lørdag 31. mars 2012

I Norge

Fredag 30. mars kom Helge til Norge sammen med de andre fra NMS og Frikirken. Etter militærkuppet er situasjonen i Mali blitt uoversiktlig med stor risiko for at det kan utvikle seg til det verre. Alle norske misjonsorganisasjoner har nå tatt sine misjonærer ut av landet.

Kort fortalt handler det om dette:
- Svært mange i Mali er misfornøyd med styret til den nå styrtede, men demokratisk valgte, presidenten. Hovedkritikken går på at han har vært ettergivende overfor tuareg-opprørerne i Nord. Han og andre ledere beskyldes for å ta imot store penger fra islamister som driver narkotikasmugling fra Sør-Amerika til Europa via deres skjulte baser i ørkenen nord i Mali. Beskyldningene går også på at de har tappet det maliske forsvaret for penger slik at hæren står uten moderne utstyr, og at de som sitter i maktposisjoner, kun plasserer sin familie og sine venner i viktige posisjoner, også i hæren, uten at de er kvalifisert for arbeidet.
- Kuppmakerne har bred folkelig støtte fordi de presenterer seg selv som et alternativ som vil fjerne de udugelige og korrupte og gjenopprette et reelt demokrati der kuppmakerne selv ikke skal være en del av makteliten.
- Malis naboland (og det internasjonale samfunn) fordømmer statskuppet. Den Vest-Afrikanske økonomiske samarbeidsorganisasjonen CEDEAO har fremmet en konkret trussel: Hvis ikke kuppmakerne innen mandag morgen har gjeninsatt landets lovlige organer (president, nasjonalforsamling etc) samt konstitusjonen, vil de iverksette total isolasjon av Mali. All varhandel over grensen stoppes og Malis konto i den vestafrikanske fellesbanken (landene har felles valuta) stenges.
- Opprørerne i Nord har nå tatt de tre største byene nord for Nigerelva (Timbuktu, Kidal og Gao). De har altså full kontroll over størstedelen av det området de ønsker å gjøre til en selvstendig stat. Kun en liten del av befolkningen i dette området ønsker en selvstendig stat. Mer enn et folkelig opprør handler dette om islamister som vil kontrollere "sitt" område uten innblanding fra andre.
- Landets lovlig valgte president, Amadou Toumani Toure (populært kalt ATT) holder seg skjult ett eller annet sted i Mali. Han har latt seg intervjue av aviser og radiostasjoner og har uttrykt vilje til selv å trekke seg tilbake hvis det kan hjelpe landet ut av den krisen som er oppstått. Hans presidentperiode går ut i mai måned, og han er ikke kandidat ved presidentvalget som etter planen skal (eller skulle?) skje 29. april.
- Malis historie forteller om et land og et folk (sammensatt av mange etniske grupper) som har greid å løse konflikter og overvinne motsetninger gjennom forhandlinger. Det gir håp for denne situasjonen også. Men det er vanskelig å se for seg hvordan man skal klare å få til et kompromiss som innebærer at de lovlige organer gjeninnsettes samtidig som de som har misbrukt sin makt blir stilt for retten og hæren blir satt i stand til å nedkjempe opprøret i nord. Så vi venter i spenning på hva framtiden bringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar