torsdag 11. oktober 2012

Styremøte

Forrige gang partnerne i misjonsorganisasjonen som NMS er en del av i Mali, var samlet, ble møtet holdt i Addis Abeba i Etiopia. Det var i slutten av mai.

Denne gang var det lenge usikkert hvor vi kunne samles. Plan A var Bamako, plan B Kamerun. Det ble plan A, og møtet er nå gjennomført. Tre dager har vi vært sammen her i Bamako, og samtalene har stort sett gått på hvordan vi kan arbeide videre i et land som forbereder seg på å fjerne okkupantene i nord med militærmakt. Det er ikke godt å vite hva framtiden vil bringe. Kanskje må vi evakuere igjen.

Men til tross for denne usikkerheten, hadde vi gode og konstruktive samtaler. Lederne for de tre arbeidsgrenene diakoni, evangelisering og menighetsplanting var også invitert til å fortelle om hva som har vært utført av arbeid hittil i år og hva de anser som realistisk at kan fortsette på tross av at vi ikke kan være til stede fast i Mopti regionen, men bare ta jevnlige turer nordover. Styret berømmet arbeidet som er gjort og uttrykte støtte til de videre planer. Videre fattet styret et vedtak som gikk på at en ønsker å være til stede i landet inntil det vurderes for utrygt.

Det er nå en meget motivert og lettet gruppe lokalt ansatte og misjonærer som på best mulig måte vil føre arbeidet videre, om enn på et betydelig lavere nivå sammenlignet med tidligere tider.


Fra venstre: Etienne Foumgbami (Kamerun), Else Storaas Vatne (NMS, Norge), Terje Bjørkås (DELF, Norge), Moise Ngayap (Kamerun), Stephen Baba Panya (Nigeria), Samuel Paul (Benin), Anne Lise Baltzersen (misjonærenes representant), Stevens O. Enyi (Nigeria), Buli Feyissa (Etiopia). 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar