torsdag 21. mai 2015

Søknad om nytt prosjekt

Vår lokale organisasjon i Mali har siden 2009 hatt gående et større landsbyutviklingsprosjekt med økonomisk støtte fra Norad. De siste årene har kamp mot omskjæring av jenter vært i hovedfokus, i kombinasjon med diverse utviklingstiltak i til sammen 46 landsbyer i området mellom Sevare og Konna.

Vi søker nå om støtt til et nytt prosjekt for perioden 2016-2020. Prosjektet vil være både en forlengelse og en fornyelse av nåværende prosjekt. Vi fortsetter å jobbe i de samme 5 kommunene nord for Sevare. Målet er imidlertid nå å få i gang opplysningsarbeid om skadevirkningene av omskjæring av jenter i alle de ca 140 små og store landsbyene i de 5 kommunene.

Nåværende prosjekt har oppnådd å få de politiske lederne i kommunene til å engasjere seg i kampen mot omskjæring av jenter. Dette gjør at det nye prosjektet i mye større grad vil spille på lokale ressurser når de "unådde" landsbyene skal nås.

Vi vil fortsette med generelle utviklingstiltak i landsbyene samtidig som vi organiserer informasjonsarbeid. Det skal anlegges flere grønnsakhager og mange flere kvinnegrupper skal få hjelp til å starte inntektsbringende aktiviteter. Det blir dessuten en nysatsing på opplæring innen kompostering og bruk av nye metoder for å få hirsen til å gi avling raskere. Dette kan gi økt kornproduksjon, noe som vil være til svært god hjelp for befolkningen.


Vil disse kvinnene bestemme seg for å slutte med å la døtrene bli omskåret?
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar