lørdag 21. juli 2012

Ferietid

Det er ferietid både i Norge og i Mali. Likevel har vi jevnlig kontakt med våre venner og medarbeidere i Mali. Det er mest Helge som får telefonene og det er gjerne med et spørsmål om han kan ordne opp i noe, men det er også telefoner hvor det spørres om hvordan vi har det, hvordan barna våre har det og ikke minst barnebarna! Omtanken er stor.

Forleden kom en telefon fra en ung sykepleierstudent som får stipend via våre diakonale midler. Han kunne fortelle at nå hadde han tatt avsluttende eksamen og var spent på resultatet. Forrige gang han hadde kontakt med oss var det for å fortelle at han hadde forlovet seg!
Så får vi regelmessige rapporter fra dagvakten vår i Sévaré som passer hus og skilpadde. Han kan rapportere om at alt er vel med huset og Monami (skilpadden). Regntiden er kommet skikkelig i gang, og han forteller at mange allerede har sådd korn. Det med tidspunkt for såing er alltid et sjansespill. Det må ikke skje for tidlig før regntida er godt i gang og ikke for sent slik at ikke kornet får nok regn før regntida plutselig er omme. Fjorårets korte regntid fikk store konsekvenser for avlingene mange steder i Mali og har ført til mindre tilgang på korn og høye kornpriser. Vi håper og ber om at årets regntid vil bli god og avlingene store slik at folket i Mali spares for nye bekymringer for hvordan de skal få endene til å møtes.
Folkene vi snakker med fra Mali virker alle glade og optimistiske på landets vegne. «Hvordan går det?», spør vi. «Det går veldig bra», svarer de som regel eller «det går bedre nå». Det betyr at det har vært tider hvor det ikke har gått fullt så bra…
På bakgrunn av disse samtalene er det vanskelig for oss å avgjøre hvordan det går i landet både hva konflikten i nord angår og oppbyggingen av en overgangsregjering, men vi følger situasjonen tett via det vi kan oppspore på internett. Det er også vanskelig å si noe sikkert om hvordan det blir med vår planlagte utreise til Mali og Bamako 13. august. Det vil imidlertid bli avgjort mot slutten av denne måneden.  Fram til da vil vi fortsette å feriere sammen med familie og venner, og vi prøver så godt vi kan å besvare alle spørsmålene om veien videre for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar