mandag 16. februar 2015

Inspirerende stabsmøte

Misjonærstaben i den maliske misjonsorganisasjonen vi er en del av, har vært sammen igjen. Det var inspirerende. Denne gang var det hovedfokus på strategiarbeid. Det skal utarbeides ny langtidsplan for organisasjonen, og utgangspunktet for den er organisasjonens strategi. Visjonen og målene for arbeidet skal ikke endres, men hvilken strategi vi skal ha for å nå målene, bør gjennomdrøftes og muligens justeres. Det var noe av det vi jobbet med i grupper den ene dagen. Komiteen som leder strategiprosessen har nå mye materiell å jobbe videre med fram til neste stabsmøte som er i mai. Da fortsetter prosessen, men da skal vi ned på det konkrete plan.

På stabsmøtet deltok kun misjonærene i arbeid. I tillegg er det seks misjonærer som holder på med fulanistudie i Sevare. De skal inn i ulikt arbeid fra høsten av og flytter da til henholdsvis Fatoma, Konna og Douentza.

Alle misjonærene var imidlertid sammen og feiret gudstjeneste. Det ble en inspirerende og flott stund med lovsang, forkynnelse, nattverd og deling av bønneemner. Det er godt å kjenne på at vi igjen er mange (18).

Vi hadde også en ettermiddag/kveld med sosial aktivitet. Første delen av programmet bestod av å bli kjent med hverandre. Vi ble da utfordret til å dele noe fra våre hjemland. De fleste delte sang og dans, glede og rytme! Det svingte! Det gjorde det også da vi norske lærte bort ringleken Per Spelmann. Det var populært!

Andre del av programmet bestod av et enkelt, men godt måltid. Det var god stemning under hele programmet og veldig hyggelig og inspirerende å være sammen på denne måten. Det lover godt for arbeidet videre i Mali.
Fra venstre Suzanne Ngayap, Martine Sorobaye, Rebecca Gbounga (på trommer), Sybarite Gbounga, Moise Ngayap og Antoine Sorobaye fra Kamerun


Nye: Joseph og Madelaine Djowouro og "gamle": Dorcas og Samuel Gouda, misjonærer fra Benin. De er alle fulanier.
John Oluwafemi (Femi) og Eunice Temilola (Temi) ADEWUMI fra Nigeria


God stemning!

Alle misjonærene bortsett fra to som var syke da bildet ble tatt.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar