fredag 15. februar 2013

Hjelpearbeidet er igang!

NMS startet for to uker siden en innsamling for å kunne gi humanitær hjelp til dem som er rammet av krigshandlingene i Nord-Mali. I går ble det delt ut 27 tonn med hirsekorn i Douentza, og i dag deles ut 9 tonn med ris i Konna.

Denne første runden med hjelp har kostet 100 000 kr. Men NMS har samlet inn mer, så våre ansatte er i full gang med planleggingen av det videre arbeidet.

Utdelingen skjer i regi av den såkalte krisekomiteen i region Mopti. Denne komiteen ledes av direktør for det statlige organet som på godt nork kan kalles Kontoret for sosial hjelp, og i komiteen sitter representanter for de store organisasjonene som bidrar med humanitær hjelp i Mali for tiden (Røde Kors, Verdens Matvareprogram, Catholic Relief Service m.fl).

Det er myndighetene i kommunene Douentza og Konna, med ordføreren i spissen, som setter opp lister over hvilke familier som skal ha hjelp. Matutdelingen skjer under tilsyn av representanter fra guvernøren i Mopti region og med innleide sikkerhetsvakter fra politi og/eller hæren. Vår organisasjon har også opprettet en uavhengig kontrollkomite som følger det arbeidet som våre ansatte gjør.

Det er våre innsamlede midler som betaler utgiftene til transport for myndighetspersonene, og vi betaler også for sikkerhetsvaktene. Dette anser vi som nødvendige utgifter for at utdelingen ikke skal ende i kaos.

Myndighetene ønsket at det i forbindelse med utdelingen skulle arrangeres en høytidelig seremoni, hvor utgiftene naturligvis skulle betales av oss som gir den humanitære hjelpen. Det sa vi nei til, og på den måten sparte vi ca 7000 kroner som nå går til matvarehjep i stedet for til å betale leie av stoler, presenning, lydanlegg og forfriskninger. Vi sa også nei til å betale 2 500 kroner for at malisk TV skulle komme å filme. Våre penger skal gå til de nødlidende!

Gate i Douenza

To av våre prosjektansatte teller sekker med hirse (arkivfoto)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar