mandag 25. november 2013

Juleforberedelse i Mali

Våre kollegaer fra Frikirken Anne- Lise og Torstein Baltzersen har gitt oss lov til å publisere følgende artikkel/brev/hilsen som de har skrevet:

Hvordan forbereder dere julen i Mali?

Spørsmålet kom fra en av Frikirkens menigheter en gang i høst.
Vi svarer så gjerne og deler nå også dette med alle våre venner og kontaktmenigheter.

Fest i Abrahams spor

”Har du fått svar om teltet er ledig?”, spør Anne-Lise.
 ” Utleieren kommer tilbake fra rismarkene i morgen. Da skal jeg spørre han”, svarer Aysatu, vår vertinne i landsbyen Alaboka utenfor Bamako.
Det er ikke meningen at julefesten skal feires bak lukkede teltvegger. Aysatu skal bestille et stort,veggløst telt med full utlufting og åpent innsyn. På mattene er plassen nesten ubegrenset.
Guds løfter om velsignelse gjaldt ikke bare nomadefamilien til Abraham, men også fulanifolket som slår opp telt og feirer oppfyllelsen av løftene.

 Rydd marka for Herren!

”En vi kjenner har sagt at han kan rydde vekk stein og stubber for 60 kroner”, fortsetter Aysatu. Kjekt å ikke måtte sitte festkledd i telt blant torner og kratt.

Ca. 25 barn og voksne har hørt bibelfortellinger fra Det gamle testamentet og deltatt i samtaler, sang, skriving og tegning hver uke i høst. Undervisningen med fokus på sannhetene om Gud og mennesket, ser vi på som vegrydding for Evangeliet. Våre venner lever som de aller fleste her i den muslimske tradisjon. Nå inviterer de til julefeiring på markene sine.

Kasseroller på 20 liter og sleiv på over en meter!

Våre kolleger fra Benin og Kamerun har spurt kvinnene i Alaboka hva de trenger av ekstra utstyr til den matlagingen som de selv skal stå for. Bestillingen er grei.

Både sleiva og kasserollene står lagret hos oss klare til neste fest. De har imidlertid aldri vært med på tur utenfor Bamako. Dette blir en helt ny form for julefest sammen med fulaniene i Bamako og omegn.

Programposter er underveis

Barnegruppa skal få utdelt sine arbeidsbøker og foreldrene skal få høre hva barna har lært. Linken til juleevangeliet skal gå gjennom gjeterne på marka. De kjente også til profetfortellingene og løftet til Abraham.  Familien Baltzersen skal spandere et av sine lange stjerneskudd når halvparten av barna skal være forskremte hyrder og resten englestemmer som forkynner ”Fred på jord!”

Hvem vil være med på den aller beste forberedelsen?

Vi vet at dette er bønn. Be for både teltet, marka, mat og kasseroller.
Be om at Den Hellige Ånd rydder vei gjennom Guds Ord og sitt nærvær.
Be om at Jesus Kristus blir åpenbart for folket!

Anne-Lise underviser barna i Alaboka

Kanskje det er i denne gården julefeiringen skal foregå?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar