lørdag 17. mars 2012

Studietur til Burkina

Misjonærkollega Frode Brügger Sætre og jeg (Helge) var sist uke på studietur til Burkina Faso. En misjonsorganisasjon med hovedsete i England (Fulani Ministries) driver der et omfattende misjonsarbeid blant fulanier. En kristne fulani med høyere utdanning (bl.a fra England) i teologi og økonomi, leder arbeidet.

Vi hadde hørt om lokale kristne fulanier med kall til å starte nye menigheter som fikk "kirkeplanteropplæring". Det ville vi se, og det fikk vi se. Men i tillegg oppdaget jeg en afrikansk variant av de skolene som kristne ildsjeler i Norge startet rundt 1900-tallet og som i dag går under navnet kristne folkehøgskoler! Det jeg så i Burkina Faso lignet veldig på en skole drevet etter de ideer som pioneren Asbjørn Knutsen hadde da han i 1893 startet Sagavoll kristne ungdomsskole (folkehøgskole i dag)!

Opplæringssenteret som vi fikk se, hadde en gruppe kirkeplantere til opplæring. I tillegg hadde de en gruppe ungdommer, der mesteparten kom fra nærliggende landsbyer. Disse bodde hjemme. Resten bodde i internat på skolen.

Ideen både for kirkeplanteropplæringen og "ungdomsskolen" var "ånd og hånd". Kirkeplanterne fikk lære seg et yrke de kunne leve av ("teltmakermisjon"), og ungdommene fra bygda likeså. Det ble undervist i butikkdrift (med et eksemplarisk landhandleri som læringsarena), skreddersøm. snekring og  sykkelreparasjon. Alle elevene fikk leseopplæring på sitt morsmål. Kristent fellesskap og kristen opplæring var en viktig del av helheten på opplæringssenteret.

Ikke alle ungdommene som deltok i undervisningen, var kristne. Noen ble kristne i løpet av skoleåret, som foregikk i den delen av året som er tørketid. (I regntiden må alle jobbe på åkrene sine!)

Tunet med internathytter rundt.

Ved spesielle kurs med mange deltakere: 4 ungdommer i hver hytte!

Opplæring i søm.

Snekkergruppens arbeid.

Leseopplæring på morsmål (to alternativ, fulani eller moso)

Landhandleri for lansbyen ved siden av, øvingsbutikk i opplæringen.

Alle har daglige plikter. Jenter henter vann!

Her skal det bli allaktivitetshus. (Mangler penger til å fullføre ....)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar