søndag 31. august 2014

En uke i Sevare

Da har vi bak oss sånn omtrent en uke i Sevare.

Helge dro først nordover, til ledermøte i vår lokale misjonsorganisasjon allerede forrige lørdag. Else kom etter på tirsdag. Vi er fortsatt litt tilbakeholdne med hva slags informasjon vi legger ut på bloggen vår, men her er det vi kan fortelle av nyheter:

DIAKONI-LEDERS ARBEID

Helge har hatt møter angående flere av de diakonale prosjektene. Undervisningen som gir ekstra skole-hjelp til barna i den fulanispråklige menigheten hver lørdag formiddag, har fungert godt. Fra april måned ble det, i tillegg til lesetreningen for de yngste, gitt matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. Og takk til Gud, - ingen av de tre som gikk opp til ungdomsskoleeksamen, strøk (strykprosenten ved eksamen er dessverre stor .....)

Lesetrening for de yngste skolebarna i menigheten i Sevare
Kornbanken som den fulanispråklige menigheten drifter, er i full gang. Det var litt mangelfull føring av lagerboken hos dem som leverer ut, men siden det føres både ved betaling og ved utlevering, har vi god kontroll. For å levere ut korn, må to personer med hver sin nøkkel være til stede.

Helge hadde også flere møter ang undervisningen som vi har tilbudt en ung, kristen fulani fra Konza. Han har ikke gått på barneskole, men har som voksen ungdom lært seg både å lese og snakke fransk. Vi tilbød ham en del kveldsundervisning forrige skoleår for å hjelpe ham på veien fram til ungdomsskoleeksamen.

Tanken var at han dette skoleåret skulle være vanlig fulltidselev ved en privat ungdomsskole i Sevare, for så å ta ungdomsskoleeksamen til våren. Nå ser det ut som om den unge mannen trekker seg. Han synes han må bruke tiden sin til å tjene penger for å forsørge storfamilien (han er ugift). Dermed blir det ikke noe ungdomsskoleeksamen på ham, men han har tross alt fått en god del allmennkunnskaper og behersker muntlig og skriftlig fransk rimelig bra. Det er jo noe det også!

NMS-REPRESENTANTENS ARBEID

Else fikk en tur til Douentza for å hilse på familien Sorobaye, misjonærer fra Kamerun, og være med og sette i stand husene våre etter okkupasjonen. Husene ble først brukt av okkupantene, dernest av soldatene som frigjorde nordområdene. Men nå er alle husene i vår besittelse igjen. Heldigvis var det ikke store skader på dem.

Rett over veien for tomta der vi har to hus, gjestehus og bygning til norsk skole, lå tidligere en stor bygning som rommet skoleadministrasjonene for Douentza fylke. Den bygningen bombet franskmennene sønder og sammen da okkupantene ble jaget på flukt. De hadde nemlig denne bygningen som sitt hovedkvarter i området.

Innenfor denne porten var det tidligere en stor. flott bygning.
Else bruker en del av sin tid nå som "vanlig" misjonær i vår lokale organisasjon. Det er varierte oppgaver, og en av dem handler om å følge opp arbeidet ved radiostudio dette året når misjonærkollega Frode har Norgesopphold. Nå er semesterplan på plass, avtaler gjort og diverse ordnet (bl.a har en "datamann" ordnet ny programvare til miksepulten på studio).

1 kommentar: