søndag 1. desember 2019

Vi bare forbereder oss

13. desember legger vi ut på vår store Afrikatur. Det kan tenkes at det dukker opp ett og annet innlegg fra turen på denne bloggen. Så vel møtt tilbake hit!

torsdag 21. mai 2015

Takk for oss

Når dette skrives, er vi ikke lenger i Mali. Vi har rett og slett avsluttet tjenesten. Nå er det ferie og avspaseringsuker, og til høsten blir det arbeid i Norge. Else starter opp som ny regionleder for NMS Øst. Helge skal i ett år ha såkalt norgestjeneste i NMS, altså reise rundt med PowerPoint-presentasjoner og kollektbøsse og besøke misjonsforeninger, menigheter, misjonsstevner etc.

Å avslutte krever sitt, både fysisk (pakking, rydding ...) og psykisk (å ta avskjed er ingen enkel sak ...). Heldigvis begynte vi tidlig. Vi fikk først noen gode dager med stabsmøte i Segou sammen med misjonærkollegene. Deretter hadde vi noen dager i Sevare hvor vi deltok på gudstjeneste og fikk tatt avskjed der. Staben i bistandsprosjektet organiserte en liten avskjedsseremoni for oss begge, og ellers besøkte vi mange og fikk sagt "au revoir".

Både misjonærkolleger, menigheten, prosjektarbeiderne og mange andre hadde gaver til oss. Så da vi kom til Bamako, måtte vi ut på byen og kjøpe ny koffert. Og da kofferten var pakket, var vi så heldige at en tidligere kollega fra Kamerun-tiden var på tur til Mali med lite bagasje. Så han tok med kofferten direkte til Norge.

Selv har vi nemlig ikke tenkt å reise korteste vei nordover. Akkurat nå når dette skrives, er vi i Nairobi. Her har vi feriert i fire dager. I morgen (fredag 22. mai) reiser vi videre til Madagaskar. Der venter Magnus og Nora (sønn og svigerdatter) på oss. De er volontør-lærere der dette året. Det skal bli kjekt å treffe dem og se "Solskinnsøya" på ordentlig!

Så dermed er vi kommet til veis ende med denne bloggen. Mali-tjenesten er slutt, og med den er også bloggen kommet til avslutningskapitlet.

Takk for oss!

Nei, det er ikke giraffer i Mali. Men i Kenya derimot...

Det er vakkert med grønne enger og beitende, ville dyr. Afrika har mer å by på enn tørre sletter.
Kjekt å få med seg dette også før vi avslutter misjonærtjenesten etter til sammen 14 år i Afrika. 

Ny diakoni-leder

18. mai fikk vår lokale misjonsorganisasjon i Mali ny leder i avdeling for diakoni og bistand. Hun heter Eunice Temilola Adewumi og er misjonær utsendt av en stor baptist-kirke i Nigeria. Temi, som hun gjerne kalles, er utdannet lærer,  som den forrige lederen av avdelingen (Helge). I tillegg er Temi også utdannet pastor.

Eunice Temilola og hennes mann John Oluwafemi har vært misjonærer blant fulanier i Nord-Nigeria tidligere. John Oluwafemi er utdannet veterinær og pastor.

Temi  (til høyre) er ny leder for diakoniarbeidet.

Rapport fra radioarbeidet

Siste dag på jobb i Sevare hadde Else samtale med radioteknikeren på misjonens radiostudio i Sevare. Hun har dette året hatt oppfølgingsansvar av radioarbeidet som inngår i NMS-prosjektet "Gi evangeliet videre".

Han kunne rapportere om at det er gjort opptak av over 40 andakter hittil i år. Disse skal nå redigereres, og det skal legges til musikk før de er klare til å sendes ut til 46 radiostasjoner over hele landet. Radioteknikeren var veldig fornøyd med det de fire andaktsholderne hadde levert og gledet seg til å ta fatt på redigeringen!

Helseprogram inngår også i det som sendes ut. Nytt av året er at vi har fått til et samarbeid med en ansatt i landsbyutviklingsprosjektet som skal ha undervisningsprogram innen helse. Temaene er bestemt og flere program forberedt skriftlig, men det gjenstår å lese dem inn. Den ansvarlige venter nemlig tvillinger. Innspillingene er derfor utsatt til etter fødsel og svangerskapspermisjon.

Planene framover var naturligvis et viktig emne å ta opp i avslutningssamtalen. De nærmeste ukene skal alle radiostasjonene som sender våre program, kontaktes. Oppfølging for å høre hvordan det går med kringkastingen av programmene, er nødvendig. Den er også viktig dersom det er noen som har tatt kontakt etter å ha hørt radioprogrammene. Da kan nemlig "våre" folk bidra med råd og veiledning.

Det er også skrevet arbeidsavtale med en ungdom som ønsket seg sommerjobb på radiostudio. Radioteknikeren får nå en kjærkommen assistent noen måneder. Han gjør nemlig opptak ikke bare av program på språket fulani, men også på lokalspråkene boso og dogon! Så det mangler ikke på arbeid.
Innspilling av radioprogrammer på språket fulani.

Mor og 4 barn døpt

Vår nest siste søndag i Mali ble en gledens dag. Under gudstjenesten ble en mor og hennes 4 døtre døpt.

Mannen i familien ble døpt for noen år siden. Han har vært aktiv i menigheten en stund. Hans kone, som vi kjenner godt, har vært mindre aktiv, men søkende. Hun har fått opplæring i kristen tro over tid og var nå klar til å bli døpt. Da var det naturlig at de fire barna også ble døpt.

Vi er forsiktige med å gi for mange opplysninger her. Men for dem som kjenner oss godt: Det er hun mange av dere har bedt for, som nå ble døpt!!!


Hun og hennes 4 døtre ble døpt 10. mai av misjonær fra Kamerun Moise Ngayap.

Søknad om nytt prosjekt

Vår lokale organisasjon i Mali har siden 2009 hatt gående et større landsbyutviklingsprosjekt med økonomisk støtte fra Norad. De siste årene har kamp mot omskjæring av jenter vært i hovedfokus, i kombinasjon med diverse utviklingstiltak i til sammen 46 landsbyer i området mellom Sevare og Konna.

Vi søker nå om støtt til et nytt prosjekt for perioden 2016-2020. Prosjektet vil være både en forlengelse og en fornyelse av nåværende prosjekt. Vi fortsetter å jobbe i de samme 5 kommunene nord for Sevare. Målet er imidlertid nå å få i gang opplysningsarbeid om skadevirkningene av omskjæring av jenter i alle de ca 140 små og store landsbyene i de 5 kommunene.

Nåværende prosjekt har oppnådd å få de politiske lederne i kommunene til å engasjere seg i kampen mot omskjæring av jenter. Dette gjør at det nye prosjektet i mye større grad vil spille på lokale ressurser når de "unådde" landsbyene skal nås.

Vi vil fortsette med generelle utviklingstiltak i landsbyene samtidig som vi organiserer informasjonsarbeid. Det skal anlegges flere grønnsakhager og mange flere kvinnegrupper skal få hjelp til å starte inntektsbringende aktiviteter. Det blir dessuten en nysatsing på opplæring innen kompostering og bruk av nye metoder for å få hirsen til å gi avling raskere. Dette kan gi økt kornproduksjon, noe som vil være til svært god hjelp for befolkningen.


Vil disse kvinnene bestemme seg for å slutte med å la døtrene bli omskåret?
 
 

Lørdagsundervisning

Vi har mange diakonale tiltak (jfr NMS-innsamlingsprosjektet med samme navn) på gang. Ett av dem er å gi tilbud om ekstraundervisning for barna som tilhører menigheten i Sevare. Når det er mellom 50 og 100 barn i en klasse, er det ikke så rart at læreren ikke lykkes så godt med å lære dem alle å lese...

Lykkes har imidlertid de to lærerne som gir ekstraundervisning for en småskolegruppe (8-10 barn) og en ungdomsskolegruppe (4-5 barn som har matematikk) på lørdager. Far til en av guttene i gruppen (en 3.klassing) kunne fortelle at hans sønn det siste året hadde gått fra å være rangert som nummer 50 i sin klasse til nå å være på 3. plass! Rektor hadde tatt kontakt og spurt faren: Hva er det som skjer?

Nå kan man jo naturligvis spørre om hensikten med å rangere 3. klassinger på denne måten. Det er jo ikke akkurat norsk småskolepedagogikk. Men den saken får ligge. Vi har fått et konkret bevis på at vårt diakonale tiltak har svært stor verdi for de barna som er med på undervisningen.