tirsdag 10. februar 2015

Radioturné

Siste helgen i januar var jeg (Else) på tur med kollega Samuel, to lokale ansatte på vårt radiostudio "Koolol Linjiila" og en sjåfør. Turen gikk østover fra Sévaré (se kart). Vi besøkte to radiostasjoner som allerede sender radioprogrammene vi produserer, og to potensielle nye samarbeidspartnere.

I området vi besøkte, bor det veldig mange fulanier. – Fulaniene lytter på radio, var gjennomgangstonen på radiostasjonene vi besøkte. Alle fire har derfor daglige radioprogram på fulani.

Noe som er svært populært er innringingsprogram. Da ringer folk inn til studio og gir sine kommentarer på et oppgitt tema, - på direkten! Noe annet som er populært hos fulaniene, er «carte de fidelité» (et slags medlemskort). Da betales det en fast sum pr. måned, og en kan komme med hilsener til venner og kjente over radioen! Det er stas å høre navnet sitt på radioen!
Vi opplevde også at de ansatte ved radiostasjonene var opptatte av at sendingene på fulani blir sendt på tidspunkt hvor fulaniene lytter på radioen. Og det er gjerne om kvelden etter hiirande (kveldsmat) når de sitter i mørket rundt bålet.

Vi var ute etter tilbakemeldinger på «våre» program og fikk inntrykk av at de ansatte på radiostasjonene er veldig fornøyde med dem. – Programmene har generelt god kvalitet og tar opp aktuelle tema, svarte direktøren ved radiostasjonen i Koro.

Dette gjelder spesielt helsedelen av våre program. Den andre delen som er mere andakter, får de ikke så mange kommentarer på. Men dersom de gjør det og folk har spørsmål til det de har hørt, setter radiostasjonene dem i forbindelse med kontaktpersonene ved vårt radiostudio.
Møte med programansvarlig Esai Guindo ved Radio Seno i Bankass 
Alle radiostasjonene vi besøkte, er opptatt av å nå bredest mulig ut til befolkningen både når det gjelder språk og religion. De har derfor knyttet til seg ressurspersoner som snakker ulike språk og som tilhører forskjellige trossamfunn. Våre program dekker den protestantiske delen av befolkningen.
Ved radiostasjonen i Koro har fulanien Ali Barry ansvar for programmene som sendes på fulani
Litt sent på lørdag ettermiddag kjørte vi østover fra Bankass  til byen Baye like ved grensen til nabolandet Burkina Faso. Målet var en ny kristen radiostasjon som vi hadde hørt om. Ingen av oss visste hvor langt det var og hvor dårlig veien var, så det ble mange timer i bil for et kort besøk, men det var verdt det!

Radiostasjonen var svært godt utstyrt og veldrevet. Direktøren er en malisk misjonær utsendt av C&MA kirken (utspring fra den amerikanske organisasjon C&MA) for å jobbe akkurat i dette området. Radiostasjonen drives av en kvinnesammenslutning innen denne kirken og finansieres av ulike kristne organisasjoner.

Antennen på radiostasjonen er 51 meter høy og rekkevidden er på over 100 km. Vi har nå inngått en samarbeidsavtale med radiostasjonen, og de har allerede mottatt våre ferdiginnspilte program. Så nå lyder Koolol Linjiila over eteren hos dem hver søndag kveld kl. 19.30 ! Evangeliet har dermed nådd ut til fulaniene i enda et hjørne av Mali!
Radiostasjonen i Baye

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar