lørdag 24. januar 2015

Årsrapport landsbyutvikling

Januar måned er i vår bransje mye viet rapportering fra det foregående år. Nedenfor deler vi utdrag av aktivitetsrapporten 2014 til landsbyutviklingsprosjektet vårt i Mali. Prosjektet omfatter 46 landsbyer i fem kommuner i området fra Sévaré og nordover til Konna.

Hovedaktivitet «Kampen mot omskjæring av jenter»:
 
Det er gjennomført
  • 781 landsbymøter
  • 520 hjemmebesøk
  • 1021 møter med tillitsvalgte i landsbyer
  • 27 filmfremvisninger
Antall frammøtte på disse samlingene : 24 026. På møtene har det vært gitt informasjon og undervisning om skadevirkningene ved omskjæring av jenter.

Følgende nøkkelpersoner har fått opplæring:
  • 96 landsbykomitémedlemmer
  • 60 kommuneledere
  • 21 religiøse leder
  • 4 rektorer
Dessuten:
  • har 144 av totalt 153 landsbykomitémedlemmer blitt kurset i deres ansvarsområde i kampen mot omskjæring
Ledsagende aktiviteter:

1.       Oppfølging av tradisjonelle jordmødre

70 jordmødre har gjennom året blitt fulgt opp av prosjektet. De kan rapportere om at de har assistert ved 420 fødsler i tillegg til at de har undervist og hatt svangerskapskontroll i hjemmene.

2.       Leseopplæring for voksne

Pga nedskjæringer i prosjektet ble det gjennomført bare to leseopplæringskurs med til sammen 48 deltagere.

3.       Etablering av kvinnegrupper som jobber med inntektsbringende tiltak

I de nye landsbyene ble 105 kvinner engasjert fordelt på 5 grupper. Fra før er 626 kvinner engasjert fordelt på 19 grupper.
4.       Grønnsakhager

2 nye grønnsakhager ble anlagt og fem «gamle» ble fulgt opp. Det blir dyrket løk, kål, salat, tomater, rødbeter, gulerøtter og ulike grønne blader som brukes i saus. 

5.       Kornbanker

6 nye kornbanker ble etablert i 2014 og 32 «gamle» ble fulgt opp. «Bankene» sikrer korn gjennom hele året. 

6.       Små vedovner

1974 ovner er fordelt utover i landsbyene. Dette er ovner som krever mindre ved. Det er positivt fordi det gjør livet litt enklere for kvinnene, men det demmer også opp mot avskoging som er et stort problem i vårt område.  

Videre kan vi lese i prosjektrapporten om enkeltpersoner og grupper som engasjerer seg i kampen mot omskjæring. Fire imamer, ti landsbysjefer og flere kommuneledere trekkes fram som gode eksempler på lokalt engasjement. Dessuten har 8 landsbyer i all offentlighet erklært og signert på at det skal være slutt på praksisen med omskjæring i deres landsbyer.
 
- Og sist, men ikke minst:
Det er identifisert 32 omskjærerkvinner i vårt område. 4 av disse hadde av ulike grunner allerede sluttet. Av de resterende 28 har 18 kvinner i full offentlighet erklært at de vil avslutte praksisen med å omskjære jenter. 11 av disse igjen har gått inn og blitt ressurspersoner i vårt prosjekt!! 
 
I rapporten står også å lese om utfordringer og vanskeligheter i arbeidet. Det hører også med, men det tar vi ikke med i denne omgang. 
 
Vi er regelmessig på besøk i landsbyene for å følge opp prosjektaktivitetene. Her er vi i Saare Hamadi rett nord for Sevare. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar