lørdag 28. september 2013

Malimisjonærene samlet igjen

Denne uken har misjonærene fra NMS og partnerkirkene vært samlet til misjonærmøte i Bamako, Mali. "Misjonærfamilien" fra Etiopia, Benin, Kamerun og Norge utgjør nå i alt 23 medlemmer hvorav 14 voksne og 9 barn.

mandag 23. september 2013

Kampen mot omskjæring av jenter

Siden 2006 har vår lokale organisasjon, som har hovedtyngden av arbeidet i Mopti-regionen, engasjert seg i arbeidet med å få avsluttet tradisjonen med å omskjære unge jenter. Et slikt inngrep, som på norsk betegnes med begrepet kjønnslemlestelse, er i strid med menneskerettene og har store negative konsekvenser for jenta. I verste fall er skadevirkningene så store at jenta dør av blødninger.  Det er svært vanlig at jenter som er blitt omskåret, får store problemer i forbindelse med fødsel. Når komplikasjoner oppstår, settes både barnets og morens liv i fare. Et tragisk utfall av komplikasjoner som følge av omskjæringen kan være at barnet dør og morens underliv ødelegges (fistula).


Vårt arbeid har vært organisert på denne måten:
1. Samarbeid med organisasjonen APECF i Fatoma, en stor landsby 10 km nord for Sevare. APECF driver et arbeid i kommunene Fatoma, Bassiro og Kounari. Vår organisasjon har dekket utgifter i forbindelse med samlinger og opplæringsaktiviteter i perioden 2006 til 2012. Vi har ikke betalt ut lønn. Alt arbeid er gjort på frivillig basis av organisasjonen APECF.  
 
2. Fra og med 2009 ble kampen mot omskjæring av jenter tatt inn som én av to hoveddeler i vårt store NORAD-støttede prosjekt (NMS giverprosjekt «Landsbyutvikling», lokalt navn «PDRM»). Arbeidet ble planlagt konsentrert til Konna kommune, ca 60 km nord for Sevare (det vil si 50 km nord for Fatoma).
 
3. I juni 2012 ble vårt store NORAD-støttede prosjekt omgjort og kampen mot omskjæring av jenter ble eneste aktivitet. Beiteforvaltningsdelen i Seeno-området nord for Douentza måtte legges ned på grunn av islamistenes okkupasjon. Arbeidsområdet for opplysningsarbeidet mot omskjæring av jenter ble utvidet til å omfatte 3 kommuner sør for Konna, bl.a Kounari og Fatoma (se oval markering på kartet nedenfor), to kommuner som APECF allerede hadde et arbeid på gang i. Utvalget av landsbyer i disse kommunene ble gjort i samarbeid med APECF slik at man unngikk å starte opp i områder som allerede var kommet langt i å få slutt på omskjærings-praksisen.
 
 
4. I 2012 ga vi støtte til byggingen av APECFs aktivitetssenter i Fatoma. Senteret ble innviet i november 2012. Selve byggingen ble finansiert av Frikirken i Norge (en stor enkelt-gave!), mens en videregående skole i Mosjøen har blant annet samlet inn penger til å utstyre huset med elektrisitet (solcellepanel) og møbler. En av 4 hovedaktiviteter ved huset dreier seg om å videreføre opplysningsarbeidet for å få avviklet tradisjonen med omskjæring av jenter. Ideen med huset er at det skal gi inntekter (bl.a skal det drives opplæring i håndverk-arbeid, med salgsinntekter til huset) slik at informasjonsarbeidet knyttet til mor/barn helse (heri inkludert skadevirkningene ved omskjæring av jenter) skal være selvfinansierende.
Aktivitetssenteret i Fatoma
Undervisnings-salen i aktivitetssenteret. Bildet er tatt under innvielsen av senteret.
5. Det NORAD-støttede prosjektet PDRM (NMS giverprosjekt «Landsbyutvikling») har i år søkt om å få forlenge prosjektperioden med to år, altså for årene 2014 og 2015 også. Med den rammeavtalen NMS nå har med Digni, som forvalter misjonsorganisasjonenes samarbeid med NORAD, så vet vi at den forlengelsen er «i boks».

Denne utviklingen i arbeidet, som dels er villet, dels oppstått som en konsekvens av den nå avsluttede okkupasjonen av Nord-Mali, medfører at kampen mot omskjæring fases ut av det som heter «Diakonale tiltak» (NMS giverprosjekt 622 487). Det er ikke lenger behov for å støtte organisasjonen APECF, dels fordi de er på vei inn i selvfinansiering av sitt arbeid, dels fordi vårt store NORAD-støttede prosjekt PDRM arbeider i samme område i godt samarbeid med APECF.
Fra og med 2014 vil kampen mot omskjæring av jenter ha minimale utgifter innenfor rammen av det vi kaller «Diakonale tiltak». Noe aktivitet vil det dog være, bl.a ønsker vi å være en bidragsyter når det statlige organet for familie- og kvinnerelatert arbeid kommer og ber om bidrag til å gjennomføre aktiviteter eller store møter. Men vår finansielle støtte til APECF innenfor rammen av «Diakonale tiltak» tar slutt, - etter 7 års samarbeid. Alt samarbeid med APECF skjer heretter gjennom det NORAD-støttede prosjektet PDRM (NMS giverprosjekt Landsbyutvikling).

fredag 20. september 2013

Diakonale tiltak

Vår lokale organisasjon har ett stort diakonalt prosjekt med NORAD-finansiering (PDRM/Landsbyutvikling). Og så har vi mange små prosjekter samlet under etiketten «Diakonale tiltak i Mali» (NMS giverprosjektnummer 622 487). Disse prosjektene er helfinansiert av NMS og Frikirken i Norge, og det er dem vi skriver om her.

Til tross for at vår organisasjon i enkelte perioder i år har vært helt uten misjonærer og i andre perioder nesten uten misjonærer, så er det blitt gjennomført mange diakonale tiltak likevel. 12 personer har fått hjelp til å starte inntektsbringende aktiviteter. En har åpnet «frisørsalong» (et bittelite skur med bølgeblikktak), to har startet frokostrestaurant i veikanten, to har startet «business» med geitekje og lam og resten har startet salg av diverse varer. Alt dette har vår misjonærkollega fra Kamerun, Suzanne Ngayap, fulgt opp. Hun og mannen Moïse har vært i Mali det meste av dette året.

Vår lokale administrasjon har utbetalt stipend til 3 utvalgte studenter, og en lokalt ansatt lærer har gitt ekstraundervisning til barn i menigheten i Sevare gjennom hele året. Undervisningen i malisk skole er svært dårlig, og når foreldrene selv ikke kan lese, er det ikke så lett, så disse barna har hatt god nytte av ekstraundervisning.
Hawa (i midten) viser bordet hvor hun presenterer en frokostmeny hver morgen
(- fotografen var ikke til stede da bildet burde blitt tatt ...)
I Fatoma har den lokale organisasjonen APCEF nå tatt i bruk det nye aktivitetssenteret som er finansiert av Frikirken i Norge. 270 kvinner er inne i et helseprogram hvor de innbetaler til en felleskasse ca 5 kr hver måned og er da sikret gratis medisinsk oppfølging under svangerskap, fødsel og spedbarnskontroll. Vi har finansiert start-utgifter som produksjon av helsekort og en viss opplæring, mens selve oppfølgingsprogrammet er selvfinansierende med 270 betalende medlemmer i en slags forsikringsordning.

En annen organisasjon som vi samarbeider med og bidrar økonomisk til, har et senter for fistula-rammede kvinner. De har store utgifter for tiden fordi Mopti-regionen har fått nytt sentralsykehus, og deres senter må flytte for å være i nærheten av sykehuset der kvinnene blir operert. Etter operasjonen får de opptrening som setter dem i stand til å bli reintegrert i samfunnet.
Fistulasenteret flytter fra Mopti til Sevare. Hyttene på det nye senteret bygges med brent murstein i "iglo-form", en byggemåte som både bevarer naturressursene, skaper arbeid for kvinner og gir hytter som er svalende i varmen.
For tiden er det ingen misjonærer i Sevare. Men menigheten der har et lite diakonalt arbeid som vi støtter. Når de samler inn og gir til noen som er syke eller på andre måter trenger hjelp, så dobler eller firedobler vi beløpet. Menigheten samarbeider også med andre evangeliske kirker i Sevare om et diakonalt arbeid i fengselet. Misjonens bidrag blir å gi økonomisk støtte når det er spesielle behov.
Mat bæres inn i fengselet i store bøtter når de tre kirkene (økumenisk samarbeid!) i Sevare inviterer
fangene på julemiddag hvert år.
(Nå er for øvrig fengslet flyttet fra trange lokaler i Mopti til noe stort og nytt som vi bare har sett på avstand i Sevare.)
Og ennå er det mer. Misjonærenes diakoni-komité samles i neste uke, og da vil vi blant annet vurdere støtte til en organisasjon i Mopti som arbeider blant gatebarn. Et par av våre lokalt ansatte i det store Norad-støttede prosjektet vårt har besøkt organisasjonen og går god for at arbeidet holder kvalitet og at de trenger penger til driften.

torsdag 19. september 2013

Landsbyutvikling

En liten tilstandsrapport fra vårt store NORAD-støttede diakoni- og bistandsprosjekt i Mali. Vi snakker om prosjektnummer 622 486 i NMS sitt system av giverprosjekter.

Generelt: Fra juni 2012 har alt arbeid i prosjektet, som lokalt kalles PDRM, vært rettet inn mot det som i utgangspunktet (prosjektstart 2009) kun var ett av to hovedmål. På grunn av islamistenes okkupasjon av arbeidsområdet vårt er beiteforvaltningsdelen i prosjektet lagt ned. All fokus er nå på kampen mot omskjæring av kvinner. Som følge av økt bemanning og økte ressurser er det geografiske området utvidet. Og fordi vi gikk inn i nye områder i 2012 og 2013, utvides prosjektperioden med to år. Etter opprinnelig plan skulle prosjektet avsluttes i 2013, men nå forsetter vi ut 2015.

Hva er gjort i 1. halvår 2013? Her er en oversikt i stikkordsform:

Våre 12 feltarbeidere har gjennomført 186 informasjonsmøter med til sammen 2426 deltakere. De har utført 155 husbesøk. I tillegg har prosjekt-kontaktpersonene i hver landsby gjennomført 345 samlinger med til sammen 2953 deltakere. Det er både menn og damer på møtene, men mest damer.

I tre av de fire kommunene hvor prosjektet jobber, er det gjennomført diskusjonsmøte hvor alle som betyr noe i samfunnet, var til stede. Temaet var forholdet mellom islam og omskjæring av jenter. På hvert møte deltok en høyt utdannet imam fra Mopti. Han begrunnet hvorfor omskjæring av jenter ikke er en religiøs plikt, det er kun en tradisjon. Pga de negative konsekvensene bør omskjæring av jenter stoppe, sa imamen.

Arbeidet er organisert med komiteer på kommune- (4) og landsbynivå (36). 192 komitémedlemmer har fått opplæring. I tillegg har 99 ledere (landsbysjefer og imamer) og 10 lærere fått særskilt opplæring om kvinners rettigheter og skadevirkningene ved omskjæring av jenter.

I tillegg har lokalradioen i Konna sendt 100 halvtimes programmer om temaet omskjæring av jenter.

Når det gjelder det som kalles ledsagende aktiviteter, kan vi rapportere følgende fra 1. halvår 2013:

48 landsby-fødselshjelpere har fått oppfølging av fagpersonell. 164 kvinner og menn har gjennomført leseopplæringskurs. 514 kvinner har fått støtte til oppstart av inntektsbringende aktivitet.

Feltarbeiderne har fulgt opp kornbanken i 27 landsbyer. Og 1183 ved-besparende minikomfyrer er solgt til 50% subsidiert pris. Opplæring i bruken av komfyrene er naturligvis gitt. Dette medfører en betydelig reduksjon av veduttak i området (avskoging er et problem).

Religiøse ledere og landsbysjefer diskuterer omskjæring av jenter i Kounari kommune.
Kurs i drift av kornbank i landsbyen Gninagou

Overlevering av støtte til inntektsbringende aktiviteter i landsbyen Manaco


 

søndag 15. september 2013

Telekiosk

Alle har mobiltelefon, også i Mali. Vår vaktmann på dagtid trengte en ny, den gamle hang omtrent ikke sammen. Og en vaktmann uten telefon er en dårlig vaktmann.

Dermed ble det en tur til telekiosken i nabolaget. Et lite skur, men med bra utvalg. Kinesiske modeller fra kr 100,-. Telefoner av litt bedre kvalitet til rundt 300 kroner.

Vaktmannen fikk et beløp å handle for, med tilbud om å legge til penger selv for å få en finere telefon. Det tilbudet tok han gjerne imot. Han var villig til å bruke 1/5 månedslønn (150 kr!) på å få den telefonen han gjerne ville ha!


Telekiosken til venstre i bildet.
Helge og vår vaktmann ser på ulike modeller av mobiltelefoner, fra kr 100 og oppover.

torsdag 12. september 2013

Gjensynsglede

Stor har gjensynsgleden vært hos folk når vi denne uken har besøkt Sevare. Alle, absolutt alle, både liten og stor, har strålt og flere har jublet når de har sett oss. Det er litt vanskelig å ta i mot all denne gleden, men vi prøver å forstå. De har i flere måneder gått i uvisse og uro over utviklingen i landet, fortvilelse over turistene som uteble, så alle utviklingsprosjektene som en etter en stoppet opp og de ansatte reiste, og deretter misjonærene.

Men nå er ny president på plass med ny statsminister og regjering, prosjektorganisasjoner strømmer på og misjonærene er tilbake igjen! Alt dette oppfatter malierne som klare tegn på at det igjen er håp for landet! Det er derfor kanskje ikke så rart at de lyser opp når de ser oss?

Vi har i hvert fall hatt noen flotte dager tilbake i Sevare. Det var veldig hyggelig å treffe igjen kjentfolk, og det har vært sterkt å høre deres historier om dagene i januar med kamper nær byen, om den lammende frykten og deretter lettelsen når franske soldater kom og var med på å drive opprørerne tilbake og nordover til ørkenen. Folk hadde et stort behov for å fortelle sine historier, og vi opplevde det som meningsfylt og viktig bare å sitte ned og lytte.


Det er årstiden for vannmelon nå!


Kvinner på vei hjem fra markedet i Sevare


torsdag 5. september 2013

Ny president

Ibrahim Boubacar Keïta ble onsdag 4. september innsatt som ny president i Mali. Han vant presidentvalget 11. august med solid margin, 77,62 % av stemmene.

Alle på kontoret her hos oss i Bamako benket seg foran TV’en onsdag for å følge høytidelighetene direkte. Det var ledelsen for malisk høyesterett som ledet seremonien hvor presidenten avla ed og holdt tale.
Vi merket oss gode ord om at hovedoppgaven nå var å gjenopprette statens autoritet: Ingen står over loven, ingen som begår lovbrudd skal fritas straff, korrupsjonen skal stoppes og skattebetalernes penger skal ikke misbrukes.

Vi registrerer en generell optimisme og en vilje til å stå samlet. Presidentens motkandidat ved valget var raskt ute med gratulasjoner til den vinnende part da resultatet ble klart, og han var til stede blant æresgjestene under innsettelsesseremonien. Også lederen av statskuppet i fjor har offentlig gjort det klart at han, som nylig ble forfremmet til general i hæren, tar ordre fra den nye presidenten.

Pensjonist

Kokken vår gjennom fire år, i Sevare så vel som i Bamako, er nå pensjonist. De siste innbetalingene til den maliske trygdekassen ble gjort i januar, og etter noen måneder kunne pensjonert kokk og hushjelp Guindo begynne å hente sin månedlige utbetaling på trygdekontoret.

Det er gledelig å se at systemet faktisk fungerer. Vi hadde vel ærlig talt ikke helt trodd det skulle gå så greit ….  La oss ta det som et tegn på at «nu går alt så meget bedre» i Mali.
 
Guindo viser fram pensjonist-kortet og kalenderen
som angir datoene for når han kan hente pensjonen sin.