverom, hvilerom og undervisningsrom. Skolegården som fotballbane og lekeplass, og til måltider og samtaler. Det var rett og slett et ypperlig sted for store og små.

Tema for årets leir var "Å vokse i den kristne tro". Tidligere misjonær og nå pensjonert prest Daniel Atouva fra Kamerun og prest Elisé Dembele fra en lokal malisk søsterkirke, var invitert til å undervise om tema. Etter hver undervisningsøkt var det åpent for spørsmål og kommentarer. Etter den siste undervisningen, var det spesielt mange som tok ordet. Det ene sterke og personlige vitnesbyrdet etter det andre ble avgitt.

Siste kvelden var det program ute på gårdsplassen. De minste barna hadde øvd inn et par sanger med bevegelse. Sanggleden var stor, ikke minst i gruppen av litt større barn. Her sang 15 barn av full hals med dansetrinn og full trøkk fra tam-tam trommer. Ungdommene hadde både sang, dans og drama.

Etter barna og ungdommene var det de voksnes tur. Det ble mer av sang og dansetrinn til rytmene fra tam-tam trommene. Kveldsprogrammet hadde også plass til dem som ville dele en hilsen. I det hele en kveld fylt av glede og et stort vitnesbyrd om takknemlighet til Gud.


Alle undervisningsøktene startet med sang ledet av lokale kristne. (Deltakerne ønsker kun anonymiserte bilder brukt på nettet.) 

fredag 13. mars 2015

Datakurs

(Version francaise ci-dessous)

Hver torsdag ettermiddag har vi datakurs for 9 unge mennesker i Bamako hvor vi bor. Dette er for det meste ungdommer vi kjenner fra vårt arbeid i Sevare og Douentza, inkludert et par av deres venner her i hovedstaden.

Vi har 9 datamaskiner som vi har fått av misjonsvenner i Norge. Stor takk til dere!

Saminou Idris, som er sønn til tidligere misjonærer fra Nigeria, underviser. Han er utdannet i faget. Temaet for undervisningen er de vanligste programmene (Word, Excel, PowerPoint) pluss bruk av Internett og generell kunnskap om datamaskinene.

Hver undervisningsøkt avsluttes med en type andakt og bønn. For tiden tar vi utgangspunkt i spørsmål som studentene har stilt angående kristen tro. De fleste av deltakerne er ikke kristne.


 
Chaque jeudi soir il y a un cours d'enseignement en informatique à Bamako. Les participants sont pour la plupart des jeunes qui nous connaissons depuis notre travail dans la région de Mopti, y compris aussi quelques-uns de leurs amis.

Nous avons 9 ordinateurs qui nous sont donnes par des amis de la mission en Norvège. Grand merci à vous !

Saminou Idris, qui est le fils des anciens missionnaires du Nigeria, enseigne. Il est bien forme dans ce domaine. Les sujets enseignes sont les logiciels les plus utilises (Word, Excel, PowerPoint), mais aussi l'Internet et une connaissance en générale sur les ordinateurs. 

Chaque session d'enseignement se termine par une méditation et une prière. Actuellement nous travaillons avec des questions que les étudiants ont posées sur la foi chrétienne. La plupart des participants ne sont pas des chrétiens.

fredag 20. februar 2015

Kirkebygget reiser deg

 
Veggene til en åttekantet kirke står nå snart ferdige. Assosiasjonen går rett til stråhyttene i fulanikulturen. Det enkle er ofte det beste. Det var en av de kristne i menigheten som foreslo det og det ble slik! 
 
Det skal legges flatt tak og opp på det skal det lages et buet litt høyt stråtak slik som fulanihyttene er bygget. Der oppe skal søndagsskolen holde til.


Inne i det fremtidige kirkerommet

Vår venn, Jan Olav Sagedal (til venstre) er bygningsingeniør. Her får han forklart hvordan takkonstruksjonen skal bygges ut i fra tegningen av kirken. 

-og her får Jan Olav forklaringen helt praktisk og konkret
Jan Olav Sagedal som var på besøk sammen med oss til Sevare og bl.a besiktiget kirkebyggingen, godkjente planene! Armeringsjernene som skal benyttes har en tilfredsstillende tykkelse som sammen med betong kan bære taket. Det er betryggende!    
 

mandag 16. februar 2015

Inspirerende stabsmøte

Misjonærstaben i den maliske misjonsorganisasjonen vi er en del av, har vært sammen igjen. Det var inspirerende. Denne gang var det hovedfokus på strategiarbeid. Det skal utarbeides ny langtidsplan for organisasjonen, og utgangspunktet for den er organisasjonens strategi. Visjonen og målene for arbeidet skal ikke endres, men hvilken strategi vi skal ha for å nå målene, bør gjennomdrøftes og muligens justeres. Det var noe av det vi jobbet med i grupper den ene dagen. Komiteen som leder strategiprosessen har nå mye materiell å jobbe videre med fram til neste stabsmøte som er i mai. Da fortsetter prosessen, men da skal vi ned på det konkrete plan.

På stabsmøtet deltok kun misjonærene i arbeid. I tillegg er det seks misjonærer som holder på med fulanistudie i Sevare. De skal inn i ulikt arbeid fra høsten av og flytter da til henholdsvis Fatoma, Konna og Douentza.

Alle misjonærene var imidlertid sammen og feiret gudstjeneste. Det ble en inspirerende og flott stund med lovsang, forkynnelse, nattverd og deling av bønneemner. Det er godt å kjenne på at vi igjen er mange (18).

Vi hadde også en ettermiddag/kveld med sosial aktivitet. Første delen av programmet bestod av å bli kjent med hverandre. Vi ble da utfordret til å dele noe fra våre hjemland. De fleste delte sang og dans, glede og rytme! Det svingte! Det gjorde det også da vi norske lærte bort ringleken Per Spelmann. Det var populært!

Andre del av programmet bestod av et enkelt, men godt måltid. Det var god stemning under hele programmet og veldig hyggelig og inspirerende å være sammen på denne måten. Det lover godt for arbeidet videre i Mali.
Fra venstre Suzanne Ngayap, Martine Sorobaye, Rebecca Gbounga (på trommer), Sybarite Gbounga, Moise Ngayap og Antoine Sorobaye fra Kamerun


Nye: Joseph og Madelaine Djowouro og "gamle": Dorcas og Samuel Gouda, misjonærer fra Benin. De er alle fulanier.
John Oluwafemi (Femi) og Eunice Temilola (Temi) ADEWUMI fra Nigeria


God stemning!

Alle misjonærene bortsett fra to som var syke da bildet ble tatt.

 

tirsdag 10. februar 2015

Radioturné

Siste helgen i januar var jeg (Else) på tur med kollega Samuel, to lokale ansatte på vårt radiostudio "Koolol Linjiila" og en sjåfør. Turen gikk østover fra Sévaré (se kart). Vi besøkte to radiostasjoner som allerede sender radioprogrammene vi produserer, og to potensielle nye samarbeidspartnere.

I området vi besøkte, bor det veldig mange fulanier. – Fulaniene lytter på radio, var gjennomgangstonen på radiostasjonene vi besøkte. Alle fire har derfor daglige radioprogram på fulani.

Noe som er svært populært er innringingsprogram. Da ringer folk inn til studio og gir sine kommentarer på et oppgitt tema, - på direkten! Noe annet som er populært hos fulaniene, er «carte de fidelité» (et slags medlemskort). Da betales det en fast sum pr. måned, og en kan komme med hilsener til venner og kjente over radioen! Det er stas å høre navnet sitt på radioen!
Vi opplevde også at de ansatte ved radiostasjonene var opptatte av at sendingene på fulani blir sendt på tidspunkt hvor fulaniene lytter på radioen. Og det er gjerne om kvelden etter hiirande (kveldsmat) når de sitter i mørket rundt bålet.

Vi var ute etter tilbakemeldinger på «våre» program og fikk inntrykk av at de ansatte på radiostasjonene er veldig fornøyde med dem. – Programmene har generelt god kvalitet og tar opp aktuelle tema, svarte direktøren ved radiostasjonen i Koro.

Dette gjelder spesielt helsedelen av våre program. Den andre delen som er mere andakter, får de ikke så mange kommentarer på. Men dersom de gjør det og folk har spørsmål til det de har hørt, setter radiostasjonene dem i forbindelse med kontaktpersonene ved vårt radiostudio.
Møte med programansvarlig Esai Guindo ved Radio Seno i Bankass 
Alle radiostasjonene vi besøkte, er opptatt av å nå bredest mulig ut til befolkningen både når det gjelder språk og religion. De har derfor knyttet til seg ressurspersoner som snakker ulike språk og som tilhører forskjellige trossamfunn. Våre program dekker den protestantiske delen av befolkningen.
Ved radiostasjonen i Koro har fulanien Ali Barry ansvar for programmene som sendes på fulani
Litt sent på lørdag ettermiddag kjørte vi østover fra Bankass  til byen Baye like ved grensen til nabolandet Burkina Faso. Målet var en ny kristen radiostasjon som vi hadde hørt om. Ingen av oss visste hvor langt det var og hvor dårlig veien var, så det ble mange timer i bil for et kort besøk, men det var verdt det!

Radiostasjonen var svært godt utstyrt og veldrevet. Direktøren er en malisk misjonær utsendt av C&MA kirken (utspring fra den amerikanske organisasjon C&MA) for å jobbe akkurat i dette området. Radiostasjonen drives av en kvinnesammenslutning innen denne kirken og finansieres av ulike kristne organisasjoner.

Antennen på radiostasjonen er 51 meter høy og rekkevidden er på over 100 km. Vi har nå inngått en samarbeidsavtale med radiostasjonen, og de har allerede mottatt våre ferdiginnspilte program. Så nå lyder Koolol Linjiila over eteren hos dem hver søndag kveld kl. 19.30 ! Evangeliet har dermed nådd ut til fulaniene i enda et hjørne av Mali!
Radiostasjonen i Baye

torsdag 29. januar 2015

Langtidsplanlegging

I en afrikansk kontekst er det ikke vanlig med langtidsplanlegging, men når det gjelder misjonsarbeidet er det viktig og nødvendig. Dette vårsemesteret jobbes det på ulikt vis med planer for kommende år.

Blant misjonærene er det nedsatt en komite som leder en strategiprosess som skal ende opp i ny strategiplan med påfølgende langtidsplan. Det er jevnlige prosesser i misjonærstaben, i styret og blant partnerne.

Innen diakoniarbeidet er det fra 2016 tid for ny 5-årig prosjektperiode for det store NORAD-finansierte landsbyutviklingsprosjektet. Frist for ny søknad til NMS er 30. april. Før selve søknaden utarbeides, er det ulike grupper som skal tas med på råd: Ansatte i nåværende prosjekt, prosjektstyre, lokale samarbeidspartnere, fulanimenighetene og misjonærene. Det er dessuten gjennomført en ekstern evaluering av nåværende prosjekt. Evalueringsrapporten kommer med klare råd om veien videre, noe som er veldig nyttig i denne fasen.

Når det gjelder grasrotarbeidet, skal det også planlegges. Dette semesteret forberedes blant annet innspilling av nye radioprogram som skal på lufta i 2016. Det avvikles møter hvor tema for andakter og hvilke andaktsholdere som skal benyttes, bestemmes. Og det er samtaler mellom representanter fra bistandsprosjektet og ansvarlige for radioarbeidet hvor innholdet i helseprogrammene diskuteres.

Misjonærene bruker i perioder mye av sin tid til planlegging, på møter og i prosesser. Mange kan tenke og mene at det ikke er primæroppgavene til en misjonær, og det er det kanskje heller ikke. God planlegging er derimot en viktig forutsetning for at misjonsarbeidet skal lykkes. Gode prosesser hvor man blir enige om felles mål for arbeidet, hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å nå målene og hvem som har ansvar for å følge opp de ulike aktivitetene, er vel anvendt tid! Og på sikt kanskje også spart tid, investert tid som kan gi gode og uante resultater!

tirsdag 27. januar 2015

Kirkebyggingen er i gang

Fulanimenigheten i Sevare har i flere år ønsket seg et eget sted til feiring av gudstjeneste. Nå er det ønsket i ferd med å bli oppfylt. Byggingen er i gang!!

Det er leiet inn en entreprenør som gjør arbeidet, men det følges tett opp av menighetens byggekomite.

Kirkebygget blir åtte-kantet, den runde fulanihytten er utgangspunktet for valget av modell. Det blir stor takhøyde og taket får en spiss åttekantet form. Innredningen gjenstår det å bli enige om. Det diskuteres bl.a om det skal være benker eller bare matter på gulvet.  -og hva slags utsmykning skal kirken ha for at fulaniene vil oppleve kirken som sin?

Det gjenstår med andre ord en del som skal på plass, men gleden er stor over at man er i gang! Og dersom alt går etter planen, kan menigheten feire påske i ny kirke!!

Bildet er tatt fra det som skal bli sakrestiet

søndag 25. januar 2015

Nye misjonærer

Lørdag 24. januar ankom to nye misjonærfamilier Sevare. Den ene fra Kamerun og den andre fra Benin. I dag på søndagens gudstjeneste i fulanimenigheten ble de presentert og ønsket velkommen både av menighetsrådsleder, direktør i den lokale misjonsorganisasjonen og av NMS-representant.

NMS har inngått partneravtaler med kirkene i Kamerun og Benin om utsendelse av misjonærer (les mere på NMS sin nettside, - her) til vår felles samarbeidsorganisasjon i Mali. De afrikanske kirkene har ansvar for rekruttering, utsendelse og oppfølging av misjonærene. NMS bidrar bl.a økonomisk. På denne måten kan kirker med begrensede økonomiske ressurser, men flust av menneskelige, sende ute misjonærer.

I Kamerun og Benin var det søndag 18. januar utsendelses- og forbønnsgudstjenester for de to familiene. Det er en høy bevissthet hos de lokale kirker om deres ansvar for misjonærene de sender ut.

De nye misjonærene skal denne våren lære maasina-fulani. Alle fire snakker fulani fra før, men det er dialekter fra sine hjemland. Overgangen blir imidlertid ikke så stor, så de vil raskt komme i gang med arbeidet. Allerede etter sommeren vil de være på plass i ulike landsbyer hvor de skal arbeide.

Fra v. Rebecca og Sybarite Gbounga fra Kamerun med datteren Lydiana (2 1/2 år), i midten direktør Moise Ngayap og til h. Joseph og Madeleine Djonwouro fra Benin med barna Naomie (9 år), Obadias (3 år) og Asnale (5 mnd.) 

lørdag 24. januar 2015

Årsrapport landsbyutvikling

Januar måned er i vår bransje mye viet rapportering fra det foregående år. Nedenfor deler vi utdrag av aktivitetsrapporten 2014 til landsbyutviklingsprosjektet vårt i Mali. Prosjektet omfatter 46 landsbyer i fem kommuner i området fra Sévaré og nordover til Konna.

Hovedaktivitet «Kampen mot omskjæring av jenter»:
 
Det er gjennomført
  • 781 landsbymøter
  • 520 hjemmebesøk
  • 1021 møter med tillitsvalgte i landsbyer
  • 27 filmfremvisninger
Antall frammøtte på disse samlingene : 24 026. På møtene har det vært gitt informasjon og undervisning om skadevirkningene ved omskjæring av jenter.

Følgende nøkkelpersoner har fått opplæring:
  • 96 landsbykomitémedlemmer
  • 60 kommuneledere
  • 21 religiøse leder
  • 4 rektorer
Dessuten:
  • har 144 av totalt 153 landsbykomitémedlemmer blitt kurset i deres ansvarsområde i kampen mot omskjæring
Ledsagende aktiviteter:

1.       Oppfølging av tradisjonelle jordmødre

70 jordmødre har gjennom året blitt fulgt opp av prosjektet. De kan rapportere om at de har assistert ved 420 fødsler i tillegg til at de har undervist og hatt svangerskapskontroll i hjemmene.

2.       Leseopplæring for voksne

Pga nedskjæringer i prosjektet ble det gjennomført bare to leseopplæringskurs med til sammen 48 deltagere.

3.       Etablering av kvinnegrupper som jobber med inntektsbringende tiltak

I de nye landsbyene ble 105 kvinner engasjert fordelt på 5 grupper. Fra før er 626 kvinner engasjert fordelt på 19 grupper.
4.       Grønnsakhager

2 nye grønnsakhager ble anlagt og fem «gamle» ble fulgt opp. Det blir dyrket løk, kål, salat, tomater, rødbeter, gulerøtter og ulike grønne blader som brukes i saus. 

5.       Kornbanker

6 nye kornbanker ble etablert i 2014 og 32 «gamle» ble fulgt opp. «Bankene» sikrer korn gjennom hele året. 

6.       Små vedovner

1974 ovner er fordelt utover i landsbyene. Dette er ovner som krever mindre ved. Det er positivt fordi det gjør livet litt enklere for kvinnene, men det demmer også opp mot avskoging som er et stort problem i vårt område.  

Videre kan vi lese i prosjektrapporten om enkeltpersoner og grupper som engasjerer seg i kampen mot omskjæring. Fire imamer, ti landsbysjefer og flere kommuneledere trekkes fram som gode eksempler på lokalt engasjement. Dessuten har 8 landsbyer i all offentlighet erklært og signert på at det skal være slutt på praksisen med omskjæring i deres landsbyer.
 
- Og sist, men ikke minst:
Det er identifisert 32 omskjærerkvinner i vårt område. 4 av disse hadde av ulike grunner allerede sluttet. Av de resterende 28 har 18 kvinner i full offentlighet erklært at de vil avslutte praksisen med å omskjære jenter. 11 av disse igjen har gått inn og blitt ressurspersoner i vårt prosjekt!! 
 
I rapporten står også å lese om utfordringer og vanskeligheter i arbeidet. Det hører også med, men det tar vi ikke med i denne omgang. 
 
Vi er regelmessig på besøk i landsbyene for å følge opp prosjektaktivitetene. Her er vi i Saare Hamadi rett nord for Sevare.