onsdag 4. april 2012

Douentza tatt

Vi sitter nå i Norge og følger med på hva som skjer i Mali. Vi har jevnlig telefonkontakt med våre maliske venner og kolleger.

Opprørerne i Nord har nå inntatt Douentza. Da de toget inn i byen, hadde alle maliske funksjonærer og militære rømt sørover. Våre misjonærer, både norske og afrikanske, har alle blitt evakuert ut av Mali, men de fleste av de kristne vi kjenner og mange av de ansatte i utviklingsprosjektet vårt befinner seg fortsatt i området. Disse er gått i dekning på ulikt vis. Alt ordinært arbeid er stoppet opp.

Også i Sevare har alt ordinært arbeid stoppet opp. Svært mange har forlatt området. Vår organisasjon har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre verdier og beskytte ansatte.

Foreløpig har ikke opprørerne fra nord angrepet Sevare eller Mopti. Noen mener opprørerne har gitt klar melding om at Mopti ikke er et mål for dem, mens andre mener det er stor risiko for at de går videre sørover og angriper Mopti og Sevare. Dette har sammenheng med at opprørshæren i nord består av to grupperinger. For det første handler det om tuareger som i årtier har kjempet for frigjøring. For det andre dreier det seg om islamister som benytter anledningen til å forsøke å innføre en islamistisk stat med sharialovgivning.

Det er verdt å merke seg at selv tuareg-grupperingen i utgangspunktet har liten støtte i befolkningen. Man tror gjerne at områdene ved Gao og Timbuktu er "tuareg-land", men i virkeligheten utgjør tuaregene bare 15 % av befolkningen i dette området. Største folkegruppen er Songhay, og denne folkegruppen har historisk hatt politisk makt i området, ikke minst på 1400- og 1500-tallet med den velorganiserte Songhay-staten.

Enda mindre folkelig støtte har den andre grupperingen i det militære angrepet, nemlig islamistene. Disse er arabisk-dominerte og ønsker å innføre sharialovgivning i området. Denne gruppen, som har nær forbindelse med AlQuaida, er nok i større grad enn tuaregne interessert i å fortsette en militær offensiv sørover.

Utryggheten for våre venner kommer idag fra to ulike kanter. For det første er det opprørerne fra nord som regelrett angriper kirker og kristne. De har ødelagt en katolsk kirke og lokalene til den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas i Gao. De truet med å drepe de katolske prestene, men disse klarte heldigvis å rømme før de islamistiske angriperne inntok byen. Fra bekjente i Timbuktu har vi fått vite at de kristne er blitt truet på livet, og ca 200 som tilhører en baptistmenighet der, har flyktet sørover.

Den andre faren skyldes statskuppet i hovedstaden. Malis naboland har iverksatt en penge- og vareblokkade for å presse kuppmakerne til å gjeninnsette landets lovlig valgte predisdent og nasjonalforsamling.

Vi oppfordrer alle til å be for Mali og spesielt for våre kristne venner og våre ansatte!

1 kommentar:

  1. Takk for god oppdatering! Er hjemom en tur fra påskefjellet og ville prøve å lese meg opp på situasjonen i Mali, og da var bloggen deres god å finne. Forferdelig trist det som skjer i "vårt" Mali nå. Helt uvirkelig å lese om Douentza, og nå står kanskje Sevaré for tur..?

    SvarSlett