torsdag 19. september 2013

Landsbyutvikling

En liten tilstandsrapport fra vårt store NORAD-støttede diakoni- og bistandsprosjekt i Mali. Vi snakker om prosjektnummer 622 486 i NMS sitt system av giverprosjekter.

Generelt: Fra juni 2012 har alt arbeid i prosjektet, som lokalt kalles PDRM, vært rettet inn mot det som i utgangspunktet (prosjektstart 2009) kun var ett av to hovedmål. På grunn av islamistenes okkupasjon av arbeidsområdet vårt er beiteforvaltningsdelen i prosjektet lagt ned. All fokus er nå på kampen mot omskjæring av kvinner. Som følge av økt bemanning og økte ressurser er det geografiske området utvidet. Og fordi vi gikk inn i nye områder i 2012 og 2013, utvides prosjektperioden med to år. Etter opprinnelig plan skulle prosjektet avsluttes i 2013, men nå forsetter vi ut 2015.

Hva er gjort i 1. halvår 2013? Her er en oversikt i stikkordsform:

Våre 12 feltarbeidere har gjennomført 186 informasjonsmøter med til sammen 2426 deltakere. De har utført 155 husbesøk. I tillegg har prosjekt-kontaktpersonene i hver landsby gjennomført 345 samlinger med til sammen 2953 deltakere. Det er både menn og damer på møtene, men mest damer.

I tre av de fire kommunene hvor prosjektet jobber, er det gjennomført diskusjonsmøte hvor alle som betyr noe i samfunnet, var til stede. Temaet var forholdet mellom islam og omskjæring av jenter. På hvert møte deltok en høyt utdannet imam fra Mopti. Han begrunnet hvorfor omskjæring av jenter ikke er en religiøs plikt, det er kun en tradisjon. Pga de negative konsekvensene bør omskjæring av jenter stoppe, sa imamen.

Arbeidet er organisert med komiteer på kommune- (4) og landsbynivå (36). 192 komitémedlemmer har fått opplæring. I tillegg har 99 ledere (landsbysjefer og imamer) og 10 lærere fått særskilt opplæring om kvinners rettigheter og skadevirkningene ved omskjæring av jenter.

I tillegg har lokalradioen i Konna sendt 100 halvtimes programmer om temaet omskjæring av jenter.

Når det gjelder det som kalles ledsagende aktiviteter, kan vi rapportere følgende fra 1. halvår 2013:

48 landsby-fødselshjelpere har fått oppfølging av fagpersonell. 164 kvinner og menn har gjennomført leseopplæringskurs. 514 kvinner har fått støtte til oppstart av inntektsbringende aktivitet.

Feltarbeiderne har fulgt opp kornbanken i 27 landsbyer. Og 1183 ved-besparende minikomfyrer er solgt til 50% subsidiert pris. Opplæring i bruken av komfyrene er naturligvis gitt. Dette medfører en betydelig reduksjon av veduttak i området (avskoging er et problem).

Religiøse ledere og landsbysjefer diskuterer omskjæring av jenter i Kounari kommune.
Kurs i drift av kornbank i landsbyen Gninagou

Overlevering av støtte til inntektsbringende aktiviteter i landsbyen Manaco


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar