mandag 27. august 2012

Bibliotek


Vår lokale misjonsorganisasjon har i løpet av ca 15 år bidratt til at i underkant av tusen mennesker har lært å lese på sitt eget morsmål.

Som kjent er det liten vits å kunne lese hvis du ikke har bøker eller tidsskrifter som du kan lese. Derfor har vår organisasjon i samarbeid med en amerikansk misjonsorganisasjon bidratt til at det er opprettet biblioteker i et stort antall landsbyer.

Nå i september arrangeres det et kurs for 42 «bibliotekarer» i Fatoma. Deltakerne er ansvarlige for biblioteket i egen landsby. Det er ikke store bibliotek det er snakk om i de vel 40 landsbyene som er med på opplegget. Det handler om 50 – 100 bøker eller småhefter lagret i en kasse eller et skap i en hytte. Alle bøkene i landsbybibliotekene er på lokale språk, for det meste fulani.

NMS sitt giverprosjekt «Diakonale tiltak» finansierer ca 3/4 av utgiftene ved å arrangere dette kurset. Resten av utgiftene dekkes av innsamlede midler i landsbyene.

 

 

torsdag 23. august 2012

Mali akkurat nå

Hvordan er det i Mali akkurat nå?

I hovedsak er det rolig i Bamako. En ny samlingsregjering er på plass, og motpolene i malisk politikk har uttrykt tillit til hverandre og vist vilje til samarbeid. Dette gir så absolutt håp om en fredelig og positiv utvikling i hovedstaden. Men i nordområdene er det verre ….

Okkupasjonen som skjedde rundt 1. april, var et samarbeid mellom tuareger som ønsker en egen stat og islamister fra naboland som ønsker å kontrollere befolkningen gjennom sharialovgivning. Siden gruppene hadde ulikt mål, måtte det bli intern strid, og den endte med at islamistene jaget bort tuaregene i midten av juni.

Dette er en internettside, og vi kan derfor ikke skrive alt vi vet om hvordan det er å leve under islamisters okkupasjon. Men sikkert er det i alle fall at våre kristne brødre og søstre trenger vår forbønn!

Til dere som følger oss på disse nettsidene har vi derfor følgende melding: Ikke forvent å få nøyaktig informasjon om hva som skjer i nordområdene, det vil si områdene nord for Sevare og Konna, her på bloggen vår. Men be for arbeidet likevel!   

 

 

torsdag 16. august 2012

Hva nå?

Fire av Malimisjonærene i NMS har i vår sagt opp sine stillinger pga usikker framtid i Mali. En annen misjonær er ett år på vent i Norge og har midlertidig arbeid i NMS Nord-Norge. Videre har en ny tidligere Malimisjonær gått inn i Bibeloversettelsesarbeidet, men med tjenestested Norge. Når høstsemesteret nå starter opp, står vi derfor igjen med tre NMS-misjonærer med tjenestested Mali.

En av oss er reist tilbake til Mali og skal sammen med direktør i den misjonsorganisasjonen NMS er en del av i Mali, vurdere situasjonen i Mali med tanke på å gjenoppta noe av misjonsarbeidet utført av norske og afrikanske misjonærer. Dersom det konkluderes med at det er trygt og NMS vurderer det samme, reiser også vi to andre tilbake til Mali. Det blir da i midten av september og bosted for oss alle tre blir i hovedstaden Bamako.