lørdag 26. april 2014

Bibeloversettelsesarbeidet akkurat nå

Vi har besøkt bibeloversettelseskontoret i Sevare. Der ble det jobbet med oversettelse av 1. Kongebok. Den lokale ansatte og den engelske misjonæren satt og filte på ord og uttrykk som skal passe inn i en fulanikontekst. Akkurat da vi var der, var det det spesielle ordet på krypdyret (larve) i 1. Kongebok kap.8, vers 37 som de var på leit etter.

Utgangspunktet for bibeloversettelsen de holder på med, er grunnteksten på hebraisk. Videre benyttes oversettelsesutgaver på andre fulanidialekter og naturlig nok også engelsk og fransk. Den lokale oversetteren benytter også flere forskjellige versjoner av bibelen på arabisk. Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid. Allerede i 2009 var noen av kapitlene i 1. Kongebok oversatt, men det er først nå denne våren at oversetterne ser enden på arbeidet med kongeboken.

Etter at oversetterne har sluttført sitt arbeid, skal tekstene testes ut på lokalbefolkningen. Da leses de oversatte tekstene opp for utvalgte grupper fulanier som har til oppgave å respondere på hva de har forstått av de oppleste tekstene. Deretter må oversetterne tilbake til PCene sine for korrigering og finjustering før det er tid for den store testen. Da møter oversetterne en ekstern konsulent som går gjennom alt det oversatte og rydder opp i feil, kvalitetsikrer og til slutt godkjenner. Først da kan den nye bibeldelen gå i trykken!
Bibeloversetterne har tre forskjellige oversettelser på skjermen samtidig i tillegg til den teksten de jobber med på maasinafulani.
Bibeloversetterne har tre forskjellige oversettelser på skjermen samtidig i tillegg til den teksten de jobber med på maasinafulani.

Et helt annet sted langt mot nord fra Sevare, nærmere bestemt i Høle i Rogaland sitter den norske bibeloversetteren Anne Lise Matre og jobber med oversettelsen av 3. Mosebok. Hennes mål er å være ferdig med 10 kapitler før september for den samme type testing som nevnt ovenfor. Anne Lise er NMS-misjonær med bosted Norge, men med jevnlige jobbreiser til Mali hvor hun har intensive arbeidsuker sammen med bibeloversetterteamet.

Å ha Bibelen på eget språk betyr veldig mye for en kirke i vekst, sier Anne Lise.

- NT har nå vært i bruk i kirken i Mali i 10 år. Nå spør fulaniene om når GT blir ferdig. Vi forteller at det er langt fram! Men vi trykker bibeldelene etter hvert som de blir ferdige.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar