fredag 21. juni 2013

Viktig fredsavtale

Tirsdag 18. juni ble det inngått en viktig avtale mellom representanter for tuaregenes frigjøringsorganisasjon MNLA og maliske myndigheter i Ouagadougou i Burkina Faso. Avtalen gjør det mulig å holde presidentvalg i hele Mali, inkludert byen Kidal som MNLA har kontrollert helt fram til nå.

Med franske soldater i spissen er hele Nord-Mali blitt frigjort fra islamistenes okkupasjon. Men i vakuumet som oppstod da islamistene flyktet, benyttet tuaregenes frigjøringshær MNLA anledningen til å ta kontrollen over byen Kidal, som er tuaregenes kjerneområde i Nord-Mali. Frankrike har på sett og vis lagt sin beskyttende hånd over tuaregene i Kidal da de har presset maliske myndigheter til å forhandle med tuaregene i stedet for å angripe dem.

Nå er en forhandlingsløsning på plass. Den åpner for at den maliske hær kan ta over kontrollen i Kidal. MNLA har sagt fra seg kravet om selvstendighet, og de aksepterer at hele Mali, Kidal inkludert, forblir en sekulær stat.

Maliske myndigheter fikk ikke gjennomslag for sitt krav om umiddelbar avvæpning av MNLAs soldater. Avtalen som nå er inngått, er foreløpig. Planen er at en endelig avtale skal inngås etter at Mali har gjennomført valg av president og fått en ny regjering på plass. Da vil avvæpning skje som del av en avtale som antagelig vil ha noe å gi til tuaregene som motytelse.

Avtalen som er inngått, avblåser tuaregenes kamp for å løsrive seg fra Mali og opprette en egen stat. Det gjenstår å se om alle deler av tuareg-hæren vil akseptere dette. Når dette skrives, meldes det på Internett om at uavhengige kilder har sett MNLA-soldater grave ned miner i veiene inn til Kidal. Hvis det er korrekt, og dette blir MNLAs "velkomsthilsen" til den maliske hær når de kommer til Kidal, "så har vi et problem", som det gjerne heter.

Første runde i presidentvalget skjer 28. juli. Det er mange kandidater, og hvis ingen får over 50% av stemmene i første valgomgang, går de to kandidatene med flest stemmer videre til andre omgang 11. august.


tirsdag 18. juni 2013

I dag 18. juni

I dag 18. juni er det et stort møte i byen Konna litt nord for Mopti og Sévaré i Mali. 17 imamer og 16 landsbysjefer møtes til samtale omkring temaet «Omskjæring av jenter og religion». Det er ledelsen for bistandsprosjektet vårt i Mopti-regionen som har organisert møtet.

Vår lokale leder reiser de 6 milene nordover til møtet sammen med en av de mest innflytelsesrike imamene i Mopti kommune (som omfatter tvillingbyene Sévaré og Mopti). Han har tatt utdanning innen islam både i utlandet og i Mali, og er respektert og anerkjent for sine kunnskaper.

Når han reiser til Konna i dag er det for å formidle et budskap om at omskjæring av jenter IKKE er en religiøs plikt. Det er kun en gammel, og riktignok godt rotfestet, tradisjon. Det finnes ikke noe i Koranen som kan tolkes som et påbud om å omskjære jenter, sier imamen fra Mopti. Han støtter vårt prosjekt fullt og helt fordi han har skjønt at omskjæring av jenter er svært skadelig for jentene.

Diskusjonsmøte i Konna i 2010

Imamen i Konna (bildet) støtter kampen mot omskjæring av jenter, men blant landsbysjefene og imamene i området hvor vi jobber, er det fortsatt noen som mener omskjæring av jenter er en religiøs plikt. De håper vi blir overbevist om det motsatte når en av de mest inflytelsesrike imamene i Mopti-regionen kommer med sitt budskap idag.

Prosjektet samarbeider også med den eneste kristne menigheten i Konna. Bildet er fra et besøk hos menighetens pastor i 2011. Pastoren og menigheten er aktive støttespillere for prosjektet.

fredag 7. juni 2013

5. matutdeling gjennomført

Onsdag 5. juni ble 54,2 tonn hirsekorn delt ut til 920 familier i kommunene Douentza, Dallah, Kerana og Haïre i Nord-Mali. Det er mangel på mat i dette området både på grunn av at området var okkupert av islamister i fjor og på grunn av manglende regn i enkelte områder høsten 2012.

NMS har finansiert matutdelingen som vår lokale organisasjon i Mali gjennomfører i samarbeid med lokale myndigheter og de store hjelpeorganisasjonene som Røde Kors, Verdens matvareprogram (WFP) og Catholic Relief Service. Til nå har NMS finansiert utdeling av 155 tonn ris og hirse. Dette har kostet ca 400 000 kroner.
Sekker med hirse