mandag 19. mai 2014

Nytt fra Seeno-området

Vi er tilbake i Norge, men i Mali går arbeidet sin gang. Her er noen gode nyheter fra Seeno-området nord-øst for Douenza:

Ny skole i Serma 
I landsbyen Serma er det nå åpnet en ny kommunal skole med to klasserom. Vår organisasjon har stått for byggingen. Skolen er finansiert av en innsamlingsaksjon som det norske teamet i Rally Budapest-Bamako står bak. Se deres nettside desertrally.no

Befolkningen i Serma har lenge ønsket seg skole, men kommunen har ikke penger til å bygge. De startet likevel opp med undervisning under stråtak i 2008. I fjor kunne vi starte byggingen av første klasserom i landsbyen. Nå er andre klasserom også ferdig.

Serma ligger innenfor det området som ble okkupert i 2012 og frigitt i 2013. Våre prosjektansatte som har besøkt de tidligere okkuperte områdene, forteller at okkupantene i liten grad greide å rekruttere menn fra lokalbefolkningen i de områdene hvor det har vært et aktivt prosjektarbeid, altså der befolkningen øyner håp om framgang og utvikling. I områder uten skole og uten et aktivt utviklingsarbeid skjedde det imidlertid en viss rekruttering. Okkupantene betalte nemlig godt.


Den gamle skolen i Serma.

Landsbyens befolkning møtte fram da den nybygde skolen ble formelt overdratt til kommunen.

Underfylkesmann, ordfører og andre autoriteter var til stede under åpningen av skolen.
(Alle bilder er tatt av våre prosjektansatte lokalt.)

Full drift ved brønnen P17
P17 er navnet på et flere kvadratkilometer stort område med gress-sletter. Dette er fine beiteområder for kveg, Problemet er at det størstedelen av året ikke finnes vann her.

I 2011 ble et vanningsanlegg for kveg åpnet her. Vår organisasjon har gravd brønn, installert pumpe og lært opp befolkningen i å drifte brønnen. I 2012 var brønnen stengt på grunn av okkupasjonen, men i 2013 ble den åpnet igjen. Også i år har brønnen og beiteområdene vært i bruk nå i siste del av tørketiden.

Dette er meget oppløftende siden vi ikke har hatt prosjektansatte i området siden april 2012. Komiteene som er opprettet i landsbyene, har fungert, og opplæringen har vært tilstrekkelig!

Brønnen P17 gir vann til ca 2000 dyr hver dag i den perioden brønnen er åpen. Den er åpen bare 4-5 uker hvert år for å hindre overbeiting på gresslettene rundt. En lokal driftskomite styrer driften.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar