torsdag 16. august 2012

Hva nå?

Fire av Malimisjonærene i NMS har i vår sagt opp sine stillinger pga usikker framtid i Mali. En annen misjonær er ett år på vent i Norge og har midlertidig arbeid i NMS Nord-Norge. Videre har en ny tidligere Malimisjonær gått inn i Bibeloversettelsesarbeidet, men med tjenestested Norge. Når høstsemesteret nå starter opp, står vi derfor igjen med tre NMS-misjonærer med tjenestested Mali.

En av oss er reist tilbake til Mali og skal sammen med direktør i den misjonsorganisasjonen NMS er en del av i Mali, vurdere situasjonen i Mali med tanke på å gjenoppta noe av misjonsarbeidet utført av norske og afrikanske misjonærer. Dersom det konkluderes med at det er trygt og NMS vurderer det samme, reiser også vi to andre tilbake til Mali. Det blir da i midten av september og bosted for oss alle tre blir i hovedstaden Bamako.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar