tirsdag 27. januar 2015

Kirkebyggingen er i gang

Fulanimenigheten i Sevare har i flere år ønsket seg et eget sted til feiring av gudstjeneste. Nå er det ønsket i ferd med å bli oppfylt. Byggingen er i gang!!

Det er leiet inn en entreprenør som gjør arbeidet, men det følges tett opp av menighetens byggekomite.

Kirkebygget blir åtte-kantet, den runde fulanihytten er utgangspunktet for valget av modell. Det blir stor takhøyde og taket får en spiss åttekantet form. Innredningen gjenstår det å bli enige om. Det diskuteres bl.a om det skal være benker eller bare matter på gulvet.  -og hva slags utsmykning skal kirken ha for at fulaniene vil oppleve kirken som sin?

Det gjenstår med andre ord en del som skal på plass, men gleden er stor over at man er i gang! Og dersom alt går etter planen, kan menigheten feire påske i ny kirke!!

Bildet er tatt fra det som skal bli sakrestiet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar