mandag 7. april 2014

Kirkebygging i Mali

Nå er det like før!
En søndag i midten av mars var direktør Moise på gudstjeneste med påfølgende menighetsmøte i Sevare. Eneste sak på menighetsmøtet var kirkebygging.

Det har allerede gått et par år siden menigheten fikk sin egen kirketomt, men på grunn av uroligheter i landet og stadige evakueringer av misjonærene, har planene om bygging på tomta bare blitt utsatt. Men nå er det altså like før, -og menigheten er meget motiverte for å komme i gang!

På det tidligere omtalte menighetsmøtet ble det først diskutert hva som ønskes bygget på tomta og hva de selv kan bidra med i den forbindelse. Deltakelse fra menigheten, både med rene penger og som arbeidsinnsats, er naturligvis svært viktig. Menigheten er liten og har små ressurser, så alle er innforstått med at det ikke kan bygges en stor, ordentlig kirke med en gang.

På menighetsmøtet var det enighet om at det i første omgang bygges en to meter høy mur rundt eiendommen, et lagerrom/skur, toaletter og en  såkalt "hangar". "Hangar" vil si et betonggulv med overbygget bølgeblikktak, uten vegger, men med en lav murkant rundt. Dessuten var det ønskelig med en vannkran. Dette er overkommelig både når det gjelder arbeid og tilgjengelige økonomiske ressurser.

Etter menighetsmøtet hvor også menigheten valgte to representanter til en byggekomite, hadde denne byggekomiteen og direktør Moise møte med entreprenøren som skal gjøre jobben. Her gjenstår noe før den endelige kontrakten er signert (- menigheten mente det burde gå an å få prisen enda litt ned !).

I et notat i forbindelse med disse møtene skriver direktør Moise at han opplever menigheten som meget engasjerte og at de nå virkelig ønsker sitt eget gudstjenestested! Det er derfor viktig å komme i gang med byggingen så fort som mulig.

Fortsettelse vil følge...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar