fredag 9. mars 2012

Nye utfordringer

Misjonærlivet byr på nye utfordringer. Det er én av mange gleder i arbeidet. Her er et par eksempler på hva Helge har å bryne seg for tiden:

Bør det være «dallage en hourdis 0,20» eller «…0,15»? Og hva er «dosage» for «lintaux» og «longrines»? Nå kan man jo si at det hjelper med en fransk ordbok, men ikke alltid. For «lintau» er overligger og «longrine» er bærebjelke. Men hva er forskjellen på en overligger og en bærebjelke?

Helge er altså begynt i byggebransjen. Det skal bygges et hus på ca 280 m2 grunnflate i to etasjer, og det skal romme en (misjonær-)leilighet, et gjestehus med 3 soverom og en kontorfløy med møtesal, grupperom og to kontorer. Endelig skal tomten som, - meget forutseende, ble kjøpt på tidlig 90-tall tas i bruk. Det som skal bygges, er nettopp hva vi trenger i hovedstaden. Nå skal det skje, og Helge er satt på jobben å innhente anbud, legge til rette for valg av entreprenør og følge arbeidet.

Spennende arbeid. Og resultatet kommer til å bli bra!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar