torsdag 16. april 2015

Overlapping

Else har hatt besøk av ny NMS-representant for Mali, Erik Bischler. Han overtar for henne 18. mai og skal da ha ansvar for både Kamerun og Mali. På bildet nedenfor er de sammen med Moise Ngayap, direktør for samarbeidsorganisasjonen som NMS er en del av i Mali.
En av hovedarbeidsoppgavene til representanten er å være NMS sin primærkontakt i relasjon til ulike samarbeidspartnere på felt. I Mali jobber NMS sammen med seks andre partnere om å gi verdig liv og varig håp til fulaniene.  
Hvert 2.år møtes alle partnerne til generalforsamling og det velges da et styre av fire partnere og en ansattes representant. Programleder Anne Karin Kristensen er for tiden NMS sin representant i styret som møtes to ganger pr. år. Representanten møter kun på generalforsamlingen.


Besøk på FATMES, et teologisk fakultet i Bamako som NMS har støttet i mange år.
Representanten har også oppfølgingsansvar overfor alle NMS-støttet prosjekter hos samarbeidspartner. Det vil rett og slett si at han har ansvar for å følge pengene NMS sender ut og se til at de blir brukt i henhold til vedtatte planer.

De få dagene Erik Bischler var på besøk i Mali ble derfor brukt til å besøke alle prosjektene og hilse på lokale maliere og misjonærer som jobber i tilknytning til disse. Det ble travelt, men du verden så inspirerende både for gammel og ny representant.
Oppfølging av kirkebyggprosjektet blir en av oppgavene til ny representant

Da gjenstår det bare for oss å ønske Erik lykke til med de nye arbeidsoppgavene i Mali! Vi kan love mye støtte og forbønn fra Norge.

1 kommentar: