lørdag 31. mars 2012

I Norge

Fredag 30. mars kom Helge til Norge sammen med de andre fra NMS og Frikirken. Etter militærkuppet er situasjonen i Mali blitt uoversiktlig med stor risiko for at det kan utvikle seg til det verre. Alle norske misjonsorganisasjoner har nå tatt sine misjonærer ut av landet.

Kort fortalt handler det om dette:
- Svært mange i Mali er misfornøyd med styret til den nå styrtede, men demokratisk valgte, presidenten. Hovedkritikken går på at han har vært ettergivende overfor tuareg-opprørerne i Nord. Han og andre ledere beskyldes for å ta imot store penger fra islamister som driver narkotikasmugling fra Sør-Amerika til Europa via deres skjulte baser i ørkenen nord i Mali. Beskyldningene går også på at de har tappet det maliske forsvaret for penger slik at hæren står uten moderne utstyr, og at de som sitter i maktposisjoner, kun plasserer sin familie og sine venner i viktige posisjoner, også i hæren, uten at de er kvalifisert for arbeidet.
- Kuppmakerne har bred folkelig støtte fordi de presenterer seg selv som et alternativ som vil fjerne de udugelige og korrupte og gjenopprette et reelt demokrati der kuppmakerne selv ikke skal være en del av makteliten.
- Malis naboland (og det internasjonale samfunn) fordømmer statskuppet. Den Vest-Afrikanske økonomiske samarbeidsorganisasjonen CEDEAO har fremmet en konkret trussel: Hvis ikke kuppmakerne innen mandag morgen har gjeninsatt landets lovlige organer (president, nasjonalforsamling etc) samt konstitusjonen, vil de iverksette total isolasjon av Mali. All varhandel over grensen stoppes og Malis konto i den vestafrikanske fellesbanken (landene har felles valuta) stenges.
- Opprørerne i Nord har nå tatt de tre største byene nord for Nigerelva (Timbuktu, Kidal og Gao). De har altså full kontroll over størstedelen av det området de ønsker å gjøre til en selvstendig stat. Kun en liten del av befolkningen i dette området ønsker en selvstendig stat. Mer enn et folkelig opprør handler dette om islamister som vil kontrollere "sitt" område uten innblanding fra andre.
- Landets lovlig valgte president, Amadou Toumani Toure (populært kalt ATT) holder seg skjult ett eller annet sted i Mali. Han har latt seg intervjue av aviser og radiostasjoner og har uttrykt vilje til selv å trekke seg tilbake hvis det kan hjelpe landet ut av den krisen som er oppstått. Hans presidentperiode går ut i mai måned, og han er ikke kandidat ved presidentvalget som etter planen skal (eller skulle?) skje 29. april.
- Malis historie forteller om et land og et folk (sammensatt av mange etniske grupper) som har greid å løse konflikter og overvinne motsetninger gjennom forhandlinger. Det gir håp for denne situasjonen også. Men det er vanskelig å se for seg hvordan man skal klare å få til et kompromiss som innebærer at de lovlige organer gjeninnsettes samtidig som de som har misbrukt sin makt blir stilt for retten og hæren blir satt i stand til å nedkjempe opprøret i nord. Så vi venter i spenning på hva framtiden bringer.

fredag 23. mars 2012

Situasjonsbilde


Bildet viser vårt økumeniske frokostfellesskap i dag morges. Bildet er tatt med selvutløser av Åshild Jensen (Frikirken), foran til høyre på bildet. Videre rundt bordet ser vi Anne Lise Baltzersen (Frikirken), Frodre Brügger Sætre (NMS), Kjersti Gangstø (NLM), undertegnede og Torstein Baltzersen (Frikirken).

Bildet ble sendt til Stavanger Aftenblad. De hadde et intervju med Frode, som er visedirektør i vår lokale fellesorganisasjon for NMS og Frikirken. Intervjuet kan leses her.

Kjersti Gangstø arbeider i en landsby utenfor Bamako, men var på besøk hos Åshild da meldingen kom om at det beste var å holde seg i ro inntil videre.

Else er for tiden i Norge, på møter i NMS.

lørdag 17. mars 2012

Studietur til Burkina

Misjonærkollega Frode Brügger Sætre og jeg (Helge) var sist uke på studietur til Burkina Faso. En misjonsorganisasjon med hovedsete i England (Fulani Ministries) driver der et omfattende misjonsarbeid blant fulanier. En kristne fulani med høyere utdanning (bl.a fra England) i teologi og økonomi, leder arbeidet.

Vi hadde hørt om lokale kristne fulanier med kall til å starte nye menigheter som fikk "kirkeplanteropplæring". Det ville vi se, og det fikk vi se. Men i tillegg oppdaget jeg en afrikansk variant av de skolene som kristne ildsjeler i Norge startet rundt 1900-tallet og som i dag går under navnet kristne folkehøgskoler! Det jeg så i Burkina Faso lignet veldig på en skole drevet etter de ideer som pioneren Asbjørn Knutsen hadde da han i 1893 startet Sagavoll kristne ungdomsskole (folkehøgskole i dag)!

Opplæringssenteret som vi fikk se, hadde en gruppe kirkeplantere til opplæring. I tillegg hadde de en gruppe ungdommer, der mesteparten kom fra nærliggende landsbyer. Disse bodde hjemme. Resten bodde i internat på skolen.

Ideen både for kirkeplanteropplæringen og "ungdomsskolen" var "ånd og hånd". Kirkeplanterne fikk lære seg et yrke de kunne leve av ("teltmakermisjon"), og ungdommene fra bygda likeså. Det ble undervist i butikkdrift (med et eksemplarisk landhandleri som læringsarena), skreddersøm. snekring og  sykkelreparasjon. Alle elevene fikk leseopplæring på sitt morsmål. Kristent fellesskap og kristen opplæring var en viktig del av helheten på opplæringssenteret.

Ikke alle ungdommene som deltok i undervisningen, var kristne. Noen ble kristne i løpet av skoleåret, som foregikk i den delen av året som er tørketid. (I regntiden må alle jobbe på åkrene sine!)

Tunet med internathytter rundt.

Ved spesielle kurs med mange deltakere: 4 ungdommer i hver hytte!

Opplæring i søm.

Snekkergruppens arbeid.

Leseopplæring på morsmål (to alternativ, fulani eller moso)

Landhandleri for lansbyen ved siden av, øvingsbutikk i opplæringen.

Alle har daglige plikter. Jenter henter vann!

Her skal det bli allaktivitetshus. (Mangler penger til å fullføre ....)

lørdag 10. mars 2012

Fellesskap

Jeg (Else) skrev det på bloggen vår i høst og jeg skriver det igjen, styremøte i den misjonsorganisasjonen NMS er en del av i Mali, er ikke som andre styremøter!
Det jeg sitter igjen med etter flere dager med møter og samtaler med våre partnere fra Afrika er to sterke følelser: Det kristne fellesskapet og den oppriktig felles nøden vi har for å nå fulaniene med evangeliet.

Dessuten sitter jeg igjen med:
Opplevelsen av gode og viktige samtaler ved måltidene
Terje Bjørkås fra Frikirken i samtale med Zaura Galadima fra Nigeria
En verdifull kveldsstund sammen med misjonærene i Bamako
Kvinnefellesskap rundt matfatet
Morgenandakter med tydelig og utfordrende budskap
Sang og bevegelser hørte med til morgenandaktene
Og ikke minst den særiøse behandlingen av alle styresakene
 Helge la frem årsrapport fra bistandsprosjektet

fredag 9. mars 2012

Nye utfordringer

Misjonærlivet byr på nye utfordringer. Det er én av mange gleder i arbeidet. Her er et par eksempler på hva Helge har å bryne seg for tiden:

Bør det være «dallage en hourdis 0,20» eller «…0,15»? Og hva er «dosage» for «lintaux» og «longrines»? Nå kan man jo si at det hjelper med en fransk ordbok, men ikke alltid. For «lintau» er overligger og «longrine» er bærebjelke. Men hva er forskjellen på en overligger og en bærebjelke?

Helge er altså begynt i byggebransjen. Det skal bygges et hus på ca 280 m2 grunnflate i to etasjer, og det skal romme en (misjonær-)leilighet, et gjestehus med 3 soverom og en kontorfløy med møtesal, grupperom og to kontorer. Endelig skal tomten som, - meget forutseende, ble kjøpt på tidlig 90-tall tas i bruk. Det som skal bygges, er nettopp hva vi trenger i hovedstaden. Nå skal det skje, og Helge er satt på jobben å innhente anbud, legge til rette for valg av entreprenør og følge arbeidet.

Spennende arbeid. Og resultatet kommer til å bli bra!


Comité permanent

Den evige komité. Det må bli den norske oversettelsen av navnet på et nokså nytt og veldig viktig organ i misjonsarbeidet vårt i Mali. «Comité permanent» er et samarbeidsorgan mellom misjonærene og de lokale kristne. De to menighetene våre har valgt sitt menighetsråd av 3 personer, og disse sitter i samarbeidskomiteen. Der sitter også de tre misjonærene som er avdelingsledere i misjonsorganisasjonen sammen med 3 andre misjonærer.

Comité permanent diskuterer spørsmål som har med gudstjenestene å gjøre : Liturgi, sanghefte etc. Det er også her menighetenes diakonale arbeid drøftes, og derfor er Helge medlem av komiteen (selv om han sliter med å følge ordentlig med, samtalene foregår nemlig på fulani …)

Men viktigst av alt: Comité permanent er stedet hvor de store og små utfordringer blir luftet. Hvordan går det, - egentlig? Hvordan kan vi, - i fellesskap, arbeide for å nå våre felles mål, vi som misjonsorganisasjon og de lokale kristne som, ja, nettopp, lokale kristne.

torsdag 8. mars 2012

Generalforsamling i Mali


Denne uken har det vært styremøte og generalforsamling i Mali i misjonsorganisasjonen NMS er en del av. Her er representantene fra Nigeria, Etiopia, Benin, Kamerun, Norge og Mali samlet etter en "etter maliske forhold" bedre middag på et "etter maliske forhold" bedre hotell i hovedstaden.