onsdag 15. oktober 2014

Utprøving av en ide

En ide skal prøves ut. Utgangspunktet er dette: Skape et inntektsgrunnlag for en familie jeg kjenner. Kall det gjerne et delmål i det store bildet av vårt utviklingsarbeid i Mali.

Men ting må sees i sammenheng. Det ene vi gjør bør helst samsvare med det andre vi gjør. Det gjør det dessverre ikke alltid. Vi har for eksempel hjulpet noen damer med å starte små-business med salg av grillkull. Samtidig har vi engasjert oss i kampen mot avskoging. Dette henger ikke i hop.

Grillkull produseres i landsbyer utenfor de store byene. Landsbybeboerne sanker ved, lager kullminer og brenner veden langsomt slik at det blir kull av det. Mye energi fra veden blir borte i prosessen, men frakten inn til byen forenkles. Kullet stappes i sekker som legges i veikanten. Så kommer det en bil forbi på vei til byen, kjøper kullsekker og tar de med.

Dermed kan det være ganske rimelig for en familie i byen å koke mat på grillkull i stedet for med ved, som er dyrt. Å frakte ved  inn til byen er kostbart. Ved tar stor plass når det fraktes.

Kullproduksjonen i landsbyene er ikke godt for skogen. Avskoging er et kjempestort problem i Mali. Det lille som er av småskog på steppene og savannene, er i ferd med å forsvinne sakte men sikkert.

Det store landsbyutviklingsprosjektet vårt har siden 2009 hatt fokus på forvaltning av naturressurser. Først handlet det om naturressursene på de tørre steppene nord-øst for Douentza. Så kom krigen, og vi måtte stoppe arbeidet her. Men tanken om forvaltning av naturressursene tok vi med oss inn i den delen av prosjektet som kunne fortsette utenfor det okkuperte området.

I fjor fikk vi produsert 1700 små, vedbesparende ovner som vi solgte til landsbybefolkningen til en subsidiert pris. Tiltaket var en såkalt "ledsagende aktivitet" i arbeidet med å stoppe praksisen med omskjæring av unge jenter.

Folket i landsbyene hvor vi jobbet, betalte halve prisen av hva produksjonen kostet, altså et skikkelig tapsprosjekt hvis man tenker business. Men for skogen er dette et vinnerprosjekt! Ovnene halverer vedforbruket.

Nå er jeg kommet i kontakt med noen franskmenn som har utviklet en forbedret modell av en vedbesparende ovn. I går besøkte jeg dem, kjøpte en ovn og bestilte 3 til. De hadde ikke flere på lager av den helt nyutviklede modellen.

Jeg har engasjert en familie for å teste ovnen. Holder den hva oppfinneren lover, forbruker den 8 ganger mindre ved enn et vanlig bål. 8 ganger!

De som leser fransk og vil vite mer om ovnene, kan se på denne nettsiden (hvor bildene er hentet fra):

Min lille plan er altså følgende: Fattige mennesker i byen får arbeid ved å selge denne nye typen ovner. Flere trær får stå i fred på slettene. Vinn vinn!

Fortsettelse følger. Vil dette fungere?

 

3 kommentarer: