tirsdag 22. mai 2012

Nye demonstrasjoner i Bamako

Etter resultatet av helgens forhandlinger så det ut til at Mali kunne komme på rett kjøl igjen. Men det varte ikke så lenge. Utover mandagen var det flere ulike demonstrasjoner rundt omkring i Bamako. En gruppe aggressive demonstranter endte opp på kontoret til fungerende president og gikk til angrep på han slik at han havnet på sykehus med småskader.

Demonstrantene og motstanderne av den inngåtte avtalen om et overgangsregime i Mali, er heldigvis ingen stor gruppe. Flere mennesker som ble intervjuet på gata i Bamako i går ettermiddag, fordømmer protesthandlingene. «Det er stabilitet og ro dette landet trenger nå, ikke flere voldshandlinger», var det flere av dem som uttalte. Flere andre som har hatt eller har høyere posisjoner i landet og i nabolandene, fordømmer også demonstrantenes voldelige handlinger.

Opprørerne i nord rykker stadig sørover. De har nå passert Douentza og vært i byene Synda og Bore. Plyndringene er omfattende, ikke bare av offentlige kontor og prosjektkontor, men også private hjem. Ingen blir spart! Folkene våre melder om katastrofale forhold. Heldigvis har de vært forutseende og reddet ut alt av verdi fra misjonærenes hus, Den norske skolen og bistandsprosjektets kontor før opprørerne rakk å forsyne seg.

Den humanitære krisen for landene sør for Sahara blir stadig mer omfattende og da spesielt for Malis befolkning pga det krigsherjede nordområdet. 335.000 mennesker er flyktet fra dette området internt i landet og til nabolandene. Videre opereres det med tall som 3,5 millioner mennesker som er rammet av den humanitære katastrofen og det hovedsakelig i nord. På grunn av krigen der er det vanskelig for hjelpeorganisasjonene å nå fram med hjelp til de som trenger det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar