torsdag 21. mai 2015

Lørdagsundervisning

Vi har mange diakonale tiltak (jfr NMS-innsamlingsprosjektet med samme navn) på gang. Ett av dem er å gi tilbud om ekstraundervisning for barna som tilhører menigheten i Sevare. Når det er mellom 50 og 100 barn i en klasse, er det ikke så rart at læreren ikke lykkes så godt med å lære dem alle å lese...

Lykkes har imidlertid de to lærerne som gir ekstraundervisning for en småskolegruppe (8-10 barn) og en ungdomsskolegruppe (4-5 barn som har matematikk) på lørdager. Far til en av guttene i gruppen (en 3.klassing) kunne fortelle at hans sønn det siste året hadde gått fra å være rangert som nummer 50 i sin klasse til nå å være på 3. plass! Rektor hadde tatt kontakt og spurt faren: Hva er det som skjer?

Nå kan man jo naturligvis spørre om hensikten med å rangere 3. klassinger på denne måten. Det er jo ikke akkurat norsk småskolepedagogikk. Men den saken får ligge. Vi har fått et konkret bevis på at vårt diakonale tiltak har svært stor verdi for de barna som er med på undervisningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar