fredag 7. februar 2014

Kvinner og barn rammet

Byen Konna var gjenstand for mye oppmerksomhet i januar 2013. Det var der det store slaget stod mellom opprørere som kom nordfra og maliske styrker/sivibefolkningen, og i området like sør for Konna stoppet franskmennene opprørerne. I flere måneder før dette hendte, hadde maliske soldater holdt til i området like utenfor byen. Konnas befolkning har vært gjennom store lidelser grunnet disse hendelsene.

Som i enhver krig, var det også her spesielt kvinner og barn som ble rammet. Leder av bistandsprosjektets team i Konna, Gabdo Cissé, kunne fortelle at flere unge kvinner ble voldtatt av maliske soldater, og noen av disse aborterte pga frykt da det smalt i byen. Videre forteller hun at kvinner og barn ble raskt evakuert, og mange av mennene og mange unge gutter sluttet seg til hæren. Hus ble dermed stående tomme, og flere ble rundstjålet. Skolebarna gikk naturlig nok glipp av skolegang, og kvinnene som drev med småhandel og/eller grønnsaksdyrking, mistet verdifulle inntekter. Men det verste for kvinnene, forteller Gabdo, var frykten, frykt for selv å bli drept, frykt for å miste et barn eller frykt for at deres unge sønner som kjempet i krigen, skulle bli drept..  
-Vi traff en fulanikvinne litt syd for Konna. Hun kunne fortelle at hun hadde mistet sønnen sin på den tiden. Ikke fordi han var i krigen, men fordi han var litt lys i huden og ble tatt for å være en av opprørerne.
Gabdo og hennes team ble evakuert i tide før det virkelig smalt i byen.
 
Gabdo på besøk i en av grønnsakhagene i bistandsprosjektet. Kvinnene her ble rammet av krigshandlingene i og med at de en periode ikke fikk fulgt opp grønnsakene og dermed mistet inntekt.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar