onsdag 30. januar 2013

Tuareger

Tuaregene, som tidligere var kjent for å være fredelige, blåkledde nomader og handelsmenn på vandring i ørken og tørre lansakper, forbindes i dag med krig. Enten er de opprørere som vil ha en stat for seg selv enda de bare er et lite mindretall i de nordlige områdene hvor de bor. Eller så er de religiøse fanatikere som med krigføring tvinger befolkningen til å leve under et middelaldersk regime.

Joda, de har fått et dårlig rykte, og med god grunn. Men som vanlig skal man være forsiktig med å generalisere. Sannsynligvis er de fleste av Malis 500 000 turager fredelige mennesker. (Tallet 500 000 innbefatter nok alle som er tilknyttet tamasjeq-kulturen, det vil si også de som tidligere var slaver for tuaregene. Disse har ikke tuaregenes karakteristiske utseende med lys hud og euro-arabiske ansiktstrekk, men de snakker tamasjeq.)

De tuaregene som i april 2012 flyktet fra Timbuktu og Gao på grunn av sin kristne tro, er i alle fall fredelige. De holder fortsatt sammen i Bamako, hvor blant annet vår organisasjon har hjulpet dem økonomisk. Vi skrev om dette på bloggen i desember.

Før urolighetene i Mali ble førstesidestoff i Norge, var det mange i Norge som kjente til tuareg-kulturen gjennom musikken deres. Ørkenfestivalen i Timbuktu er noe stort for dem som entusiastisk følger med på Wold Music-fronten. Den mest kjente tuareg-gruppa er de som kaller seg Tinariven. De spilte på Øya-festivalen i Oslo i 2007.

Like før jul i Bamako møtte vi en helt annen sanggruppe av tuareger. Det var et lite kor bestående av barn som hadde flyktet fra nordområdene sammen med sine familier da okkupasjonen startet. Barnekoret ble ledet av en ung tuareg som både var pastor og musiker. Vi var til stede på en øvelse hvor koret øvde i forkant av et viktig arrangement. Malisk TV ville nemlig gjøre opptak av koret, noe de gjorde, og sangen som barna framførte, ble vist på malisk fjernsyn 1. juledag.

Tuareger er ikke populære i Mali for tiden siden de kollektivt får skylden for krigen i nord. Det var derfor virkelig et meningsfylt budskap som ble framført da glade, kristne barn danset på malisk TV 1. juledag og sang på tamasjeq om at de ønsket seg fred.

Barnekor øver til framføring på malisk fjernsyn. De synger om fred, og de synger på sitt eget språl tamasjeq.
De som er interessert i kristen tuaregmusikk, kan ta en titt på denne linken til Youtube. Eller denne. Det er barnekorets dirigent og leder som er gitarist i gruppa som formidler egenproduserte kristne sanger på språket tamasjeq.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar