torsdag 21. mai 2015

Rapport fra radioarbeidet

Siste dag på jobb i Sevare hadde Else samtale med radioteknikeren på misjonens radiostudio i Sevare. Hun har dette året hatt oppfølgingsansvar av radioarbeidet som inngår i NMS-prosjektet "Gi evangeliet videre".

Han kunne rapportere om at det er gjort opptak av over 40 andakter hittil i år. Disse skal nå redigereres, og det skal legges til musikk før de er klare til å sendes ut til 46 radiostasjoner over hele landet. Radioteknikeren var veldig fornøyd med det de fire andaktsholderne hadde levert og gledet seg til å ta fatt på redigeringen!

Helseprogram inngår også i det som sendes ut. Nytt av året er at vi har fått til et samarbeid med en ansatt i landsbyutviklingsprosjektet som skal ha undervisningsprogram innen helse. Temaene er bestemt og flere program forberedt skriftlig, men det gjenstår å lese dem inn. Den ansvarlige venter nemlig tvillinger. Innspillingene er derfor utsatt til etter fødsel og svangerskapspermisjon.

Planene framover var naturligvis et viktig emne å ta opp i avslutningssamtalen. De nærmeste ukene skal alle radiostasjonene som sender våre program, kontaktes. Oppfølging for å høre hvordan det går med kringkastingen av programmene, er nødvendig. Den er også viktig dersom det er noen som har tatt kontakt etter å ha hørt radioprogrammene. Da kan nemlig "våre" folk bidra med råd og veiledning.

Det er også skrevet arbeidsavtale med en ungdom som ønsket seg sommerjobb på radiostudio. Radioteknikeren får nå en kjærkommen assistent noen måneder. Han gjør nemlig opptak ikke bare av program på språket fulani, men også på lokalspråkene boso og dogon! Så det mangler ikke på arbeid.
Innspilling av radioprogrammer på språket fulani.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar