fredag 9. mars 2012

Comité permanent

Den evige komité. Det må bli den norske oversettelsen av navnet på et nokså nytt og veldig viktig organ i misjonsarbeidet vårt i Mali. «Comité permanent» er et samarbeidsorgan mellom misjonærene og de lokale kristne. De to menighetene våre har valgt sitt menighetsråd av 3 personer, og disse sitter i samarbeidskomiteen. Der sitter også de tre misjonærene som er avdelingsledere i misjonsorganisasjonen sammen med 3 andre misjonærer.

Comité permanent diskuterer spørsmål som har med gudstjenestene å gjøre : Liturgi, sanghefte etc. Det er også her menighetenes diakonale arbeid drøftes, og derfor er Helge medlem av komiteen (selv om han sliter med å følge ordentlig med, samtalene foregår nemlig på fulani …)

Men viktigst av alt: Comité permanent er stedet hvor de store og små utfordringer blir luftet. Hvordan går det, - egentlig? Hvordan kan vi, - i fellesskap, arbeide for å nå våre felles mål, vi som misjonsorganisasjon og de lokale kristne som, ja, nettopp, lokale kristne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar