fredag 20. februar 2015

Kirkebygget reiser deg

 
Veggene til en åttekantet kirke står nå snart ferdige. Assosiasjonen går rett til stråhyttene i fulanikulturen. Det enkle er ofte det beste. Det var en av de kristne i menigheten som foreslo det og det ble slik! 
 
Det skal legges flatt tak og opp på det skal det lages et buet litt høyt stråtak slik som fulanihyttene er bygget. Der oppe skal søndagsskolen holde til.


Inne i det fremtidige kirkerommet

Vår venn, Jan Olav Sagedal (til venstre) er bygningsingeniør. Her får han forklart hvordan takkonstruksjonen skal bygges ut i fra tegningen av kirken. 

-og her får Jan Olav forklaringen helt praktisk og konkret
Jan Olav Sagedal som var på besøk sammen med oss til Sevare og bl.a besiktiget kirkebyggingen, godkjente planene! Armeringsjernene som skal benyttes har en tilfredsstillende tykkelse som sammen med betong kan bære taket. Det er betryggende!    
 

mandag 16. februar 2015

Inspirerende stabsmøte

Misjonærstaben i den maliske misjonsorganisasjonen vi er en del av, har vært sammen igjen. Det var inspirerende. Denne gang var det hovedfokus på strategiarbeid. Det skal utarbeides ny langtidsplan for organisasjonen, og utgangspunktet for den er organisasjonens strategi. Visjonen og målene for arbeidet skal ikke endres, men hvilken strategi vi skal ha for å nå målene, bør gjennomdrøftes og muligens justeres. Det var noe av det vi jobbet med i grupper den ene dagen. Komiteen som leder strategiprosessen har nå mye materiell å jobbe videre med fram til neste stabsmøte som er i mai. Da fortsetter prosessen, men da skal vi ned på det konkrete plan.

På stabsmøtet deltok kun misjonærene i arbeid. I tillegg er det seks misjonærer som holder på med fulanistudie i Sevare. De skal inn i ulikt arbeid fra høsten av og flytter da til henholdsvis Fatoma, Konna og Douentza.

Alle misjonærene var imidlertid sammen og feiret gudstjeneste. Det ble en inspirerende og flott stund med lovsang, forkynnelse, nattverd og deling av bønneemner. Det er godt å kjenne på at vi igjen er mange (18).

Vi hadde også en ettermiddag/kveld med sosial aktivitet. Første delen av programmet bestod av å bli kjent med hverandre. Vi ble da utfordret til å dele noe fra våre hjemland. De fleste delte sang og dans, glede og rytme! Det svingte! Det gjorde det også da vi norske lærte bort ringleken Per Spelmann. Det var populært!

Andre del av programmet bestod av et enkelt, men godt måltid. Det var god stemning under hele programmet og veldig hyggelig og inspirerende å være sammen på denne måten. Det lover godt for arbeidet videre i Mali.
Fra venstre Suzanne Ngayap, Martine Sorobaye, Rebecca Gbounga (på trommer), Sybarite Gbounga, Moise Ngayap og Antoine Sorobaye fra Kamerun


Nye: Joseph og Madelaine Djowouro og "gamle": Dorcas og Samuel Gouda, misjonærer fra Benin. De er alle fulanier.
John Oluwafemi (Femi) og Eunice Temilola (Temi) ADEWUMI fra Nigeria


God stemning!

Alle misjonærene bortsett fra to som var syke da bildet ble tatt.

 

tirsdag 10. februar 2015

Radioturné

Siste helgen i januar var jeg (Else) på tur med kollega Samuel, to lokale ansatte på vårt radiostudio "Koolol Linjiila" og en sjåfør. Turen gikk østover fra Sévaré (se kart). Vi besøkte to radiostasjoner som allerede sender radioprogrammene vi produserer, og to potensielle nye samarbeidspartnere.

I området vi besøkte, bor det veldig mange fulanier. – Fulaniene lytter på radio, var gjennomgangstonen på radiostasjonene vi besøkte. Alle fire har derfor daglige radioprogram på fulani.

Noe som er svært populært er innringingsprogram. Da ringer folk inn til studio og gir sine kommentarer på et oppgitt tema, - på direkten! Noe annet som er populært hos fulaniene, er «carte de fidelité» (et slags medlemskort). Da betales det en fast sum pr. måned, og en kan komme med hilsener til venner og kjente over radioen! Det er stas å høre navnet sitt på radioen!
Vi opplevde også at de ansatte ved radiostasjonene var opptatte av at sendingene på fulani blir sendt på tidspunkt hvor fulaniene lytter på radioen. Og det er gjerne om kvelden etter hiirande (kveldsmat) når de sitter i mørket rundt bålet.

Vi var ute etter tilbakemeldinger på «våre» program og fikk inntrykk av at de ansatte på radiostasjonene er veldig fornøyde med dem. – Programmene har generelt god kvalitet og tar opp aktuelle tema, svarte direktøren ved radiostasjonen i Koro.

Dette gjelder spesielt helsedelen av våre program. Den andre delen som er mere andakter, får de ikke så mange kommentarer på. Men dersom de gjør det og folk har spørsmål til det de har hørt, setter radiostasjonene dem i forbindelse med kontaktpersonene ved vårt radiostudio.
Møte med programansvarlig Esai Guindo ved Radio Seno i Bankass 
Alle radiostasjonene vi besøkte, er opptatt av å nå bredest mulig ut til befolkningen både når det gjelder språk og religion. De har derfor knyttet til seg ressurspersoner som snakker ulike språk og som tilhører forskjellige trossamfunn. Våre program dekker den protestantiske delen av befolkningen.
Ved radiostasjonen i Koro har fulanien Ali Barry ansvar for programmene som sendes på fulani
Litt sent på lørdag ettermiddag kjørte vi østover fra Bankass  til byen Baye like ved grensen til nabolandet Burkina Faso. Målet var en ny kristen radiostasjon som vi hadde hørt om. Ingen av oss visste hvor langt det var og hvor dårlig veien var, så det ble mange timer i bil for et kort besøk, men det var verdt det!

Radiostasjonen var svært godt utstyrt og veldrevet. Direktøren er en malisk misjonær utsendt av C&MA kirken (utspring fra den amerikanske organisasjon C&MA) for å jobbe akkurat i dette området. Radiostasjonen drives av en kvinnesammenslutning innen denne kirken og finansieres av ulike kristne organisasjoner.

Antennen på radiostasjonen er 51 meter høy og rekkevidden er på over 100 km. Vi har nå inngått en samarbeidsavtale med radiostasjonen, og de har allerede mottatt våre ferdiginnspilte program. Så nå lyder Koolol Linjiila over eteren hos dem hver søndag kveld kl. 19.30 ! Evangeliet har dermed nådd ut til fulaniene i enda et hjørne av Mali!
Radiostasjonen i Baye