onsdag 20. mai 2015

Leser nå på fulani

11. mai fikk 14 voksne i Douentza utdelt diplom som bevis på at de nå er i stand til å lese tilfredsstillende på sitt eget morsmål fulani. Om et par uker vil 20-25 (det endelige tallet vil avhenge av hvor mange som består eksemen) andre voksne få sin diplom i landsbyen Kerana nord-øst for Douentza.

De to leseopplæringskursene er en del av de diakonale tiltakene som vår lokale misjonsorganisasjon gjennomfører for tiden. Hvert av kursene har en varighet på 6 måneder. I løpet av denne tiden får de voksne elevene mye kunnskap om samfunnet, demokrati og menneskeretter i tillegg til treningen i å lese eget morsmål.

Ansvarlig for gjennomføringen i Douentza og Kerana er misjonær Antoine Sorobaye fra Kamerun. Den daglige kveldsundervisningen i 6.månedersperioden er det lokalt ansatte morsmålslærere som står for. Det hele kvalitetssikres av en innleid rådgiver for leseopplæring rettet mot voksne.

Direktør Moise Ngayap deler ut diplom til en deltaker.


Misjonær Assresah Mekonen deler ut en diplom.


Deltakerne med diplom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar