fredag 15. juni 2012

Møte med kvinner i Etiopia

Else har vært 4 dager i Etiopia, to dager på styremøte (se forrige artikkel) og to litt rundt omkring i Addis sammen med NMS-kollegaer. På disse to dagene rakk jeg å møte flere kvinner som gjorde inntrykk:

Cahltu Tesfa
Chaltu er leder av misjonsavdelingen som ligger innunder evangeliserings- og misjonsdepartementet i Den lutherske kirken i Etiopia, en kirke med 5,8 millioner medlemmer.  Chaltu er også kirkens representant i styret av den misjonsorganisasjonen som også NMS er en del av i Mali. Hun er en dame som brenner for sitt arbeid. Hun kunne fortelle at uken før vi var sammen i Addis, hadde hun vært på en 10-dagers misjonsturné til en rekke menigheter hvor hun hadde informert om kirkens misjonsarbeid og om misjonærene som er utsendt til Pakistan og Mali. Hun hadde dessuten utfordret til bønne- og giveransvar til nettopp disse misjonærene og hele 3.200 enkeltpersoner hadde meldt seg som faste givere!!

Chaltu er det bilde av i forbindelse med forrige artikkel.

Aster Hailemichael
Aster er daglig leder av den diakonale institusjonen «My Sisters» som er bygget opp av Marit Bakke fra Høyenhall (her hvor vi bor i Oslo). Aster viste oss rundt på senteret som ligger i bydelen Mekanissa i Addis. My Sisters har 43 fulltidsansatte fordelt på en sykestue, tre dagsenter, barnepikeutdannelse, barnehjem, sosial veiledning og ungdomsklubb. Hele 3.500 familier får årlig en eller annen type hjelp fra «My Sisters» som har et spesielt fokus på enslige mødre og deres barn.  Mitt inntrykk av denne institusjonen var at den var meget velfungerende og godt drevet. Videre la jeg på vår vandring rundt på senteret merke til de mange glade ansiktene, både fra barn, ungdom og ansatte! Det må være meningsfylt å drive et slikt senter som er til så stor hjelp for en gruppe fattige og marginaliserte mennesker i en storby som Addis!


Hanna
Hanna er sosialarbeider ved Hamlin fistulasykehus i Addis. Vi fikk en meget interessant omvisning på sykehuset hvor Hanna så levende fortalte oss om historikken bak sykehuset (se deres web-side hamlinfistula.org), programmet og behandlingen for kvinnene som kommer hit og hva selve lidelsen består av og komplikasjoner som følger av den. Også her la vi merke til ansiktsuttrykk hos både ansatte og pasienter. Ansiktsuttrykkene hos pasientene varierte fra ikke å ville møte blikket vårt til å smile åpent mot oss. Flere av kvinnene som nylig var kommet der, var helt tomme i blikket, mens de opererte som hadde opplevd å ha fått tilbake sin verdighet som kvinner, så oss direkte inn i øynene og strålte mot oss. Overalt hvor vi gikk på dette store sykehuset var det rent og pent og utendørs bugnet det av blomster, trær og busker. For en vakker omgivelse for de ca 3000 kvinnene som årlig får gratis hjelp og behandling her! NMS har et prosjekt som bidrar til at kvinner får dekket reisen til dette sykehuset. Les mer om dette prosjektet her: http://www.nms.no/etiopia/mor-barn-helse-etiopia-article120-299.htmlSonja Küspert
Sonja er NMS-misjonær fra Tyskland som bor i Addis og er proskjektrådgiver for ulike prosjekter innen kvinne - og helsearbeid i Vest-Etiopia. Ca en uke i måneden reiser hun alene på «turné» vestover fra Addis og besøker prosjektansatte, lokalkomiteer og landsbyer i 4 ulike synoder (prosti). Prosjektene omfatter alt fra landsbyutvikling, kampen mot HIV/Aids, forebyggende helsearbeid for kvinner og barn og helhetlig kirkelig arbeid dvs evangeliseringsarbeid hånd i hånd med ulike diakonale tiltak. Sonjas oppgave er å veilede og bistå prosjektansatte, men også kvalitetssikre arbeidet slik at det er i tråd med vedtatte planer. Hun har i tillegg til dette arbeidet også mange andre oppgaver som følge av at hun er NMS-ansatt, NMS-representantens ektefelle og mor til en 15-åring!  Og som utsending fra Hamarøy menighet skal hun medvirke på 150-års jubileum av Hamarøy misjonsforening St.Hans-helga – direkte fra Addis! Ingen kan si at den dama ligger på lat siden!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar