torsdag 19. april 2012

Debrifing og veien videre for malimisjonærer

Alle norske misjonærer med aktiv tjeneste i Mali siden nyttår har vært samlet til debrifing denne uken. For noen av oss var det debrifing for andre gang på et halvt år, men forrige gang var vi kun misjonærer fra NMS og Frikirken. Denne gangen var vi nærmere femti personer med smått og stort fra misjonsorganisasjonene Normisjon, Misjonssambandet, Frikirken og Misjonsselskapet. Alle hadde det til felles at vi var evakuert fra Mali i løpet av de siste ukene.

Det var godt å møtes, godt å dele og lytte til hverandres historier om tiden rundt statskuppet og hvordan evakueringen foregikk. Det var også godt og litt vondt å dele sorgen over det som skjer i Mali nå med tanke på alle våre venner og kollegaer som vi har forlatt der.
Det var psykolog Helen Christie fra Ressurs- og beredskapsteamet på Modum som hadde det faglige ansvaret for samlingen. Hun har lang og bred erfaring fra møter med mennesker som har opplevd dramatiske ting i livene sine, og ved hjelp av disse erfaringene og sin faglige bakgrunn for øvrig belyste hun ulike sider ved det å oppleve en krise. Det var også lagt opp til gruppesamtaler hvor vi bl.a ble utfordret til å sette ord på hvordan det var å motta beskjeden om evakuering til Norge  og hvilke mestringsstrategier vi nå benytter oss av i denne vanskelige situasjonen vi er midt oppe i.
Det ble også anledning til å snakke med våre respektive arbeidsgivere om veien videre. Det var bred enighet om at så lenge reiserådene fra Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i Mali, er det ikke aktuelt med utreise for norske misjonærer til Mali.
Vi, Helge og Else, blir derfor i Norge denne våren. Arbeidsoppgavene våre blir først og fremst i tilknytning til misjonsarbeidet i Mali, det være seg informasjonsarbeid, prosjektoppfølging og kontakt med kollegaer og andre ansatte i Mali. Helge vil bruke mye tid på å revidere arbeidsplanene til det store bistandsprosjektet PDRM slik at man kan fortsette med noe arbeid, men ikke i de områdene som er krigssone. Det blir også en type koordinering av matvareutdeling i liten målestokk til familier som vi kjenner til og som vi vet har spesielle behov.
Fra våre kontakter i Mali får vi informasjon om at det for tiden er rolig i Sévaré-området, men at flere og flere militære er å se i gatene og at den maliske hær er i ferd med å bygge opp en stor militærbase i Konna (ca.6 mil nord for Sévaré).  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar