søndag 20. april 2014

Påskedag

14 voksne fulanier pluss over 30 barn og unge til stede på gudstjeneste. En voksen til dåp sammen med 4 ungdommer og et barn på halvannet år. 5 misjonærer (2 afrikanske, 1 engelsk og 2 norske) i forsamlingen, deriblant vår direktør Moise Ngayap som var prest ved dåpshandlingen og dagens predikant. 

Slik kan gudstjenesten i den fulanispråklige menigheten i Sevare oppsummeres. Men den oppsummeringen fanger ikke det vesentlige, nemlig gleden ved å være så mange, synge sammen, takke og be, feire nattverd og ikke minst få være med på at 6 fulaniere ble døpt.

Nevnes må også Moise sin preken på glimrende fulani. Han understreket betydningen av håpet i den kristne tro.

Før dåpshandlingen viste dåpskandidatene at de kunne både de 10 bud og trosbekjennelsen. Dåpsfatet var en kalabass som blant fulaniene brukes til å oppbevare og frakte melk.

Gudstjenesten ble avsluttet med at vi håndhilste på hverandre med ordene "Han er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden!"

Etter gudstjenesten var det felles måltid i skyggen på gårdsplassen. En flott påskedag! (Og da var det ikke sola vi gledet oss over, for den kunne godt dempet seg litt. 39 grader i skyggen er i overkant av hva vi liker ....)

En stor forsamling i vår sammenheng! Gudstjenesten ble holdt i møtesalen i studiobygningen vår.
Moise forrettet dåpen.
Barna hadde søndagsskole under prekenen.


Damene i menigheten hadde laget deilig mat.


Påskemåltid under taket der bilene vanligvis står parkert.
Dagens dåpsbarn.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar